Provincie Limburg steunt leefstijl programma healthyLIFE

MIK & PIW Groep te Geleen-Lutterade

Op dinsdag 3 november heeft de Provincie Limburg besloten om de leefstijlinterventie healthyLIFE een subsidie toe te kennen. Deze subsidie zal gebruikt worden om het programma verder te implementeren onder gemeentes en het programma door te ontwikkelen. HealthyLIFE is een samenwerking tussen Meditta en Ecsplore en heeft als doel het bevorderen van een gezonde leefstijl bij kwetsbare volwassenen en senioren. Volwassenen met overgewicht en risico op gerelateerde aandoeningen en volwassenen met obesitas kunnen meedoen aan het programma.

HealthyLIFE is een ketenaanpak waarbij een gecombineerde leefstijl interventie (GLI) wordt aangeboden. Het bestaat uit de bewezen effectieve CooL-interventie en beweegcoaching, waarin de deelnemers een beweegprogramma aangeboden krijgen en geholpen worden om aansluiting te vinden bij bestaand beweegaanbod. De leefstijl- en beweegcoaches werken vanuit het concept van Positieve Gezondheid. Hierbij wordt er breder gekeken naar gezondheid, dan alleen de afwezigheid van ziekte. Bij signalering van eventuele achterliggende problematieken wordt ook de verbinding met het sociale domein binnen een gemeente gezocht.

Samenwerken aan een sociale samenleving

Binnen de Sociale Agenda zet Provincie Limburg in op het versterken van de zelfredzaamheid én de samenredzaamheid van de inwoners van Limburg. “Gezondheid is voor alle leeftijden van belang en met healthyLIFE proberen we een bijdrage te leveren aan de vitaliteit van de Limburgers. Dat geeft jong en oud een positieve impuls om actief mee te doen in onze samenleving en ook anderen te motiveren aan te sluiten”, zegt Gedeputeerde Robert Housmans (Sociale Agenda, Zorg en Veiligheid). “Dit sluit prima aan bij ons doel om een bijdrage te leveren in een regionale trendbreuk op het gebied van participatie en gezondheid”.

Resultaten van deelnemers uit de eerste vijf gemeenten maken duidelijk dat er goede resultaten worden geboekt bij doelgroepen zoals vijftigplussers. ”In de volgende fase leggen we de verbinding tussen gezondheid en het thema eenzaamheid. Het is in deze roerige tijden belangrijker dan ooit te voren om kwetsbare personen langer en veiliger te kunnen laten participeren in de samenleving”.

Aandacht voor elkaar

Eenzaamheid is een groeiend probleem, zeker ook in Limburg. Eenzaamheid en leefstijl beïnvloeden elkaar, mensen die eenzaamheid ervaren bewegen minder en eten minder gezond. Binnen de volgende fase van healthyLIFE zal meer aandacht zijn voor eenzaamheid. Er zal een pilot voor senioren ontwikkeld worden in de gemeente Sittard-Geleen waarin er samenwerking wordt gezocht met partners in het Sociaal Domein. Deze pilot heeft als doel om eenzaamheid bij de deelnemers van HealthyLIFE te signaleren, het gesprek aan te gaan en de deelnemers te verwijzen naar de juiste organisaties. Bij gebleken succes zal de pilot onderdeel worden van de ketenaanpak van HealthyLIFE en ook bij de andere gemeentes geïntroduceerd worden.

Goede basis als start bredere uitrol

HealthyLIFE is al succesvol geïmplementeerd in de gemeentes Sittard-Geleen, Stein, Maasgouw, Roermond en Roerdalen. De vijf gemeentes worden ondersteund vanuit Stichting Ecsplore en Meditta bij het implementeren van healthyLIFE in hun gemeente. Met de toegekende subsidie vanuit de Provincie zal de ketenaanpak van healthyLIFE versterkt worden en het programma verder uitgerold in Limburg. De ambitie is om healthyLIFE in 2023 in circa 60% van de Limburgse gemeenten te implementeren. Hiervoor zal ook de samenwerking worden aangegaan met andere zorgpartners. Daarnaast wordt healthyLIFE mogelijk gemaakt door een samenwerking met de Preventiecoalitie Sittard-Geleen, CZ, Institute for Positive Health, Maastricht University, Fontys Sport Hogeschool en de Rabobank.

Meer informatie over HealthyLIFE is te vinden op de website.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*