Weeknieuws 48 gemeente Stein

Officiële bekendmakingen

De gemeente geeft bekendmakingen in verkorte versie weer in dit weekblad. De volledige teksten en nadere informatie over rechtsbescherming staat op www.overheid.nl.

Aanvraag omgevingsvergunning:

  • Platijkweg 1, 6171 XA te Stein, voor het inrichten van een long stay logiesverblijf, zaaknummer O2020-190.
  • Staakijzerstraat 12, 6129 JC te Urmond, voor het plaatsen van een dakkapel, zaaknummer O2020-191.

Besluit reguliere omgevingsvergunning:

  • Bergènkenstraat ong. te Stein, voor het kappen van bomen, verzenddatum besluit 13 november 2020, zaaknummer O2020-188.
  • Nabij Veldjensweg ong. te Elsloo, voor het kappen van bomen, verzenddatum besluit 19 november 2020, zaaknummer O2020-185.

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning:

  • Dalerveltweg 3, 6171 RN te Stein, voor het aanleggen van een zonneweide, verzenddatum besluit 16 november 2020, zaaknummer O2020-158.
  • Business Park Stein 323, 6181 MC Elsloo, voor het oprichten van een industriële wasserij, verzenddatum besluit 16 november 2020, zaaknummer O2020-179.
  • Perceel ong. te Meers, voor het aanvoeren/ophogen van grond, verzenddatum besluit 18 november 2020, zaaknummer O2020-149.
  • Grachtstraat ong. te Urmond, voor het oprichten van een woonhuis, verzenddatum besluit 18 november 2020, zaaknummer O2020-152.

Melding activiteitenbesluit milieubeheer

  • Business Park Stein 170B, 6181MA Elsloo voor het oprichten van een machinefabriek, Janssen Quadraat N.V.,RUD zaaknummer 2020-205976, dossiernr M2020-041/0971158910.
  • Daleveldweg 3, 6171 RN Stein voor het plaatsen van een zonneweide binnen de inrichting van RWZI Stein, Waterschapsbedrijf Limburg, RUD zaaknummer 2020-205916, dossiernr M2020-037/0971155953.


Bestemmingsplan “Havenstraat 34-36 Stein ”

Vanaf donderdag a.s. ligt het ontwerpbestemmingsplan “Havenstraat 34-36 Stein” en het ontwerp besluit Hogere Grenswaarden dat daar betrekking op heeft zes weken lang ter inzage in het gemeentehuis. Het ontwerp bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt daar zoeken op de naam van het plan of op het identificatie­nummer van het plan: NL.IMRO.0971.BPHavenstraatSteinr-0001.

Gedurende deze periode kunnen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit Hogere Grenswaarden worden ingediend bij de gemeenteraad resp. het college van burgemeester en wethouders, Postbus 15, 6170 AA te Stein

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr H. Janssen (bestemmingsplan) tel. nr. 046-4359233 of dhr L. van den Akker (hogere grenswaarden) tel.nr 043- 3897812

De volledige bekendmakingen hierover kunt u vinden in de Staatscourant van vandaag of via www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant

Inwoners uitgeschreven uit gemeentelijke administratie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein maakt bekend dat na uitvoerig onderzoek blijkt dat vermelde personen niet meer wonen op het adres waar zij in de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven en daarom uit het BRP worden geschreven.

Neem contact op
Staat uw naam hierbij? Neem dan binnen zes weken na publicatie van dit artikel, contact op met de afdeling Dienstverlening van de gemeente Stein via telefoonnummer (046) 4359 393 of per e-mail info@gemeentestein.nl.

Het betreft de volgende personen:

Naam  GeboortedatumGeboorteplaatsUitgeschreven per
R.M.M. Reniers  06-07-1993Brunssum01-10-2020
W.R.A. Reniers  06-07-1993Brunssum01-10-2020
B. Kanagasabapathy01-02-1990Zoetermeer01-10-2020

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*