Over ons

Stichting Platform 046 is een interactief platform op het gebied van politiek en cultuur in de regio 046.

Platform 046 is een organisatie van vrijwilligers die met elkaar de ambitie delen de inwoners van regio 046 te voorzien van actuele, objectieve en kwalitatief hoogwaardige informatie op het gebied van (lokale) politiek en cultuur.

Platform 046 stimuleert de dialoog over politieke en culturele ontwikkelingen binnen de regio. Dialoog tussen politici/cultuurdragers en inwoners, maar ook tussen inwoners onderling.

Platform 046 gebruikt een breed scala aan moderne communicatiemiddelen om een zo groot mogelijk bereik binnen de doelgroep te realiseren.

De doelgroepen van Platform 046 zijn:

  • inwoners van de regio 046 met een boven gemiddelde interesse in de lokale politiek en in de culturele events in dat gebied;
  • inwoners die de ambitie van platform 046 onderschrijven en op vrijwillige basis een bijdrage willen leveren aan het realiseren van de ambitie van platform 046;
  • inwoners en organisaties in de regio 046 die actief zijn op politiek/maatschappelijk gebied;
  • inwoners en organisaties in de regio 046 die actief zijn op cultureel gebied.