Op zoek naar een nieuwe opdrachtgever

Foto: VDL Groep

Onlangs maakte BMW bekend de productie na 2023 te willen stoppen bij VDL Nedcar in Born. Hierdoor staan in de regio 5.000 banen op het spel.

Gesprekken

Diverse partijen zijn op dit moment gezamenlijk in gesprek rondom de ontwikkelingen bij VDL Nedcar. Miel Timmers, hoofd communicatie bij VDL Groep bv, geeft aan dat VDL in contact staat met alle overheden: gemeenten, provincie en rijk. “Met bijvoorbeeld de provincie Limburg en de gemeenten spreken we over de ruimtelijke plannen die aan de basis moeten liggen van een uitbreiding van VDL Nedcar.”

Pieter Meekels, wethouder economische zaken van de gemeente Sittard-Geleen, bevestigt dit en geeft aan regelmatig overleg over het wel en wee van VDL Nedcar samen met het provinciebestuur, de directie van VDL Nedcar en de gemeente Echt-Susteren te hebben.

Op provinciaal niveau heeft gedeputeerde Joost van den Akker, als voorzitter van de bestuurlijke regiegroep, gesprekken met VDL en de wethouders van de gemeenten Sittard-Geleen en Echt-Susteren. In de regiegroep wordt de voortgang van de gebiedsontwikkeling uitbreiding VDL Nedcar besproken. Tevens vindt afstemming plaats tussen de partijen over de procedures en de communicatie.

Ook Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, heeft aangegeven VDL Nedcar te willen ondersteunen in de zoektocht naar nieuwe opdrachtgevers. Hierdoor zijn er diverse ambtelijke en bestuurlijke contacten met het Ministerie.

Werkgelegenheid

Op woensdag 4 november 2020 presenteerden een aantal medewerkers van VDL Nedcar samen met vakbond FNV Metaal een, door een kleine duizend medewerkers ondertekende, petitie om aandacht te vragen voor de werkgelegenheid in Limburg.

Wethouder Pieter Meekels benadrukt mee te leven met de vele duizenden werknemers van VDL Nedcar, voor wie nu een onzekere periode is begonnen. In een tijd waarin toch al veel zekerheden plaats hebben moeten maken voor onzekerheden, is het verlies van BMW als opdrachtgever een extra tegenvaller. Uiteraard zal de gemeente alles doen wat binnen haar mogelijkheden ligt om de autoproductie bij VDL Nedcar en dus ook de werkgelegenheid bij VDL Nedcar te behouden.

Gesprekken met nieuwe opdrachtgever(s)

Op de vraag of VDL Nedcar in gesprek is met potentiële nieuwe opdrachtgevers wordt aangegeven dat hierover geen mededelingen worden gedaan. “Wij zijn positief gestemd, gaan uit van eigen kracht, hebben volop vertrouwen in de continuïteit van VDL Nedcar en daarmee het langjarig zekerstellen van de werkgelegenheid bij ons bedrijf in Born”, vult Miel Timmers hierop aan.

Wethouder Pieter Meekels geeft aan dat op 15 oktober een brief aan de gemeenteraad is gestuurd. Hierin wordt aangegeven dat het college er vertrouwen in heeft dat de directie van VDL Nedcar er in slaagt om één of meerdere nieuwe opdrachtgevers te vinden voor de fabriek in Born. Hiermee zal de continuïteit van de fabriek en de verankering van de automotive in de regio worden gewaarborgd.

De gemeente geeft verder aan zich niet met de bedrijfsvoering van VDL Nedcar te bemoeien en ook niet betrokken is bij onderhandelingen met potentiële opdrachtgevers. De gemeente probeert voor bedrijven in het algemeen (en dus ook VDL Nedcar) de randvoorwaarden zo optimaal mogelijk te maken om te kunnen ondernemen, waarbij gestreefd wordt naar een zo optimaal mogelijk evenwicht tussen leefbaarheid en economische ontwikkeling. Bijvoorbeeld het aanleggen en het in stand houden van infrastructuur of bij het meehelpen met het vinden van personeel.

“Onze inzet is en blijft om de duizenden banen voor Limburg in de automotive sector te behouden. Dit is voor de medewerkers, het bedrijf en de regio belangrijker dan ooit”, geeft gedeputeerde Joost van den Akker aan. “VDL Nedcar heeft een zeer goede staat van dienst. Wij hebben er juist daarom vertrouwen in dat het bedrijf nieuwe opdrachtgevers aantrekt.”

In de brief van 15 oktober 2020 aan de Tweede Kamer zei minister Eric Wiebes volledige medewerking van het Kabinet toe: “Bijvoorbeeld via de inzet van de NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency) en onze ambassades en consulaten, met het doel de werkgelegenheid en bedrijvigheid in Born en de regio langjarig zeker te stellen.”

Provinciaal inpassingsplan (PIP)

In juli 2020 maakte de Provincie Limburg bekend € 62 miljoen te willen investeren in een PIP. Hierbij zou een “sobere en doelmatige” randweg worden aangelegd die aan zou sluiten op de uitbreiding van VDL aan het Sterrebos.

Over de actualiteit van deze plannen geeft de provincie aan dat VDL Nedcar een zeer goede staat van dienst heeft. “Wij hebben er juist daarom vertrouwen in dat het bedrijf nieuwe opdrachtgevers aantrekt. Om de fabrieksuitbreiding mogelijk te maken scheppen wij, samen met het Rijk en de gemeenten, de planologische voorwaarden. Daarvoor werken wij door om het PIP ‘Uitbreiding VDL Nedcar’ op 11 december 2020 ter besluitvorming aan Provinciale Staten voor te leggen”, vertelt gedeputeerde Joost van den Akker. “Onze inzet is en blijft om de duizenden banen voor Limburg in de automotive sector te behouden. Dit is voor de medewerkers, het bedrijf en de regio belangrijker dan ooit. Voor de continuïteit van het bedrijf en werkgelegenheid zijn meerdere opdrachtgevers essentieel. Daarom is uitbreiding van de fabriek nodig met een tweede productielijn.”

VDL Nedcar is zowel met de Provincie als de gemeenten in gesprek over het PIP. Miel Timmers sluit af dat “ook VDL substantieel investeert in de infrastructuur rond onze vestiging in Born.”

Zie ook

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*