Platform 046 in gesprek met Frank Wassenberg

Van 2007 tot 2011 en in 2015 was Frank Wassenberg (55 jaar) voor de Partij voor de Dieren (PvdD) lid van de Provinciale Staten van Limburg. Doordat de tegenwoordige fractievoorzitter Esther Ouwehand vanwege haar gezondheid tijdelijk haar functie neerlegde vulde hij haar zetel in de Tweede Kamer in 2015 en 2016 tijdelijk in. Vanaf 2017 heeft hij een eigen zetel in de Tweede Kamer.
Frank Wassenberg is in Maastricht geboren, hij studeerde biologie in Utrecht en woont nu in Geleen. Platform046 ging in gesprek met dit lid van de Tweede Kamer.

Wat is je motivatie geweest om politiek actief te worden voor de PvdD?
Na mijn studie biologie wilde ik mijn kennis over dieren inzetten om dieren te helpen in plaats van te gebruiken. Ik heb na mijn afstuderen achtereenvolgens voor verschillende dierenbeschermingsorganisaties gewerkt. Toen de Partij voor de Dieren eind 2006 vroeg of ik onze lijst voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2007 in Limburg wilde aanvoeren, heb ik niet lang na hoeven denken. Zo ben ik de politiek ingerold.

Wat is het verschil tussen de PvdD en andere politieke partijen?
De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de belangen van de mens centraal zet, maar de belangen van onze planeet met al haar bewoners. Alle andere partijen, van links tot rechts, stellen toch vooral de korte termijnbelangen van de mens centraal. In een zin: de Partij voor de Dieren denkt niet EGO-centrisch, maar ECO-centrisch.

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen jouw werk voor de Provinciale Staten en je werk in de Tweede Kamer?
Mijn lidmaatschap van de Provinciale Staten was een prima leerschool voor mijn werk als Kamerlid. Maar er zijn ook veel verschillen. In de Provincie ben je bezig met provinciaal en regionaal beleid. Je bent niet bezig met wetgeving. In de Kamer houd je je bezig met nationaal beleid, met wetgeving. Dat is een groot verschil, je draagt in de Kamer bij aan betere wetgeving.
Een tweede verschil is het tempo en de druk. Die liggen in de Kamer veel hoger dan in de provinciale staten. Er komt heel veel op je pad, zeker als je in een kleinere fractie zit. En alles wat je doet ligt onder een vergrootglas. Dat is volkomen begrijpelijk, maar het geeft uiteraard extra druk.

Je woont in Geleen en werkt in Den Haag. Hoe ziet je werkweek eruit? Reis je veel tussen beide plaatsen of verblijf je doordeweeks meer in de buurt van Den Haag?
Den Haag ligt ver van Geleen. Elke dag heen en weer reizen geen is optie, maar dat zou elke dag voor mij ruim 6 uur reistijd betekenen. Zeker niet omdat debatten vaak van ‘s avonds laat duren. Werkdagen van 14 of 15 uur zijn geen uitzondering.
Door de week verblijf ik daarom in Den Haag, in het weekend ben ik gewoon thuis. Dat betekent dat ik in het begin van de week in alle vroegte met de trein naar Den Haag reis en donderdag of vrijdag de trein terug naar huis neem.

Ik wil mijn kennis als bioloog inzetten om dieren te helpen en om patiënten te helpen. Daar ligt echt mijn hart.

Voor welke onderwerpen zet jij je het liefst in de Tweede Kamer in?
Ik ben nu woordvoerder op verschillende portefeuilles: onderwijs, justitie en dierenwelzijn. Eerder hield ik me bezig met energie, infrastructuur en milieu. Eigenlijk vind ik al mijn onderwerpen even belangrijk. Maar ik zet me het liefste in voor onderwerpen, die andere fracties laten liggen. Dierenwelzijn is zo’n onderwerp. Al jarenlang wordt er strengere wetgeving aangekondigd om dierenbeulen aan te pakken, maar er gebeurt helemaal niks. Dan blijf ik Kamervragen stellen, debatten aanvragen en aandringen bij de minister om op te schieten met die wetgeving.
Verminderen van proefdiergebruik is ook een onderwerp waar ik me voor inzet. Proefdieren zijn helemaal niet nodig om goed onderzoek te doen. Sterker nog: om patiënten te helpen, moeten we véél meer inzetten op nieuwe vormen van onderzoek, zonder proefdieren! Daar zijn ook de patiënten bij gebaat, want er zijn steeds meer goede onderzoeksmogelijkheden zonder gebruik te maken van dieren.
Ik wil mijn kennis als bioloog inzetten om dieren te helpen en om patiënten te helpen. Daar ligt echt mijn hart.

