Winkels centrum Sittard mogen elke zondag open zijn

Logo gemeente

Sittard-Geleen, 20 februari 2020 – De winkels in het centrum van Sittard mogen vanaf nu elke zondag open zijn. Het college van B&W van Sittard-Geleen heeft dat besloten in afwachting van een mogelijke aanpassing van de winkeltijdenverordening. Centrummanagement Sittard heeft om die zondagopenstelling gevraagd.

We hebben ervoor gekozen om de ondernemers die dat willen te faciliteren om op zondagen open te zijn,” aldus wethouder Pieter Meekels (Economie). ,,Minder regels en meer vrijheid voor de ondernemer draagt bij aan het vestigingsklimaat in de centra.”

Het besluit van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen komt overeen met het verzoek dat Centrummanagement Sittard gedaan heeft. Centrummanagement vroeg ook om de winkeliers op individuele basis de mogelijkheid te bieden om op zondag open te gaan, maar zal alleen de reguliere maandelijkse koopzondag (laatste zondag van de maand) promoten. De Sittardse winkeliers, die hierover al in november vorig jaar zijn gepolst, hebben geen moeite met dit voorstel.

In een groot deel van 2019 vond op verzoek van Centrummanagement Sittard in het centrum van Sittard een proef plaats waarbij de winkels elke zondag open konden zijn. Gebleken is dat die proef niet geslaagd is. Er is weliswaar meer publiek gekomen, maar niet de gewenste 15 procent. Ook is tijdens de proefperiode het aantal winkels dat meedeed aan de zondagopenstelling niet toegenomen. Tijdens de pilot zijn zo’n zeventig zaken (winkels, horeca en dienstverlening) open geweest, 29 procent van alle zaken.

Nu blijkt dat 15 winkels de wekelijkse openstelling willen voortzetten en nog eens twintig winkels overwegen elke zondag open te blijven.

Centrummanagement Sittard heeft het gemeentebestuur gevraagd om de wens van deze winkeliers te honoreren. Dat was voor het college van B&W aanleiding om na te gaan of ook elders in de gemeente animo en draagvlak is voor vrijwillige zondagopenstelling. Als dat er blijkt te zijn, dan zal de gemeenteraad een voorstel krijgen om de winkeltijdenverordening aan te passen.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*