Wat doet de gemeente?

Voor veel mensen is het niet bekend wat de gemeenteraad doet. Hoe is deze samengesteld en waarover mogen gemeenteraadsleden beslissen?

Gemeenteraadsverkiezingen

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De gemeenteraadsleden, ook wel raadsleden, worden door de inwoners van de gemeente gekozen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Des te meer stemmen een partij heeft, des te meer zetels worden aan de politieke partij toegewezen. Als voornamelijk op één persoon wordt gestemd, kan het zijn dat deze persoon door het aantal zogenoemde voorkeursstemmen tot raadslid wordt verkozen.

De raadsleden worden voor 4 jaar gekozen. Het aantal raadsleden is afhankelijk van het aantal inwoners en is altijd oneven. De gemeente Sittard-Geleen heeft 37 raadsleden.

Taken van de gemeenteraad

De gemeenteraad ziet toe of de burgemeester en wethouders (het college van burgemeester en wethouders) het beleid en de aangenomen plannen naar behoren en binnen budget uitvoert.

De Raad geeft aan wat in een gemeente moet gebeuren. Dit gebeurt door het stemmen op moties en amendementen tijdens de gemeenteraadsvergadering. Deze vergaderingen worden één keer per maand gehouden. De raadsleden beslissen (in hoofdlijnen) dan over bijvoorbeeld:

 • Cultuur
 • Financiën
 • Milieu
 • Onderwijs
 • Ruimtelijke Ordening
 • Sport
 • Verkeer
 • Zorg
 • Etc.

De taken van de gemeenteraad staan in de Gemeentewet.

Taken van de gemeenteraadsleden

Naast de maandelijkse gemeenteraadsvergadering zit een raadslid in één of meerdere commissies die deelonderwerpen behandelen die uiteindelijk in de gemeenteraad zullen worden behandeld. Deze onderwerpen worden wekelijks of om de week behandelt. Van de raadsleden wordt verwacht dat zij voor elke vergadering de juiste stukken zijn gelezen. Ook wordt verwacht dat de gemeenteraadsleden met inwoners gesproken hebben over diverse onderwerpen, zodat ze weten wat in de samenleving speelt.

Een gemeenteraadslid is hierdoor meerdere dagen per week bezig met raadswerkzaamheden.

Zie ook

1 Reactie

 1. EEN REACTIE ALS VERTREKKEND RAADSLID
  Deze maand ga ik na 24 jaar mijn periode als volksvertegenwoordiger (gemeenteraadslid), waarvan ongeveer de helft van deze periode als fractievoorzitter, beëindigen.
  Wat hiervoor vermeld staat als taken en rol van de gemeenteraad kan ik onderschrijven, maar de taken en rol van een raadslid omvatten meer dan alleen als raadslid binnen de gemeenteraad vaststellen van het gemeentelijke beleid en controleren rol of het College van B&W op de juiste wijze de uitvoering van het beleid gestalte geeft.
  Om de taak en rol van volksvertegenwoordiger goed te kunnen vervullen dient een raadslid midden in de samenleving te functioneren. Belangrijk is het deel te nemen aan de maatschappelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld betrokken te zijn bij het verenigingsleven / betrokken te zijn bij het maatschappelijke leven. Het waarnemen van maatschappelijke signalen, problemen, ideeën etc. en het tonen van grote betrokkenheid zijn steeds voor mij van grote betekenis geweest.
  Als volksvertegenwoordiger heb ik de ombudsfunctie als raadslid zeker zo belangrijk ervaren als de meer “formele” taken als raadslid.
  Het aanspraakpunt zijn voor inwoners, hun de helpende hand rijken, hun de wegwijzen in de gemeentelijke procedures. De inwoners informeren over hun wettelijke rechten bijvoorbeeld bij het aanvragen vergunningen, van subsidies van, van maatschappelijke ondersteuning etc. Hun vragen, problemen aangaande andere instanties. Deze rol heeft mij in de afgelopen 24 jaar eigenlijk meer vreugde en voldoening geschonken en is feitelijk veel dankbaarder werk als raadslid dan de “formele” functie als raadslid, want bij de besluitvorming kun je het zelfden iedereen naar de zin maken.
  Deze vreugde en voldoening die ik putte uit ombudsfunctie, was voor mij feitelijk mede mijn drijfveer om ook een goed invulling te geven aan de meer “formele” taken als raadslid.
  Met name de invulling van ombudsfunctie geeft mij als raadslid een goed gevoel als ik terugkijk op de afgelopen 24 jaar.
  Natuurlijk is er over de 24 jaar raadslidmaatschap meer te vertellen, maar voor nu wil ik het hierbij laten, dit als aanvulling op hetgeen hiervoor al werd beschreven.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*