Vragen van PVV Sittard-Geleen op de begroting van 2021

Thijs Klaassen, fractievoorzitter PVV Sittard-Geleen

PVV Sittard-Geleen heeft diverse kritische noten op de door het college gepresenteerde conceptbegroting. De conceptbegroting is in de ronde van donderdag 29 oktober besproken, waar alle politieke partijen de eerste vragen en opmerkingen aan het college door konden geven.

Veiligheid

“Veiligheid is voor de PVV een heel belangrijk speerpunt. Dat hebben we ook laten zien in de discussie rondom de drugsloodsen bij de Al Houda moskee in Geleen. De vergunning voor de verhuur van die loodsen aan criminelen is in juli van dit jaar verlopen. Het moskeebestuur mag dus de loodsen niet meer commercieel verhuren aan derden. En ons is verteld dat het team Handhaving de zaak nu scherp in de gaten houdt”, zegt Thijs Klaassen, fractievoorzitter van de PVV Sittard-Geleen.

Communicatie

In de begroting bleek dat het college bij de berghaven in Schipperskerk een passantenhaven wilt gaan realiseren. “Het lijkt dat het college wederom eerst de bulldozer stuurt en daarna pas met mensen in gesprek gaat.” Klaassen pleit dat eerst met de voornaamste gebruikers van het gebied moet worden gesproken.

Toewijzing investeringskredieten

In de begroting wordt € 8 miljoen opgenomen voor meerjarige projecten uit de Toekomstvisie. De PVV stelt voor om investeringsmiddelen bij de vaststelling van de begroting nog niet te labelen, maar in een algemeen potje voor investeringen onder te brengen. “Bij de aparte voorstellen kan dan worden gestemd op basis van de inhoud van een plan die op dat moment meer concreet is dan nu bij de begroting”, stelt Klaassen. Hiermee hoopt de PVV langdurige discussies over dossiers zoals de unilocatie in het middengebied van Grevenbicht-Obbicht te voorkomen.

Gemeentelijke belastingen

De PVV vraagt zich af waarom er bovenop de jaarlijkse verhoging van de Onroerende Zaakbelasting (OZB) nu ook gekozen wordt voor een extra verhoging naar in totaal bijna 6%. Klaassen vroeg aan de wethouder: “meerdere partijen hebben ook in het verleden al gepleit voor een lagere OZB zodra er financiële ruimte is. Die ruimte is er nu. Waarom gebeurt dat dan nu niet?”

Ook de hondenbelasting werd aangehaald: “u geeft in de Begroting zelf ook al aan dat deze belasting ruimschoots meer dan kostendekkend is. Vind u het zelf niet ook wrang om de hondenbezitters veel meer te laten betalen dan nodig is om de kosten te dekken?”

Raadsvergadering

De ronde van 29 oktober was in aanloop naar de gemeenteraadsvergadering van 11 en 12 november. In deze raadsvergaderingen wordt verder over de begroting gediscussieerd en wordt de begroting 2021 door de raad definitief vastgesteld.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*