Provincie Limburg en Sittard-Geleen sluiten bestuursakkoord

De Provincie Limburg en de gemeente Sittard-Geleen hebben een bestuursakkoord gesloten. In dit Bestuurlijk Afspraken Kader zijn afspraken gemaakt over economie, energietransitie, mobiliteit en bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid, wonen, cultuur, sport, gezondheid en jeugd en jongeren. Belangrijk voor de Provincie om het akkoord aan te gaan, is dat Sittard-Geleen een strikt financieel beleid blijft voeren om de financiële positie van de gemeente voor de lange termijn te verstevigen.

In Sittard-Geleen en directe omgeving is sprake van een economische activiteit van internationale betekenis. Het gaat om Chemelot en de Brightlands Chemelot Campus, VDL Nedcar en het logistieke knooppunt 046. In het Bestuursakkoord spreken de Provincie en de gemeente af dat ze zich samen inzetten om deze economische ontwikkelingen te verankeren en te versterken. Bij VDL Nedcar gaat het om uitbreiding van de fabriek, bij Chemelot om de transformatie van Chemelot en de gelijknamige campus naar een Circulair Hub van Europese betekenis. Daarnaast wordt ingezet op versterking van het logistieke knooppunt.

Belangrijk daarbij is een goede balans tussen economie en leefbaarheid. Waar het goed werken is, is het ook goed wonen. Het akkoord gaat over een grote verscheidenheid aan onderwerpen, waarbij in veel gevallen sprake is van start van de uitvoering binnen nu en enkele jaren. ,,Maar nu juist op dit thema vinden we dat bewoners er direct wat van moeten merken,” aldus wethouder Pieter Meekels (economie). Er komt bijvoorbeeld gekoppeld aan de uitbreiding van VDL Nedcar een pakket maatregelen om de leefbaarheid in de kern Holtum te verbeteren.” Naast extra natuur en een leefbaarheidsfonds is een van de zaken waar aan gewerkt gaat worden het verminderen van verkeersoverlast, en dan met name de vrachtwagenoverlast in Holtum en het verbeteren van de veiligheid op de kruispunten met de Verloren van Themaatweg.

Een ander speerpunt is mobiliteit en bereikbaarheid, waarbij is afgesproken dat volgend jaar duidelijk wordt hoe de doorstroming op de provinciale weg N276 (de Middenweg/Hasseltsebaan) verbeterd gaat worden.

De Provincie heeft de bereidheid uitgesproken om onder meer via het Limburgs Energiefonds de mogelijkheden te verkennen in Het Groene Net Zuid, indien er een goede businesscase ligt. Dat is een energiebedrijf dat restwarmte (van onder meer Chemelot) gaat gebruiken om bijvoorbeeld huizen mee te verwarmen.

Een actueel thema in het bestuursakkoord tussen Provincie Limburg en Sittard-Geleen is de aanpak van georganiseerde drugscriminaliteit en de versnelling van woningbouwplannen. ,,Ons doel is om sneller dan nu gepland woningen te bouwen voor specifieke doelgroepen zoals senioren, internationale werknemers en voor onze inwoners die gebruik maken van sociale- en middenhuurwoningen,” licht wethouder Andries Houtakkers toe. ,,Daardoor komt er beweging in de woningmarkt en kunnen meer inwoners terecht in een woning die bij hen past.”

Ook op het gebied van cultuur, (top)sport, gezondheid en jongeren zijn afspraken gemaakt in het bestuursakkoord. Die worden in de loop van komend jaar verder uitgewerkt.

Het bestuursakkoord heeft een looptijd van ruim een jaar. Na september 2021 wordt geëvalueerd en worden afspraken gemaakt over de manier de verdere samenwerking.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*