Verharding van de straatcultuur, hoe zit dat in regio 046?

Afbeelding van Pete Linforth via Pixabay

Op 26 augustus maakte de NOS melding van de verharding van de straatcultuur en het wapenbezit onder jongeren. Zo zou de verheerlijking van geweld toenemen tot ver buiten de Randstad en groeit het wapenbezit onder jongeren, mede gedreven door angstcultuur. Om het wapenbezit onder de jongeren tegen te gaan, wordt de verkoop van messen door winkels zoals Action, Xenos en Ikea aan jongeren beperkt. Platform 046 onderzocht hoe het in onze regio is gesteld en hebben dit met diverse partijen besproken.

MIK & PIW Groep

Van de MIK & PIW Groep, waar Partners in Welzijn (PIW) onderdeel van uitmaakt, spraken wij met Johan Cortooms, opbouwwerker & jongerenwerker. De MIK & PIW Groep is een maatschappelijke onderneming die voor een groot deel van de regio 046 kinderopvang en sociaal werk verzorgt. De MIK en PIW Groep richt zich op het versterken van de zelfredzaamheid, de (arbeids)participatie en het realiseren van een omgeving waarin jong en oud zich kunnen ontwikkelen.

V: Herkent PIW de berichtgeving van de NOS voor de regio 046 en komt het nu meer voor dan vroeger?

A: De jongerenwerkers van Partners in Welzijn zien niet een hele duidelijke verharding zoals in de berichtgeving van de landelijke media. Natuurlijk zijn er bij alle landelijke tendensen enkele tieners die dit gedrag willen nabootsen. Maar zodra deze tieners met dit gedrag bij Partners in Welzijn en/of bij de ouders bekend zijn, kan dat in de kiem worden gesmoord.

V: Wat doet PIW om dit te voorkomen? Helpt in gesprek gaan met jongeren (en hun ouders) of zijn er andere methodes? Worden bijvoorbeeld speciale fysieke activiteiten hiervoor georganiseerd?

A: De jongerenwerkers van Partners in Welzijn zijn voortdurend in contact met jongeren die tot de zogenaamde risicogroepen horen. Of het nu gaat om verharding met wapens, jeugdcriminaliteit, radicalisering of drugsgebruik: zolang het mogelijk blijft om in gesprek te blijven, kunnen signalen die ons bereiken snel worden opgepakt. Daarbij maken we dankbaar gebruik van de korte lijnen die er zijn met samenwerkingspartners zoals; verschillende afdelingen van de gemeente, interne vakgroepen zoals (school)maatschappelijk werk, CJG, Ecsplore, externe (zorg) partners, afdeling Openbare Orde en Veiligheid (OOV), boa’s en politie. Maar ook vrijwilligersorganisaties en bewonersinitiatieven in wijken zijn voor ons van belang. Het is de kunst om een alternatief te hebben voor risicogedrag: andere bezigheden dus. Dat kan alleen door met jongeren in gesprek te zijn en voortdurend jongeren te prikkelen om iets beters te gaan doen met hun vrije tijd. Toeleiding van jongeren naar het bestaande verenigingsleven is daarbij een ideale mogelijkheid. We reageren als jongerenwerk niet ad hoc op elke landelijke tendens met telkens weer een nieuw project. Het heeft, zo lijkt ons, veel meer effect om met de jongeren in gesprek te blijven om samen te zoeken naar andere bezigheden. Of het nu om (begeleiding naar) sport, verenigingen, muziek, of vrijwilligerswerk gaat.

“Verharding voorkom je door als maatschappij de jongeren niet uit te sluiten.”

V: Ziet PIW mogelijkheden om verdere verharding in de toekomst te voorkomen of om de huidige situatie terug te draaien?

