Platform 046 in gesprek met Evert Bopp

Evert Bopp is in 1967 geboren en is zoon van Kees & Tinie Bopp, de mensen achter het Geleense “Toko Bopp”. Hij groeide op in Geleen waar hij naar basisschool de Meulehook en naar Mavo St. Jan ging. Later ging hij naar Havo-TOP en de HKLS in Sittard. In 1995 verhuisde hij naar Ierland waar hij trouwde en vader werd van 5 kinderen.
Voor de gemeenteraadsverkiezingen van Sittard-Geleen van 2022 is Evert een nieuw gezicht. Hij staat op de lijst van Samen Politiek Actief (SPA) op nummer 4.

Tussen 1995 en 2020 woonde je in Ierland. Hoe is Sittard-Geleen in die tijd voor jou veranderd?
In de periode dat ik in Ierland woonde hield ik toch redelijk nauw contact. M’n ouders woonden er nog, ik heb nog steeds veel vrienden in de gemeente en het pand waar m’n ouders ooit zijn begonnen met Toko Bopp is nog steeds in ons bezit. Wat mij opviel in die periode was dat er veel zogenoemde prestige-projecten gebouwd werden onder de noemer van vernieuwing. Denk daarbij aan de kaalslag op de markt in Geleen, dat van een gezellig centraal punt van de gemeente in een kale, gure vlakte is veranderd. Maar ook het bouwen van De Ligne in Sittard terwijl er al grote leegstand in bestaande bedrijfspanden was. Of het Gardenz project aan de randweg waar leegstand nog steeds een probleem is.
Daarnaast was zelfs van op afstand duidelijk dat de bestuurscultuur in de gemeente verziekt was. Een duidelijke lijn was er niet, er werd weinig verantwoording genomen en het belang van de inwoners van de gemeente was vaak secundair. Een triest dieptepunt was het onder curatele stellen van de gemeente in 2017.

Op welke manier ben je in Ierland politiek actief geweest?
In de tijd dat ik in Ierland woonde ben ik op verschillende manieren politiek actief geweest, onder andere als lid van een aantal lobbygroepen en belangenverenigingen, maar ik ben ook twee keer campagneleider geweest voor een kandidaat in de verkiezingen voor de nationale regering. Door mijn betrokkenheid heb ik verschillende aspecten van het politieke gebeuren leren kennen. Ik heb op die manier geleerd dat, terwijl ik van nature geen politicus ben, deelname aan het politieke proces wel essentieel is om veranderingen teweeg te brengen.

Ik ben niet iemand van “zoals de wind waait, waait zijn jasje”, ik heb principes en ben daar standvastig in.

Op politiek gebied zijn er nogal wat verschillen tussen Ierland en Nederland; bij de nationale verkiezingen kan je bijvoorbeeld alleen kiezen op een kandidaat uit je eigen kiesdistrict. Op die manier komen mensen die in Nederland alleen in de gemeenteraad zouden komen terecht in posities in de nationale regering. Daarnaast is er relatief veel corruptie en opportunisme. Mijn drang naar eerlijkheid en principieel denken en handelen is hierdoor alleen maar versterkt. Ik ben niet iemand van “zoals de wind waait, waait zijn jasje”, ik heb principes en ben daar standvastig in.

Je geeft aan je voornamelijk in te willen zetten voor veiligheid, ondernemen en inspraak. Waarom op deze items en niet andere?
Natuurlijk zijn dit niet de enigste punten waar ik voor zal vechten maar tijdens een verkiezingscampagne moet je een paar kernpunten kiezen en ik vind veiligheid, ondernemen en inspraak de belangrijkste drie.
Veiligheid omdat Geleen-Sittard in de top-10 van onveiligste gemeenten in Nederland staat (redactie: plaats nummer 7 in de AD Misdaadmeter 2019). Dat is simpelweg onaanvaardbaar. Dit komt niet alleen door het continue snijden in het politiebudget, maar ook omdat de focus op verkeerde zaken ligt.
Ondernemen omdat er in de gemeente door de ondernemers al jarenlang keihard geknokt wordt voor hun bestaansrecht. Dit krijgt veel te weinig steun vanuit de gemeente. Ik bedoel niet steun op een financiële wijze, want dat is kortzichtig en daarbij ook niet de taak van de overheid, maar steun in de vorm van faciliteren; er moet een gemeente gecreëerd worden waarin ondernemen mogelijk gemaakt en aangemoedigd wordt. Daarnaast moet er meer focus komen op lokale ondernemers in plaats van de grote ketens en/of multinationals.

