Windmolens Holtum-Noord, de achtergrond

Planning Windpark Holtum-Noord (bron: Engie)

Donderdag 24 september is in de rondevergadering van de gemeente Sittard-Geleen de mogelijke komst van drie windmolens op het bedrijventerrein Holtum-Noord besproken. De ronde was een stuk langer dan gepland, waarbij bleek dat de diverse partijen op dit onderwerp verdeeld zijn en een lange discussie plaatsvond. Met name de slagschaduw en de geluidshinder van de windmolens waren wederkerende discussiepunten. In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 8 oktober komt dit onderwerp opnieuw aan bod en moet een besluit worden genomen over de vergunning voor de bouw van de windmolens.

De gemeente Sittard-Geleen heeft zich tot doel gesteld om in 2030 49% van het energieverbruik in de gemeente op te wekken met duurzame energiebronnen. De gemeente maakt nu met name gebruik van duurzame energieopwekking via zonne-energie en Het Groene Net (HGN). HGN is het warmtenetwerk waarbij restwarmte van de Biomassacentrale en Chemelot worden gebruikt om bedrijven en woningen te verwarmen en te koelen. Deze initiatieven zijn echter niet voldoende om de doelstellingen in het Klimaatakkoord te halen. Daarom wordt ook gekeken naar windenergie.

De Rijksoverheid gaat straks narekenen of alle gemeenten genoeg bouwlocaties aanwijzen. Als dit niet zo is, zal de gemeente worden gedwongen om dit toch te doen.

De omgevingsvergunning voor de realisatie van de windmolens is eind januari 2020 aangevraagd. Vervolgens zijn er 100 zienswijzen bij gemeente Sittard-Geleen ingediend (93 van bewoners en 7 van bedrijven).

Klimaatakkoord

De Rijksoverheid gaat straks narekenen of alle gemeenten genoeg bouwlocaties aanwijzen. Als dit niet zo is, zal de gemeente worden gedwongen om dit toch te doen. Hoe zit dat nu precies?

Het jaarlijks stroomverbruik in Nederland is rond de 120 terrawattuur (TWh). Hiervan moet vanaf 2030 jaarlijks 35 TWh duurzaam in Nederland worden opgewekt. Dat is te lezen in het Klimaatakkoord van 28 juni 2019. Dit betekent dat overal in Nederland plekken gevonden moeten worden voor duizenden hectares zonneweides en honderden hoge windmolens.

Om plekken te vinden waar groene stroom opgewekt kan worden, is Nederland opgedeeld in 30 “energieregio’s”. Deze regio’s moeten samen met Provincies, Waterschappen en netbeheerders op zoek naar geschikte locaties. Op 1 oktober moeten de regio’s de eerste kaarten en hun “regionale energiestrategieën” (RES) bij het Nationaal Programma RES inleveren.

Op basis van de factsheet “Zon en wind op land 2019” van het RES is in te schatten wat er nodig is. Volgens deze factsheet wordt op dit moment ongeveer 8 TWh van de benodigde 35 TWh groen opgewekt. Daarnaast zijn er in heel Nederland al concrete plannen voor ongeveer 18 TWh. Dan gaat het over 7.000 – 10.500 hectare (2 voetbalvelden zijn minimaal 1,28 hectare) zonnepanelen en 600 – 740 van de grootste windmolens (250 meter hoog). Er zijn ook kleinere windmolens, daarvan zijn er op dit moment landelijk 925 – 1.235 gepland.

Voor de overgebleven 9 TWh, die nog niet gepland zijn, moeten nog plannen worden gemaakt. Het gaat dan landelijk over 9.000 – 13.500 hectare zonneweides, óf 400 – 600 grote windmolens (5,6 megawatt per stuk), óf 700 – 1.000 kleinere windmolens (3,6 megawatt per stuk). Ook een mix is natuurlijk mogelijk.

De regio

Limburg is verdeeld in 2 energieregio’s RES Noord- en Midden-Limburg en de regio Zuid-Limburg. De regio Zuid-Limburg loopt vanuit het zuiden tot en met de gemeente Sittard-Geleen. Tot deze energieregio hoort het Waterschap Limburg en is Engie de netbeheerder. De regio Zuid-Limburg heeft nog geen voorlopig concept RES.

In het voorlopig RES concept van Noord- en Midden-Limburg stelt deze energieregio tot doel om 1,2 TWh duurzaam op te wekken in 2030. Om dit doel te bereiken zijn ongeveer 70 windturbines (van 5-6 megawatt) of ongeveer 1.600 hectare aan zonnepanelen nodig.