Welke zaken in de regio 046 zijn aan te wijzen als items die de PvdD aan zou willen pakken?
De westelijke mijnstreek is een krimpregio. Dat biedt grote kansen voor natuurontwikkeling. In de omgeving van Geleen en ook verder oostwaarts liggen prachtige natuurgebieden, die ook kwetsbaar zijn en versterkt moeten worden. Daar zijn al initiatieven voor genomen, maar er kan en moet nog meer gebeuren. Natuur is ontzettend belangrijk voor de gezondheid en het welzijn van mensen, dat zag je ook tijdens de lockdown in de coronacrisis. Af en toe was het file lopen als je de natuur introk. Dat geeft aan hoe belangrijk natuur is voor mensen. Mensen hebben natuur nodig en de krimp biedt kansen om in het dichtbevolkte Zuid-Limburg de natuur te versterken en uit te breiden. Zeker omdat die Limburgse natuur zo uniek is.
En tenslotte blijf ik het vreemd vinden dat het vanuit de westelijke mijnstreek eigenlijk alleen met de auto in België kunt komen. Steden als Hasselt of Genk liggen dichtbij, maar het kost uren om daar met het openbaar vervoer te komen. Treinverbindingen met België of Duitsland vanuit Limburg zouden veel beter moeten zijn.

Heb je als Kamerlid nauwe banden met de PvdD fractie in de diverse Provinciale Staten? Hoe is dat met de Limburgse fractie?
Dat hangt heel erg af van de actualiteit. De ene keer heb ik meer contact met de Provinciale Statenfracties dan de andere keer. Met mijn opvolger in de Limburgse Staten, Pascale Plusquin, heb ik meer contact dan met de Statenleden in andere provincies, maar dat is logisch. Ik zie natuurlijk wat er in Limburg speelt en bovendien wonen we niet zo ver van elkaar vandaan.

Naast de Provincie is de PvdD actief in gemeente Heerlen. Komend jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Heeft de PvdD plannen om ook in de regio 046 aan deze verkiezingen mee te doen?
De Partij voor de Dieren doet in steeds meer gemeenten mee met de verkiezingen. Of er ook in Limburg meer PvdD-fracties komen is nog niet bekend, ook niet voor de regio 046.
Deze zomer vinden de gesprekken plaats met kandidaten. Als we voldoende goede en gemotiveerde kandidaten hebben en als er al een groep vrijwilligers voor de partij actief is, kunnen we een lijst voor die gemeente maken. Ik hoop natuurlijk van harte dat we ook in Limburg, en zeker in mijn eigen regio, nieuwe fracties mogen verwelkomen.

We hebben de afgelopen 200 jaar 85% van onze soortenrijkdom verloren.

Wat is voor jou het belangrijkste thema in onze huidige samenleving en wat wil je onze lezers hierover meegeven?
De grootste uitdaging waar we als samenleving voor staan, is de klimaatcrisis beteugelen en de daaraan gekoppelde natuurcrisis en biodiversiteitscrisis. Dat het klimaat verandert, merken we allemaal, maar dat tegelijk de natuur en biodiversiteit extreem verschralen, merken we minder direct. We hebben de afgelopen 200 jaar 85% van onze soortenrijkdom verloren. Overal in de wereld gaat de natuur achteruit, maar in Nederland gaat dat sneller dan elders. Dat komt onder meer door de grote natuur- en klimaatschade die de vee-industrie veroorzaakt. Het is de uitdaging om binnen de grenzen van de aarde te gaan leven en produceren.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*