Als inwoner van de gemeente heb je geen affiniteit of inspraak. Daar wil ik verandering in brengen. Meer verantwoording en aansprakelijkheid binnen het gemeentebestuur is daar een onderdeel van.

Als laatste “inspraak”; het gevoel dat de burger inspraak heeft in het gemeentelijk beleid is terecht verdwenen. Men mag een keer in de 4 jaar stemmen maar daarnaast voelt de gemiddelde burger dat de gemeente voornamelijk uit eigenbelang of het belang van externe partijen handelt. Als inwoner van de gemeente heb je geen affiniteit of inspraak. Daar wil ik verandering in brengen. Meer verantwoording en aansprakelijkheid binnen het gemeentebestuur is daar een onderdeel van.

Je geeft aan dat er veel werk aan de winkel is om de gemeente leefbaarder en aantrekkelijk te maken. Waar zou je zelf aan willen werken?
Ik ben onder andere begonnen met het “Geleen heeft Het!” initiatief. Een online platform voor inwoners en ondernemers uit de gemeente om samen te werken aan het verbeteren van de gemeente.
Er zijn hier al een aantal interessante en succesvolle projecten uit voortgekomen maar het werd mij al snel duidelijk dat een medewerking vanuit de politiek nodig was om echt verandering teweeg te brengen. Niet dat ik het daarmee eens ben, maar ik ben pragmatisch en heb daarom besloten om mijzelf verkiesbaar te stellen. Onderzoek naar de verschillende partijen maakte al snel duidelijk dat SPA (Samen Politiek Actief) de partij is waar ik me het meest thuis voelde.

Hoe zie je de ontwikkeling van Sittard-Geleen in de komende raadsperiode?
Er zijn verschillende grote praktische vraagstukken in de gemeente. De huidige Sterrebos kwestie, wat gebeurt er met het De Lexhy terrein (redactie: zie ook Platform 046 artikel De Lexhy – Geschiedenis en toekomst?), hoe lossen we de leegstand op, hoe zorgen we voor voldoende betaalbare woningen? De relatie van de voorgaande punten rondom veiligheid, wat is de plaats en het belang van onder andere Chemelot in de gemeente. Noem maar op.
Ik hoop ook op veel ontwikkeling en verbetering op het gebied van beleidscultuur, duidelijkheid en inspraak. Als de gemeenteraad continue alle beslissingen weegt in wat het belang voor de inwoners van de gemeente is, dan wordt er op die manier al een hele grote stap in de juiste richting gezet. Ik ben ervan overtuigd dat ik samen met Jack Renet en de rest van team SPA hier een belangrijke en waardevolle invloed op kan hebben.

Voor je werk ben je over de hele wereld geweest. Welke ervaringen wil je in de politiek toepassen?
In 2010 heb ik een non-profit organisatie opgericht om mensen en gemeenschappen die getroffen zijn door natuurrampen te helpen in de hulpverlening en wederopbouw. De organisatie heb ik uitgebouwd van, met 4 vrijwilligers werkend vanuit een logeerkamer, tot een organisatie met meer dan 200 man personeel verspreid over 11 landen.
Tijdens mijn werk heb ik de mooiste plaatsen op aarde gezien maar onder de meest verschrikkelijke omstandigheden. Ik heb vooral geleerd om onder druk samen te werken met een scala van verschillende mensen met allemaal hun eigen noden en behoeften en heb geleerd dat de noden en behoeften van elk van die personen even belangrijk zijn. Mijn werkplek varieerde van een weggespoeld dorpje in de jungle, tot kantoren in het Witte Huis, tenten in vluchtelingenkampen en alles wat daartussen ligt. Daar heb ik geleerd dat je nooit de focus op het uiteindelijk resultaat moet verliezen en dat menselijke belangen altijd belangrijker zijn dan politiek belangen.
Hier heb ik ook geleerd om kalm te blijven onder druk en in stressvolle situaties toch goed te functioneren.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*