Toekomstvisie op 25 maart in de gemeenteraad van Sittard-Geleen

Logo gemeente

Sittard-Geleen, 5 maart 2021 – De raad van Sittard-Geleen behandelt op 25 maart de Toekomstvisie 2030. De leden van De Ronde hebben een positief advies gegeven. Met de raadsbehandeling wordt een belangrijke stap gezet in een intensief proces dat ruim één jaar geleden begon en waarbij de complete stad betrokken is en blijft.

Tijdens de raadsronde is veel waardering uitgesproken voor de manier waarop de Toekomstvisie is vormgegeven. Ongeveer 50 toekomstambassadeurs van diverse pluimage gingen met elkaar aan de slag om de contouren van Sittard-Geleen in 2030 te schetsen.
De toekomstvisie is niet van bovenaf bepaald, maar tot stand gekomen op basis van inbreng van inwoners en een dialoog met toekomstambassadeurs. Met recht een visie van de samenleving. Deze manier van werken wordt de toekomst, concludeerden verschillende leden van de raadsronde. Zeker ook straks bij de realisatie van de visie. Zo doen we dat in Sittard-Geleen.

In de toekomstvisie staan een viertal speerpunten centraal:

  • Aandacht voor gezondheid en vitaliteit. Door bijvoorbeeld verbetering van het zorgnetwerk, uitbreiding van de sportfaciliteiten en meer aandacht voor preventieve gezondheidszorg krijgt gezondheid en vitaliteit een belangrijke rol in toekomstig beleid.
  • Duurzame, vernieuwende bedrijvigheid. In Sittard-Geleen is een duurzame transitie aan de gang. Kijk bijvoorbeeld naar Chemelot waar gekozen wordt voor andere grondstoffen en een duurzamere productie. Die vernieuwingskracht van Chemelot, de bijbehorende campus en anderen worden in de toekomst ingezet om het midden- en kleinbedrijf in de regio en onze inwoners verder te helpen verduurzamen.
  • Een leven lang leren en ontwikkelen. Het is belangrijk dat mensen zich kunnen blijven ontwikkelen. Dat is nog niet voor iedereen vanzelfsprekend. Door verschillende activiteiten, initiatieven en experimenten moet dit in de toekomst wel mogelijk zijn.
  • Wonen naar wens. De behoefte aan nieuwe woonvormen groeit. Circulair bouwen, Tiny Houses, en gemixte vormen met werk of zorg zijn voorbeelden. Sittard-Geleen speelt in op de behoefte die bestaat om ervoor te zorgen dat jongeren en starters op de woningmarkt hier blijven wonen of juist hierheen komen om zich te vestigen.

Velen zijn overigens nu al bezig met deze speerpunten en het vormgeven van de toekomst. De toekomst is al onder ons. Neem bijvoorbeeld huisarts Roel Smeijsters die, samen met collega’s, preventieve zorg letterlijk “in praktijk” toepast. Met een moestuin, onderhouden door bewoners uit de wijk, wandelroutes en ontmoetingsplekken probeert hij een positieve gezondheid in Munstergeleen te stimuleren.
Op de gemeentelijk website staan korte filmpjes waarin Smeijsters en anderen ideeën voor de toekomst presenteren.

De komende tijd wordt de Toekomstvisie bij een breder publiek onder de aandacht gebracht.
Zo is er op 30 maart de digitale lancering van de toekomstvisie en worden er verspreid over de hele gemeente “toekomstvensters” geplaatst. Inwoners en bezoekers kunnen fietsend en wandelend langs deze vensters trekken. Wie door de vensters kijkt kan tegelijkertijd via de GSM online prikkelende beelden en verhalen beleven die inspireren om met andere ogen naar de eigen gemeente te kijken.

Ook de gemeenteraad komt nog aan bod, op 25 maart stelt de raad deze visie van de samenleving vast als richtinggevend kader voor de gemeentelijke inzet in de komende jaren en de gemeentelijke begroting 2022 en verder.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*