ZOwonen en gemeente doen stadsontwikkeling samen

(Foto: ZoWonen)

Sittard-Geleen, 26 maart 2020 – Woningcorporatie ZOwonen en de gemeente Sittard-Geleen hebben afgesproken om de komende tijd samen te werken aan de ontwikkeling van de stad. ZOwonen krijgt daartoe een voorkeurspositie als de gemeente vastgoed verkoopt in de centra van Sittard en Geleen. In ruil daarvoor bouwt de corporatie voldoende sociale woningen en zorgt zij voor het verbeteren van de leefbaarheid. ZOwonen selecteert bij projecten zelf commerciële partijen die de ontwikkeling voor hun rekening nemen.

,,Wij willen graag in onze stad een passend woonprogramma realiseren, met een diversiteit aan woningen in leefbare wijken en buurten,” zegt wethouder Pieter Meekels (stedelijke ontwikkeling). ,,We hebben met ZOwonen een partner die dit daadwerkelijk kan bouwen. ZOwonen is een partij die niet alleen aan opbrengst denkt maar júist aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid”.

ZOwonen staat voor de opgave om de komende jaren vierhonderd woningen toe te voegen in de centra van Sittard-Geleen, zegt directeur-bestuurder Janine Godderij van ZOwonen. ,,Maar naast het bouwen van wonen, vinden wij de leefbaarheid voor onze bewoners ook heel belangrijk. Stadmaken, noemen we dat en in gezamenlijkheid een prettig woon- en leefklimaat creëren kunnen we niet alleen. Daar moeten we voor samenwerken.”

In het convenant hebben gemeente en corporatie afgesproken dat ZOwonen gaat investeren in huurwoningen (zowel gewone woningen als zorgwoningen en met huurprijzen onder en boven de huursubsidiegrens). ZOwonen krijgt in ruil daarvoor het eerste recht van koop als de gemeente een gebouw of een gebied te koop zet. Dat is bijvoorbeeld recent al gebeurd in het gebied langs de Kennedysingel in Sittard, waar de corporatie nu met een haalbaarheidsstudie bezig is op basis van het stedenbouwkundig ontwerp dat de gemeente gemaakt heeft.

Uiteindelijk zal ZOwonen voor de percelen waar huurwoningen op komen de sociale kavelprijs betalen en voor grond waar koopwoningen op gebouwd gaan worden wordt een marktconforme prijs betaald.

De afspraken die de gemeente en ZOwonen hebben gemaakt, zijn vastgelegd in een convenant dat in ieder geval tot eind 2024 loopt en dat daarna eventueel verlengd kan worden.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*