Sittard-Geleen blij met landelijke aanpak tekorten in de jeugdzorg

Sittard-Geleen, 21-12-2020 –  Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaan de komende periode in gesprek over betere jeugdzorg voor kinderen die het nodig hebben en een structurele oplossing voor gemeentelijke tekorten voor die zorg. Zij doen dit naar aanleiding van onderzoek, dat laat zien dat gemeenten in 2019 1,6 à 1,8 miljard euro meer uitgeven aan jeugdzorg dan dat ze aan middelen vanuit het Rijk hiervoor ontvangen. Dit wordt veroorzaakt doordat gemeenten met name vanaf 2017 flink meer uitgeven. Het is de vraag of het kostenniveau op termijn houdbaar is. Dit laat de noodzaak van een structurele oplossing zien. De gesprekken gaan over een combinatie van structureel extra budget en maatregelen om de Jeugdwet financieel beheersbaar te houden. Dit is een gezamenlijke opgave van Rijk en gemeenten.

10-puntenaanpak jeugdzorg

De gemeente Sittard-Geleen is blij met deze landelijke aanpak die parallel aan de Sittard-Geleense 10-puntenaanpak georganiseerd is. Wethouder Judith Bühler (Sociale zaken) lanceerde deze aanpak dit voorjaar. Het 10-puntenplan kijkt bijvoorbeeld naar strakker inkoop-, contract- en leveranciersmanagement. Ook wordt er gewerkt aan verbeterde samenwerking en een partnerschap met jeugdzorgaanbieders op basis van kwaliteit.

Door deze gecombineerde aanpak hoopt de gemeente de jeugdwet financieel beheersbaar te houden. In februari zouden de gesprekken tussen de VNG en het rijk in ieder geval afgerond moeten zijn, zodanig dat de opbrengsten inbreng zijn voor de kabinetsformatie.

De uiteindelijke besluitvorming is aan het nieuwe kabinet. Wel is al duidelijk dat de gemeentelijke 10-puntenaanpak onverminderd doorgaat.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*