Voorstel nieuwe school- en sportlocatie Grevenbicht-Obbicht naar raad

Sittard-Geleen, 4 juni 2020 –  Het college van B&W van Sittard-Geleen vraagt de gemeenteraad om akkoord te gaan met de bouw van een onderwijs- en sportvoorziening in het Middengebied van Grevenbicht en Obbicht en hiervoor afgerond tien miljoen euro beschikbaar te stellen.

,,Dit is een belangrijke investering in de leefbaarheid van onze kleine kernen,” aldus projectwethouder Pieter Meekels. ,,Want naast de bouw van een nieuwe, centraal gelegen school en het aanleggen van een voetbal- en tennisaccommodatie voor de inwoners van Grevenbicht en Obbicht, zullen op de plekken waar nu nog scholen en sportvelden zijn, over enkele jaren ook nieuwe initiatieven van de grond komen die de dynamiek in en de aantrekkelijkheid van de dorpen vergroten.”

Aantrekkelijk

De nieuwe school is een wens van onderwijskoepel Kindante, die er een Integraal Kindcentrum wil opzetten. Daar kunnen kinderen tot en met 12 jaar voor, tijdens en na reguliere school zich optimaal ontwikkelen. Sport en bewegen zijn daar wezenlijke onderdelen van, vandaar dat Kindante de gedachte van een gezamenlijke school- en sportvoorziening onderschrijft en als een pré ziet. Het schoolbestuur kiest voor een goed bereikbare, centraal gelegen locatie die aantrekkelijk is voor de kinderen om ze te bezoeken. De bestaande schoolgebouwen van basisschool De Kingbeek in Grevenbicht en Obbicht zijn verouderd en te klein. De leerlingenprognose geeft aan dat de komende 15 jaar meer dan 250 kinderen naar de nieuwe school zullen gaan.

Ook de buitensportverenigingen in beide dorpen (voetbalclub SV Argo en tennisvereniging TC Bicht’14) hebben aangeven behoefte te hebben aan een nieuwe accommodatie, liefst centraal gelegen. Daarmee neemt de levensvatbaarheid van de fusieverenigingen toe.

In 2017 heeft de raad budget beschikbaar gesteld om te onderzoeken of het haalbaar is om tussen Grevenbicht en Obbicht een centrale onderwijs- en sportvoorziening te realiseren. De inmiddels uitgevoerde onderzoeken, waarvan een deel op verzoek van de gemeenteraad is geactualiseerd, laten zien dat deze centrale onderwijs- en sportvoorziening in het Middengebied haalbaar is. Er is ondertussen ook een stedenbouwkundig ontwerp gepresenteerd waaruit blijkt dat het gebied – net als nu – een open karakter houdt en het voorontwerp bestemmingsplan is gepubliceerd.

Met de realisatie van deze centrale onderwijs- en sportvoorziening is iets meer dan 10 miljoen euro gemoeid. Daarmee wordt niet alleen de aantrekkelijkheid van wonen en recreëren in de genoemde kernen verbeterd, maar ook die van de gemeente Sittard-Geleen in zijn geheel. ,,Immers, toekomstbestendige voorzieningen in wijken en dorpen horen bij een aantrekkelijke, leefbare gemeente,” bevestigt Pieter Meekels.

Woningbouw

Wat met de vrijkomende locaties in Obbicht en Grevenbicht gaat gebeuren, staat uiteraard nog niet vast. Wel dat hierover binnenkort met de inwoners van beide dorpen gesproken zal worden. Het college ziet graag dat de vrijkomende sportlocaties gebruikt gaan worden voor het versterken van natuur- en landschapswaarden. Er wordt dan groen in de dorpen teruggebracht dat toegankelijker is dan de landbouwgrond aan de rand van het Middengebied die straks bebouwd gaat worden. Voor de schoollocaties aan de Willibrorduslaan in Obbicht (inclusief de iets verderop gelegen gymzaal) en het St. Catharinaplantsoen in Grevenbicht wordt gedacht aan woningbouw, waarbij in samenspraak met bewoners van de kernen een plan gemaakt zal worden. ,,Zowel de groenontwikkeling als de woningbouw zijn goed voor de leefbaarheid in de kernen,” zegt wethouder Pieter Meekels, die aangeeft dat aan de Obbichter Markt in het voormalige pand van de woningstichting een ontmoetingsplek gevestigd wordt, die naar verwachting in oktober in gebruik genomen kan worden.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*