Politieke groeperingen gob en DNA, van samenwerking naar samengaan

De lokale politieke partijen DNA en gob gaan hun politieke toekomst samen vormgeven.

In een persbericht geven gob voorzitter Pieter Meekels en DNA voorzitter Frank Bessems aan dat “DNA is opgericht door betrokken en bevlogen burgers, ondernemers en verenigingsmensen en ziet zich zelf vooral als een gedachtegoed. Het politieke proces is een middel en geen doel. Het programma van DNA en hun werkwijze hebben andere partijen inmiddels duidelijk geïnspireerd. In die opzet acht DNA zich zeker geslaagd. Maar geconstateerd moet worden dat je als kleine partij tegen grenzen aan loopt. Daarom gelooft DNA dat de tijd rijp is om door middel van samenwerking meer resultaat voor onze gemeente te boeken is.”

“Beide partijen staan dicht bij de inwoners, ondernemers en verenigingen en voelen zich zeer nauw betrokken bij alle gemeentelijke activiteiten in Sittard-Geleen. Inhoudelijk weten beide partijen elkaar ook nu al goed te vinden en ook op het menselijk vlak bestaat er onderlinge “klik”. Dit achten beide partijen belangrijke uitgangspunten voor een goede samenwerking”, aldus beide voorzitters in het uitgebrachte persbericht.

Samenwerking

“De beoogde samenwerking tussen gob en DNA is gebaseerd op de wederzijdse overtuiging dat de krachten van beide partijen, werkwijze en visie elkaar zowel versterken als aanvullen. Kijk bijvoorbeeld naar het proces en de inhoudelijke dialoog rond de toekomstvisie Sittard-Geleen. Hierbij is met resultaat gekozen voor participatie en betrokkenheid over de volle breedte van onze samenleving”.

In de resterende raadsperiode zullen beide partijen als onafhankelijke raadsfracties blijven functioneren. In de aanloop naar de verkiezingen op 16 maart 2022 krijgt de samenwerking verder vorm. Beide partijen zullen actief betrokken zijn in de programmacommissie, campagne voorbereidingen en bestuur van gob. Diverse leden van DNA zullen op de nieuwe kieslijst van gob terug te vinden zijn, waardoor de politiek actieve tak van DNA onder de vlag van gob verder zal gaan.

DNA verder als denktank

“DNA is ooit begonnen als denktank en in die vorm zal DNA blijven bestaan. Wij blijven een platform voor het genereren van ideeën en inspiratie. Dit voor alle politieke stromingen, betrokken burgers, organisaties en ondernemers. Als denktank wil DNA alle mogelijke thema’s in onze gemeente blijven benaderen vanuit de centrale visie van DNA. Daarbij staan we open voor ieders mening en gaan we graag de dialoog aan. Samen blijven we leren en kunnen we via deze weg sturing blijven geven aan de toekomst van onze gemeente.”

Ontstaan politieke groeperingen

De politiek groepering gob is opgericht bij de gemeentelijke herindeling van de voormalige gemeenten Born, Grevenbicht, Obbicht en Papenhoven in 1981. De 40 jaar oude lokale partij is op dit moment de grootste partij in de gemeenteraad van Sittard-Geleen en heeft op het moment 10 raadsleden.

In 2012 kwam DNA in de gemeenteraad van Sittard-Geleen met 3 zetels. Op dit moment heeft DNA 1 zetel in de gemeenteraad. DNA heeft zich ingezet in de potentie van gemeente Sittard-Geleen beter te benutten, voor een transparante bestuurscultuur en open communicatie.

1 Reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*