Wijkbeheer naar nieuwe locatie op Mauritspark

Sittard-Geleen, 8 april 2021 – Twintig jaar na de herindeling van Sittard, Geleen en Born worden de locaties van wijkbeheer van de gemeente samengevoegd. Het college stelt de gemeenteraad voor om op Mauritspark in Geleen een nieuwe, centrale huisvesting te bouwen voor de medewerkers van openbare ruimte.

“We moesten met het oog op de arbeidsomstandigheden hoe dan ook de huisvesting van onze medewerkers van openbare ruimte aanpassen”, licht wethouder Pieter Meekels (vastgoed) het besluit toe. “We konden kiezen uit een grondige verbouwing van de bestaande locaties of nieuwbouw op een goed bereikbare locatie. Uit efficiëntie-oogpunt is voor nieuwbouw gekozen en Mauritspark is daarbij als beste uit de bus gekomen.”

Team wijkbeheer gebruikt op dit moment de drie gemeentewerven uit de voormalige gemeentes Sittard, Geleen en Born, om het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Sittard-Geleen uit te voeren. Deze gemeentewerven voldoen niet meer aan de wet- en regelgeving.

Op Mauritspark wordt het bestaande karakteristieke gebouw Mauritspark 1A verbouwd en uitgebreid en wordt het terrein in de nabijheid van dit pand ingericht als werklocatie voor wijkbeheer. Het programma van eisen is opgesteld voor 175 mensen, die nu nog op vier andere locaties gehuisvest zijn. Want naast de medewerkers die op de bestaande locaties aan het Jubileumplein, de Industriestraat en de Florianstaat werken, verhuist in het voorstel ook een deel van het kantoorpersoneel dat nu werkt vanuit de Walramstraat.

Om te lange reistijden naar de westelijke delen van de gemeente te voorkomen zal een klein aantal medewerkers de werkdag starten en eindigen bij een werk- en materiaallocatie naast het bestaande milieupark in Born, dat overigens -net als de milieuparken in Sittard en Geleen- niet in dit plan betrokken is en blijft bestaan.

Team wijkbeheer van de gemeente Sittard-Geleen is een leerwerkbedrijf waarin mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen krijgen zich te ontwikkelen. Op de nieuwe locatie aan Mauritspark krijgen ook de job- en werkcoaches van VIDAR een (kantoor)plek, zodat zij nog beter de medewerkers kunnen begeleiden.

Met de realisatie van de nieuwe huisvesting van wijkbeheer op Mauritspark is een bedrag van 8,1 miljoen euro gemoeid. De gemeenteraad heeft in de begroting voor dit jaar al 7,7 miljoen euro gereserveerd. De raad wordt in mei gevraagd dit bedrag nu daadwerkelijk beschikbaar te stellen. Het extra bedrag van 4 ton is onder andere nodig om van het pand Mauritspark 1A een Bijna Energie Neutraal Gebouw te kunnen maken. Dit geld wordt dankzij de energiebesparing ook weer terugverdiend. Bij de inrichting van de nieuwe gemeentewerf (stallingen, magazijn, garages, parkeerplaatsen) worden uiteraard ook diverse duurzaamheidsmaatregelen getroffen.

De huidige locatie aan de Industriestraat in Sittard zal te zijner tijd worden verkocht. Wat met het terrein aan het Jubileumplein in Geleen gaat gebeuren, wordt op dit moment stedenbouwkundig uitgewerkt.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*