Op dit moment wordt in de energieregio Noord- en Midden-Limburg al 11% duurzaam opgewekt van de 1,2 TWh en zijn diverse projecten in de planning die nog eens 65% duurzame energie op zullen wekken.

Windmolens

De drie windmolens die op bedrijventerrein Holtum-Noord zijn gepland, moeten uiteindelijk 34 miljoen kilowattuur aan energie produceren per jaar. Dit staat gelijk aan het verbruik van zo’n 10.000 huishoudens.

De windmolens hebben een gemiddelde levensduur van 20 jaar. De CO2 uitstoot van een windmolen wordt in ongeveer 6 maanden gecompenseerd.

2 Reacties

 1. 3 zeer discutabele windturbines die 10.000 huizen van stroom gaan voorzien? Wat klinkt dat ongelooflijk mooi! Misschien te mooi, en ja dat is het ook. Helaas werkt allemaal anders en zijn de cijfers veel minder florissant en rooskleurig. Wist u dat bij een zeer sterke toename van zonne- en windenergie, zoals men dat wil vanuit de diverse overheden, zelfs het licht uitgaat? Nee, dat is geen sprookje of sterk verhaal. Gewoon een feit, want recent is dit gebeurd in Californië waar men de onverwachte input uit deze duurzame bronnen slecht heeft kunnen inpassen in de bestaande vraag. Het is dus niet de vraag of dit in Nederland kan gebeuren, de vraag is wanneer dit gaat gebeuren. Onze vraag naar stroom is vraag gestuurd en daarop is ons netwerk ontwikkeld. Zon en wind leveren aanbod gestuurde stroom, het is er simpelweg niet altijd. Het wil weleens nacht zijn en ons klimaat kent lange periodes van wind luwe periodes. Je kunt alleen maar stroom in het net stoppen want ook verbruikt gaat worden. Opslaan van stroom in zeer grote hoeveelheden, na meer dan 130 jaar stroom in Nederland, kunnen we nog steeds niet.

  Terug naar de kreet van 3 windturbines en 10.000 huishoudens. Een huishouden verbruikt gemiddeld 3.500 kWh (kilo Watt uur) per jaar. Dus 10.000 huishoudens x 3.500 kWh komt precies uit op die 35.000 miljoen kWh. Als ons stroomverbruik voor 10.000 huishoudens 365 dagen 24 uur per dag gelijk is en we ook het hele jaar een leuk briesje hebben? Ja, dan werkt het! Echter u verbruikt in de ochtend bij het opstaan meer stroom, overdag doet u het rustig aan en ‘s avonds gaan de lampjes weer aan. Daar gaat het dus al mis. Zoals reeds eerder gezegd, waar krijgt u de stroom van als het een dag zonder wind is?

  Het getal van 35.000 miljoen kWh wil ook zeggen dat die drie windturbines over een jaar gezien 30% van de tijd voluit staan te draaien. Ze kunnen uiteraard ook 365 dagen op een sukkeldrafje draaien en kom je ook aan die 30%. Die 30% noemen we ook de productiviteitsfactor. Via objectieve CBS gegevens kun je vrij eenvoudig aantonen dat deze factor voor windturbines op land onhaalbaar zijn. Zoekt u maar eens op de windkaarten van het KNMI, het smalste stukje Nederland is toevallig een van de meest windluwe gebieden van Nederland.

  Dus de kreet 10.000 huishoudens? Het is aantoonbaar fout! Op vele momenten draaien er 0 huishoudens op die drie beoogde windturbines. Bij een stevige storm kun je er misschien wel 20.000 huishoudens op laten draaien! In de tussentijd? Dan toeren de conventionele fossiele stroomcentrales op en af en produceren ze onnodig veel CO2 omdat ze simpelweg niet efficiënt kunnen draaien door het wispelturige karakter van die gesubsidieerde windturbines.

  Subsidies? Ja, u en mijn belastingcenten die verdwijnen in de verdienmodellen van de Engies van deze wereld. Ikzelf betaal graag belasting als dat terechtkomt bij mensen die iets voor mij kunnen betekenen. Zoals zorg, hulpdiensten en onderwijs. Want zo kun je het ook zien. De eerste volgende keer dat u kijkt naar een ronddraaiende windturbine, besef dan dat we meer dan € 100 per uur aan kostbare belastingcenten laten verdampen voor geen bijdrage aan het milieu!

  Duurzame energie en hier subsidie aan besteden? Ja, maar dan wel aan iets wat wel werkt en een echte bijdrage levert!

  @jolanda, als je objectieve feiten wil over duurzame energie? Laat maar iets weten.

1 Trackback / Pingback

 1. Dossier: Warmtenetten en Het Groene Net – Platform 046

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*