Weeknieuws gemeente Stein #38

Officiële bekendmakingen

De gemeente geeft bekendmakingen in verkorte versie weer in dit weekblad. De volledige teksten en nadere informatie over rechtsbescherming staat op www.overheid.nl. Dat is het officiële medium daarvoor. Wil je bekendmakingen die jouw straat of buurt aangaan automatisch ontvangen? Activeer dan de e-mailservice of download de app via overuwbuurt.overheid.nl.

Aanvraag omgevingsvergunning:

 • Mauritsweg 15, 6171 AC te Stein, voor het kappen van twee bomen, zaaknummer O2020-136.
 • Het Einde 18, 6181 JS te Elsloo, voor het inrichten van een gastenverblijf, zaaknummer O2020-137.
 • Grote Straat 18, 6129 CP te Urmond, voor het plaatsen van zonnepanelen en een pergola, zaaknummer O2020-141.
 • Raadhuisplein 87, 6171 JC te Stein, voor het verplaatsen van een glascooler, zaaknummer O2020-143.
 • Mauritslaan 65, 6129 EL te Urmond, voor het tijdelijk plaatsen van een tent ten behoeve van testlocatie GGD, zaaknummer O2020-144.
 • Den hoekstraat 4a, 6171 VZ Stein, voor het legaliseren van een overkapping, zaaknummer O2020-059.

Besluit omgevingsvergunning:

 • Terrein gelegen achter Stationsstraat 95 en 99, 6181 AE te Elsloo, voor het kappen van twee bomen (verzenddatum besluit 3 september 2020), zaaknummer O2020-125.
 • Mauritsweg 58 en 60 te Stein, voor het oprichten van een benedenwoning en bovenwoning, verzenddatum besluit 8 september 2020, zaaknummer O2020-083.
 • Schepersgats 10 te Stein, voor het oprichten van een woonhuis, verzenddatum besluit 9 september 2020, zaaknummer O2020-092.

Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer

 • Heisteeg 98, 6171NL Stein, voor het uitbreiden van de entree en de toiletvoorzieningen van het clublokaal van RKSV De Ster, zaaknummer RUD 2020-205328 (dossiernummer M2020-031).
 • Raadhuisplein 87, 6171JC Stein voor het verplaatsen van de bestaande koelinstallatie van de Aldi vestiging, zaaknummer RUD 2020-205460 (dossiernummer M2020-032).


Inwoners ‘vertrokken met bekende bestemming’

Uit onderzoek blijkt dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij in de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven.

Procedure ‘vertrokken bekend waarheen’
Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om nieuwe gegevens van verblijf en adres op te nemen volgens de procedure ‘Vertrokken naar respectievelijk België. Dat houdt in dat deze personen voor de gemeente (administratief gezien) verblijven in respectievelijk België en formeel niet meer in Nederland wonen. Het gevolg hiervan is dat deze personen geen beroep meer kunnen doen op sociale voorzieningen in Nederland en geen officiële documenten (bijvoorbeeld paspoort, rijbewijs, id-kaart en dergelijke) kunnen aanvragen.

Oproep
Staat uw naam hieronder of weet u waar onderstaande personen verblijven? Neem dan contact op met de gemeente Stein via telefoonnummer (046) 43 59 393 of stuur een e-mail naar info@gemeentestein.nl. Als de gemeente uiterlijk op 19-08-2020 geen reactie heeft ontvangen, worden onderstaande personen uitgeschreven naar respectievelijk België.

Het betreft de volgende personen:

NaamGeboortedatumGeboorteplaats
Krämer, Kim B.J.M.08-02-1980Munstergeleen
Mols, Kaylo H.C.M.28-09-2007Sittard-Geleen


Kennisgeving vaststelling bodemkwaliteitskaart PFAS

Het College van de gemeente Stein maakt bekend dat zij op 14 juli 2020 heeft besloten de vernieuwde bodemkwaliteitskaart voor PFAS vast te stellen. De vernieuwde bodemkwaliteitskaart treedt in werking op de dag na deze bekendmaking.

Op 8 juli 2019 stuurde de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat het Tijdelijk Handelingskader PFAS naar de Tweede Kamer. Als gevolg hiervan stagneerde het grondverzet wegens het ontbreken van informatie c.q. kwaliteitsgegevens over PFAS in de bodem.

De gemeente Stein heeft samen met de gemeenten Beek en Beekdaelen en de provincie Limburg de bodemkwaliteitskaart laten opstellen met informatie over PFAS. Deze kaart is gereed. In deze regionale bodemkwaliteitskaart is de achtergrondkwaliteit van de bodem, voor PFAS, vastgesteld. Hierdoor wordt grondverzet op basis van deze kaart mogelijk met veel minder bodem- en grondonderzoek. Doordat de achtergrondkwaliteit van de bodem in Stein voor PFAS beter is dan de landelijk vastgestelde achtergrondwaarden, kan grond die op onverdachte locaties wordt ontgraven worden afgevoerd naar grondbanken zonder dure en tijdrovende onderzoeken vooraf voor PFAS.

