Riool- en afvalstoffenheffing Sittard-Geleen 25 euro lager

Sittard-Geleen, 3 december 2020 – De rioolheffing voor pandeigenaren in de gemeente Sittard-Geleen wordt volgend jaar 181 euro. Dat is 15 euro lager dan oorspronkelijk in de begroting 2021 werd voorgesteld. Ook de afvalstoffenheffing wordt ruim negen euro lager dan gedacht.

Daardoor hoeven inwoners van Sittard-Geleen komend jaar 24,46 euro minder te betalen dan in eerste instantie bleek uit de begroting 2021 en de daarbij horende belastingtarieven. De gemiddelde woonlast voor inwoners van Sittard-Geleen stijgt nu met 5,2 procent en niet met de eerder geraamde 8,1 procent.

,,De gemeenteraad nam tijdens de behandeling van de begroting in november een amendement aan waarmee in afwachting van meer financiële duidelijkheid het riooltarief slechts tijdelijk werd vastgesteld,” legt wethouder Ton Raven (middelen) uit. Wij hebben op basis van de vierde programmarapportage opnieuw beoordeeld of de tarieven lager konden worden vastgesteld. Dat is mogelijk gebleken, waarbij we uiteraard binnen de geldende begrotingskaders zijn gebleven.”

Ook het afvalstoffentarief stijgt minder dan oorspronkelijk de bedoeling was. Dat komt hoofdzakelijk omdat het vanaf nu niet meer is toegestaan om de btw door te berekenen in het afvalstoffentarief als het gaat om plasticafval. Begin 2021 wordt duidelijk op welke wijze de gemeente het gemis aan inkomsten (in totaal gaat het om 350.000 euro) zal opvangen.

Overigens blijkt uit de vierde programmarapportage dat er in de laatste periode van 2020 nog een overschot is ontstaan van ruim 7 ton. Dat geld gaat naar de algemene reserve van de gemeente.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*