A: Verharding voorkom je door als maatschappij de jongeren niet uit te sluiten. Gemeenten en woningcorporaties kunnen zorgen voor passende woonruimte, scholen voor de juiste studiebegeleiding op maat, werkgevers voor stageplekken en vacatures, enz. Een positief jeugdbeleid met aandacht voor wonen, leren, werken, kunst en cultuur, sport, ontmoeting en zorg is de basis voor een betere samenleving. Het jongerenwerk zorgt er dan voor dat de jongeren die een extra steuntje in de rug nodig hebben uiteindelijk ook optimaal gebruik kunnen maken van de toekomstkansen die dit jeugdbeleid biedt. We zijn dan ook vanuit Partners in Welzijn in contact met gemeente en woningcorporaties.

V: Wat betekent een eventueel geconstateerde verharding voor de (veiligheid van de) jongerenwerker?

A: Jongerenwerkers zijn gewend om te werken met verschillende groepen jongeren en dus ook met de wat hardere groepen. Verder hebben de jongerenwerkers onderling oog en oor voor elkaar en kunnen ze alles bij elkaar bespreekbaar maken. Wanneer de situatie zodanig zou verharden dat wij ons niet meer veilig voelen dan trekken we aan de bel bij de afdeling OOV van de gemeente, waarmee korte lijnen bestaan, en met de leidinggevenden. Maar eigenlijk voelen we ons veilig.

V: Wat kunnen burgers doen bij het constateren van wapenbezit (bij jongeren)?

A: Wapenbezit is strafbaar. Als je dit als burger constateert moet je dat melden bij politie. Desnoods via Meld Misdaad Anoniem als je niet wil dat je naam bekend is.

Ouders die zich zorgen maken over hun kind kunnen contact opnemen met een jeugd- en gezinswerker of een jongerenwerker. Zij helpen hen verder. Dit dient wel voldoende bekend te zijn bij burgers en ouders.

V: De NOS noemt Drillrap, een muziekgenre waarin rappers dreigen met wapens en geweld tegen groepen uit andere wijken, als een mogelijke oorzaak. Hoe denken jullie hierover?

A: Drillrap is een van de uitingen van straatcultuur die geweld verheerlijken. Er zijn altijd bepaalde vormen van jongerencultuur en populaire cultuur die van invloed zijn op het wereldbeeld en het gedrag van jongeren (en volwassenen). Dat is er altijd geweest. Denk aan gangsta-rap, bepaalde games die geweld verheerlijken, maffiafilms maar ook -en hier maken we ons net zo druk om- ideaalbeelden met dunne fotomodellen waardoor meiden een negatief zelfbeeld krijgen, en vrouwonvriendelijke videoclips. Uitingen waardoor jongeren zich minderwaardig of achtergesteld voelen of waar jongeren worden uitgedaagd om verkeerde dingen te doen. Het gaat er bij het jongerenwerk van Partners in Welzijn om dat we dit soort zaken bespreekbaar maken en dat we jongeren weerbaar maken tegen deze invloeden. Jongerenwerkers proberen de jongeren kritischer te maken en ze het inzicht te geven dat ze niet per se hoeven mee te doen met de groep als ze niet willen. Als we het specifiek hebben over drillrap valt dat heel erg mee in regio 046. Wij blijven ten alle tijden in contact met de jongeren, drillrap of geen drillrap.

V: Wat heeft PIW gedaan met de gezamenlijke actie #NoShank op social media?

A: De jongerenwerkers hebben het #NoShank filmpje gedeeld op hun social media kanalen. Het filmpje kreeg in deze regio weinig respons van jongeren omdat drillrap hier niet zo leeft.

Bevestiging

Tevens hebben wij gesproken met Politie Limburg met Michiel Maes, senior communicatieadviseur en woordvoerder. Michiel geeft aan dat soortgelijke incidenten in Limburg niet aan de orde zijn. “We hebben zeker incidenten met jongeren maar dit is nu niet anders dan andere jaren. Ik heb dergelijke grote incidenten in onze eenheid niet voorbij zien komen.

In de gemeente Sittard-Geleen heeft wethouder Kim Schmitz onder andere het taakgebied Jongeren in haar portefeuille. Ook binnen de gemeente Sittard-Geleen wordt de verharding van de straatcultuur met steekwapens niet herkend.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*