Om deze kaart te kunnen gebruiken dient deze door alle drie gemeenten voor het eigen grondgebied te worden vastgesteld en voor de overige gebieden te worden erkend.

Op grond van artikel 49 van het Besluit bodemkwaliteit kan tegen dit besluit binnen zes weken na deze bekendmaking beroep worden ingesteld bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Algemene Kamer

Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Noodverordening Veiligheidsregio Zuid-Limburg 20 september 2020

Op 1 september jongstleden heeft Minister de Jonge van VWS een nieuwe aanwijzing gestuurd die ziet op de verplichting tot het gebruik van niet-medische mondkapjes als mitigerende maatregel bij de (eventueel aanwezige) teststraat en de reclaimhallen (bagage-afhandeling) op luchthavens. Daartoe is artikel 2.7 a aangevuld in de Noodverordening.

Omdat het zo’n minimale aanpassing is, is de titel van de noodverordening gelijk gehouden en is alleen de aanpassing 1 toegevoegd.

Mobiliteitsplan gemeente Stein

Op de website van de gemeente Stein staat een link naar een korte vragenlijst over de toekomst van mobiliteit in Stein. De vragenlijst is te vinden via het nieuwsbericht op de website www.gemeentestein.nl of via https://nl.surveymonkey.com/r/D9VS3M9 

Momenteel werkt de gemeente aan het maken van een nieuw Mobiliteitsplan. Dit plan beschrijft de wijze waarop de gemeente de komende jaren om wil gaan met mobiliteit. Met ontwikkelingen zoals elektrisch rijden, speedpedelecs (snelle e-bikes) en het delen van auto’s, biedt de toekomst veel kansen om mobiliteit te verduurzamen. Door middel van deze vragenlijst willen wij inzicht krijgen in jouw reisgedrag en jouw behoefte aan mobiliteit. En welke zaken ten aanzien van reizen jij belangrijk vindt voor de toekomst. De resultaten van de vragenlijst worden meegenomen in het nieuwe Mobiliteitsplan.

De vragenlijst is volledig anoniem en kost ongeveer vijf minuten van uw tijd. Voor vragen kunt u contact opnemen met Mathijs Schoenmakers via mathijs.schoenmakers@rhdhv.com.

Events (met disclaimer)

Donderdag 17 september

13.00-15.30 uur

Inloop in de huiskamer

Buurtcentrum Nieuwdorp

Voor een lekkere kop koffie en een goed gesprek

Donderdag 17 september

14.00-17.00uur

Inloopmiddag

Buurthuis Urmond

Vrijdag 18 september

10.00-12.00uur

Open Boekenkast

Dorpsplatform Elsloo – Punt 39, Burg. Maenenstraat 39, Elsloo

Gratis boeken halen en brengen

Vrijdag 18 september

10.00-12.00uur

Ondersteuning Computergebruikers

Dorpsplatform Elsloo – Punt 39, Burg. Maenenstraat 39, Elsloo

Je loopt binnen en jouw vragen over het gebruik van uw computer/laptop of problemen daarbij worden beantwoord.

Zaterdag 19 september

10.00-12.00uur

Ondersteuning bij het gebruik van uw mobiele telefoon/tablet

Dorpsplatform Elsloo- Punt 39, Burg. Maenenstraat 39, Elsloo

Je loopt binnen en jouw vragen over het gebruik van uw mobiele telefoon/laptop of problemen daarbij worden beantwoord.

Maandag 21 september

13.30-15.30 uur

Inloop in de huiskamer

Buurtcentrum Nieuwdorp

Voor een lekkere kop koffie en een goed gesprek

Maandag 21 september

14.00-17.00uur

Inloopmiddag

Buurthuis Urmond

Maandag 21 september

14.00-17.00uur

Kaartmiddag

Buurthuis Urmond

Hieronder verder.

Dinsdag 22 september

14.00-16.00uur

Knutselmiddag

Dorpsplatform Elsloo- Punt 39, Burg. Maenenstraat 39, Elsloo

Gezellig samen knutselen. Materialen zijn aanwezig.

23 sept 2020

Wandelen, Bie Gerda Meers

We gaan weer lekker een stuk wandelen. Loop je mee?

We vertrekken rond 10.30 uur. Vanaf 10.00 uur kun je vooraf nog een kopje koffie of thee drinken.

Woensdag 23 september

13.30-16.00uur

Open boekenkast

Dorpsplatform Elsloo- Punt 39, Burg. Maenenstraat 39, Elsloo

Gratis boeken halen en brengen

Woensdag 23 september

14.00-16.00

Inloopmiddag

Dorpsplatform Elsloo- Punt 39, Burg. Maenenstraat 39, Elsloo

Je komt gezellig een kop koffie/thee drinken of voor een adviesgesprek (MEE, Mantelzorg, PIW, Woningstichting, WMO)

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*