Serious game over integriteit gelanceerd voor professionals in het publieke domein

Screenshot Serious Game 'Zuivere koffie' (Bron: Provincie Limburg, spel ontworpen door Goal043)

23 november 2020 – De Werkgroep Integriteit Limburg heeft, samen met game-ontwerper Goal043, de integriteits-game ‘Zuivere Koffie’ ontwikkeld. In de app, die vanaf 1 december landelijk beschikbaar is, krijgt de gebruiker op speelse wijze lastige morele dilemma’s en keuzes voorgelegd in de fictieve gemeente Oranjelanden. Het doel van de zogeheten ‘serious game’ is het versterken van het integriteitsbesef van bestuurders en ambtenaren, werkzaam in het publieke domein.

De game werd op maandag 23 november, op initiatief van de Limburgse gouverneur Theo Bovens, tijdens een digitale bijeenkomst van alle Commissarissen van de Koning gedemonstreerd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren en minister van Justitie en Veiligheid Fred Grapperhaus. De Werkgroep Integriteit Limburg heeft de geldprijs die verbonden was aan het winnen van de Ien Dales Integriteitaward besteed aan de ontwikkelkosten van de app. Ook de Provincie Limburg, RIEC Limburg en Waterschap Limburg dragen bij in de kosten. De Limburgse app is vanaf 1 december voor iedereen te kosteloos downloaden voor alle mobiele devices.

Na het doorlopen van de game is de speler zich meer bewust van de geldende gedragscodes en hoe deze in de dagelijkse praktijk te hanteren. Ook kan de speler zich beter verplaatsen in de dilemma’s van anderen.

Oranjelanden

De speler kruipt bij het spelen van de game ‘Zuivere koffie’ in de huid van een bestuurder of ambtenaar in de fictieve gemeente Oranjelanden. Zo heeft wethouder Lars de Grave wél erg nauwe banden met een projectontwikkelaar, die in Oranjelanden de grootste zonneweide van Nederland wil realiseren. En wat doet beleidsmedewerker Rachida Demirci als ze na afloop van haar presentatie op een symposium een duur boek van een hoogleraar aangeboden krijgt? Kan burgemeester Henneman een nieuw appartement kopen in een nieuw complex waarvoor ze zich bestuurlijk heeft ingezet?

De modulair opgebouwde game bestaat uit drie minigames en vijf afzonderlijke thema-scenario’s: gedrag in de privésfeer, belangenverstrengeling, ongewenste omgangsvormen, gebruik van bedrijfsmiddelen en omgaan met informatie.

Zuivere koffie’ is vanaf 1 december voor iedereen gratis te downloaden, op elk mobile device. En wordt landelijk uitgerold binnen het openbaar bestuur (gemeente, waterschap en provincie), voor zowel ambtenaren als bestuurders.

Werkgroep Integriteit

De Werkgroep Integriteit Limburg maakt deel uit van een samenwerkingsstructuur waarbij gemeenten, waterschap en Provincie samenwerken op het gebied van integriteitsbevordering. De werkgroep heeft de doelstelling om bestuurders en organisaties op het gebied van integriteit te ondersteunen, hetzij met expertise, hetzij met de ontwikkeling en toepassing van concrete instrumenten op het gebied van integriteit. De werkgroep is breed samengesteld waarbij rekening gehouden is met regionale vertegenwoordiging, continuïteit en de wens om integriteit van meerde invalshoeken en disciplines te kunnen benaderen. Diverse disciplines, zoals juridisch, management, HRM en staf zijn dan ook in de werkgroep vertegenwoordigd.

Meer weten?

Een trailer van de game staat op de site van Goal043. Organisaties kunnen rondom de game diverse activiteiten organiseren om het leereffect te borgen.

Via de website van de Werkgroep Integriteit Limburg wordt inhoudelijke ondersteuning geboden.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*