Werk aan de winkel voor BsGW en gemeenten

Eindrapport Rekenkamercommissie BsGW door Lysias Advies

De resultaten van het rekenkameronderzoek naar het functioneren van Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BsGW) zijn vrijdag 16 juli openbaar gemaakt.

Elf gemeentelijke rekenkamer(commissie)s, waaronder Sittard-Geleen en Stein, gaven in het najaar van 2020 opdracht om onderzoek te doen naar de kwaliteit van de uitvoering, de ontwikkeling van de kosten en de sturingsrelatie van de BsGW.

De rekenkamer(commmissie)s werden in de uitvoering van het onderzoek begeleid door Lysias advies. Een stuurgroep en klankborgroep bestaande uit de leden van de elf rekenkamer(commissie)s werd geleid door Emiel Broere (lid rekenkamer Venlo). Emiel Broere: “We hebben gedegen onderzoek uitgevoerd. Er blijkt werk aan de winkel. We zijn blij dat de colleges van B&W van de deelnemende gemeenten en het bestuur van BsGW de uitkomsten van het onderzoek onderschrijven en er mee aan de slag gaan”.

Uit het onderzoek blijkt dat de ontwikkeling van de kwaliteit van dienstverlening niet goed valt vast te stellen omdat een kwalitatieve nulmeting en goede en samenhangende indicatoren ontbreken. Verder blijkt dat de BsGW grip heeft op de kosten, uitgezonderd de proceskosten. De opzet van de sturingsrelatie is formeel in orde. Maar in de praktijk hebben gemeenten weinig invloed, terwijl daarvoor wel mogelijkheden zijn.

Aanbevolen wordt om de informatievoorziening naar gemeenten over de kwaliteit en kosten van de dienstverlening te verbeteren door te kiezen voor duidelijke indicatoren en een overzichtelijk dashboard. Daarnaast wordt BsGW aangespoord om beter en actiever te communiceren met gemeenteraden. Om de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren en mogelijk kosten te besparen wordt voorgesteld om met elkaar de mogelijkheden van harmonisatie van taken op te pakken.

Zowel BsGW als gemeenten maken zich grote zorgen over de oplopende proceskosten. De kosten van dienstverlening zijn tot 2017 gedaald door de financiële taakstelling en efficiencywinst door nieuwe toetreders. Daarna stijgen de kosten voornamelijk als gevolg van de proceskosten. De aard en omvang hiervan vraagt om een voortvarende gezamenlijke strategische aanpak (BsGW en gemeenten) om deze kosten terug te dringen.

Het rekenkamerrapport sluit af met de aanbeveling om het samenspel tussen Dagelijks Bestuur (DB) en Algemeen Bestuur (AB) van BsGW te verbeteren om het AB meer in positie te zetten als hoogste bestuursorgaan van BsGW.

De gemeenteraden van de aan het rekenkameronderzoek deelnemende gemeenten bepalen zelf wanneer en op welke wijze het rekenkamerrapport in de gemeenteraad wordt behandeld.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*