Stabiliteit van de bodem in de regio

Beide kaarten zijn afkomstig van de website bodemdalingskaart.nl

De Nederlandse bodem is in beweging. Op de website bodemdalingskaart.nl brengt een team van onderzoekers onder leiding van prof.dr.ir. Ramon Hanssen dit in beeld. Het project wordt uitgevoerd in opdracht van de Technische Universiteit Delft in samenwerking met diverse andere instanties, waaronder het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica (NCG).

De kaart op de website toont in diverse kleuren de verzakking aan van de Nederlandse bodem. De rode punten op de kaart markeren waar de bodem het meest is verzakt. Dit is goed te zien rondom grote steden, zoals Alkmaar en Almere, en in de Randstad, voornamelijk rond de steden Rotterdam en Den Haag. Ook kleurt een groot deel van de provincie Groningen rood.

Uit een detailkaart van de regio Zuid-Limburg blijkt dat de bodem niet daalt, maar stijgt. In het gebied is veel aan mijnbouw gedaan, maar lijkt ook overeen te komen met de Feldbissbreuk. Platform 046 vroeg zich af wat hier aan de hand is en waarom dit deel van Limburg afwijkt van de rest van Nederland?

Ramon Hanssen van de TU Delft heeft onze vragen als volgt beantwoord: “het water stijgt niet alleen in de mijnschachten en -galerijen maar ook in de betreffende gesteentelagen. Dat zorgt voor de stijging. De mijnbouwactiviteiten waren alleen mogelijk op locaties waar het Carboon voor mensen bereikbaar was. De breuken liggen rondom deze gebieden, dus aan de ‘andere kant’ van een breuk ligt het Carboon veel dieper. Daardoor is er bijna een 1-op-1 correlatie tussen de stijgingsgebieden en de breuken.

Omdat ook het Chemelot terrein grotendeels op de blauwe strook ligt, hebben wij aan Ramon Hanssen de vraag gesteld wat de verhoging op de lange termijn voor gevolgen zou kunnen hebben. “Voor de korte en langere termijn: deze stijging zal nog wel enkele decennia doorzetten, en op termijn in een nieuw evenwicht eindigen. Tot die tijd is er potentieel schade te verwachten aan gebouwen en infrastructuur.

De bodem is constant in beweging en kan via de website bodemdalingskaart in de gaten worden gehouden.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*