Plan voor wonen in voormalig klooster Agnetenberg in procedure

In het monumentale klooster Agnetenberg (links) aan de Plakstraat komen studio’s en appartementen. In het midden staan twee nieuwe appartementencomplexen en rechts een woonhuis. Artist impression: Povše & Timmermans Architecten Ingenieurs

Sittard-Geleen, 27 november 2020 – In en bij het voormalige klooster St. Agnetenberg in het centrum van Sittard komen veertig nieuwe woningen. Projectontwikkelaar Mulleners uit Echt gaat het plan uitvoeren. Het college van B&W van Sittard-Geleen is akkoord gegaan met een bestemmingsplanprocedure om dit plan mogelijk te maken.

Voor wethouder Pieter Meekels (stedelijke ontwikkeling) is dit een mooie nieuwe ontwikkeling in het centrum van Sittard. ,,Belangrijk is dat op een goede wijze de monumentale waarden van het klooster bewaakt en bewaard worden en er tegelijkertijd nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden die de stad ten goede komen,” aldus Pieter Meekels.

Wethouder Andries Houtakkers (wonen) vult aan dat hij met name tevreden is over de wijze waarop verschillende soorten woningen voor verschillende doelgroepen in het project een plaats krijgen. ,,Daarnaast vergt wonen in een monument natuurlijk bijzondere aandacht.”

Directeur Renzo Goessens van Mulleners Vastgoed beaamt dat. ,,Daarom proberen we met onze ontwerpen aan te sluiten op de situatie van het Agnetenklooster zoals die was in het begin van de jaren zestig en de toenmalige monumentale opzet te benadrukken.”

Het voormalige klooster St. Agnetenberg wordt een woongebied met veertig woningen. In het rijks-monumentale gedeelte, inclusief de kapel/sacristie, komen 26 studio’s en appartementen. Het niet-monumentale gedeelte aan de Plakstraat wordt gesloopt. Daarvoor in de plaats komen twee appartementengebouwen met in totaal 13 appartementen. Aan de Plakstraat zal ook nog een losse woning gebouwd worden.
Nieuw is dat aan beide kanten van het appartementencomplex een doorgang komt van de Plakstraat naar het achterliggend gebied richting stadswal. Er zijn drie bureaus bij de plannen betrokken, Architectenbureau Beckers uit Amstenrade voor het monumentale deel, ARCHION Architecten en Bouwmeesters uit Roermond voor de (eveneens monumentale) kapel en Povše & Timmermans Architecten uit Sittard, die eerder ook onder meer de verbouwing van het voormalig Bisschoppelijk College in Sittard en de achterliggende nieuwbouw heeft ontworpen.

De studio’s en appartementen in het monumentale gedeelte (huur) variëren in grootte van 20 tot 114 vierkante meter. De nieuw te bouwen koopappartementen zijn tussen de 90 en 150 vierkante meter groot. De verkoopprijs wordt naar verwachting tussen drie-en-een-half en vier ton.

Om de plannen in klooster St. Agnetenberg mogelijk te maken, is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. De procedure daarvoor wordt op 3 december gestart, met het ter inzage leggen van het voorontwerp bestemmingsplan. Naast de digitale publicatie via RuimtelijkePlannen.nl is dit ook fysiek in te zien in de Stadswinkel, Markt 1 in Geleen. Iedereen kan een inspraakreactie indienen voor 1 januari aanstaande.

Gezien de geldende coronamaatregelen is het niet mogelijk om informatie- of inloopbijeenkomsten te houden. Toch probeert het college, naast de verplichte zienswijzepublicatie, via de gebruikelijke middelen al het mogelijke te doen om de inwoners te informeren over het bestemmingsplan.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat in de tweede helft van 2021 alle noodzakelijke procedures achter de rug zijn en dat dan de (ver)bouw kan beginnen.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*