Werkgelegenheid MAA veel lager dan beweerd

“De werkgelegenheidsbetekenis van Maastricht Aachen Airport (MAA), waarmee het onlangs afgetreden College van Gedeputeerde staten van Limburg de afgelopen jaren mee naar buiten trad, is steevast zwaar overschat”, concludeert de Alliantie Tegen Uitbreiding MAA uit het recent afgesloten onderzoek.

De Alliantie geeft aan hiervoor de onderzoeken van E’til, Ecorys en Erasmus UPT te hebben doorgelicht. “Geen van de bureaus was bereid afdoende inzicht te geven in de lijst van bedrijven, waarvan werkgelegenheid aan MAA is toegeschreven. E’til en Erasmus gaven wel inzicht in de gehanteerde methodologie, maar die blijkt ondeugdelijk. Verificatie van de aan MAA toegeschreven werkgelegenheid per bedrijf ontbreekt. Alle drie komen tot uitkomsten die aanzienlijk te hoog zijn. Vooral geldt dat voor de cijfers van Ecorys en Erasmus UPT”, aldus het persbericht van de Alliantie.

Erasmus UPT

De integriteitscommissie van het Erasmus Universiteit Rotterdam beoordeelde het resultaat van Erasmus UPT beoordeeld. De integriteitscommissie verweet de onderzoekers ‘bedenkelijk gedrag’, ‘een niet toereikende institutionele onderzoekscultuur zonder duidelijke organisatorische processen om de kwaliteit van het onderzoek te waarborgen’, en ‘onvoldoende naleving van 4 van de 5 principes van integer wetenschappelijk onderzoek (te weten transparantie, zorgvuldigheid, onafhankelijkheid, verantwoordelijkheid)’.

Eigen onderzoek

Erasmus UPT kwam aanvankelijk tot 3.300 werkzame personen alleen voor de luchtvracht, Ecorys tot 1.760 regionaal (plus 720 landelijk) en E’til tot een aantal werkzame personen van 1.571. De Alliantie komt in het zelf doorgevoerd onderzoek tot een maximum van tussen de 700 en 900 werkzame personen. Bij sluiting van MAA zou daarvan hooguit 50% werkloos worden.
De Alliantie stelt op basis van het resultaat op het eigen onderzoek “dat het op geen enkele wijze de enorme bedragen aan gemeenschapsgeld die jaarlijks worden besteed om MAA in stand te houden rechtvaardigt”.

Het resultaat van het door de Alliantie uitgevoerde onderzoek is op hun website te raadplegen. De Alliantie Tegen Uitbreiding MAA is een platform van 15 bewonersgroepen en organisaties die zich keren tegen uitbreiding van MAA.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*