Nieuwe aanpak regeling Kansen voor alle Kinderen

Logo gemeente

Sittard-Geleen, 19 november 2019 –Kinderen in onze gemeente moeten kunnen meedoen ongeacht de financiële situatie van hun ouders. Door de regeling ‘Kansen voor alle Kinderen’ van een nieuwe aanpak te voorzien wil de gemeente het beter gaan doen voor deze doelgroep. Met het bijgestelde budget voor schoolkosten in combinatie met het maatwerk dat door Leergeld, gemeente en andere partners wordt geboden blijft het voor ieder kind mogelijk om mee te kunnen doen. Dit blijkt uit het raadsvoorstel waarover de gemeenteraad in december een besluit neemt. 

“Door in te zetten op een aanpak die bijdraagt aan inclusiviteit, talentontwikkeling en het vergroten van zelfstandigheid, gaan we een nog betere regeling ontwikkelen,” licht wethouder Schmitz (Armoedebestrijding) toe. “Dat doen we ook door in te zetten op maatwerk en op meer dan ‘geld geven’. We laten de aanpak als het ware onderdeel uitmaken van hetgeen nog meer door de gemeente wordt ingezet rondom huishoudens met kinderen. Bijvoorbeeld participatie, ondersteuning in de opvoeding, het vergroten van financiële redzaamheid en basisvaardigheden.”

Groter bereik

In januari 2018 heeft de raad de verordening ‘Kansen voor alle Kinderen’ vastgesteld. Door de communicatieaanpak, de samenwerking met de fondsen, Stichting Leergeld en de ruimhartige regeling is vanaf 2018 het bereik van de gezinnen aanzienlijk vergroot. Dit succes heeft echter ook een financieel effect gehad en het voor de regeling bestemde budget werd in 2018 overschreden. Vanaf 2020 moet de regeling binnen het budget uitgevoerd kunnen worden. Met het nu voorliggende voorstel, waarbij de focus ligt op maatwerk, is dat mogelijk. 

De huidige gebruikers van de regeling hebben deze week een brief ontvangen over de voorgestelde wijziging van de regeling en het besluit dat de gemeenteraad raad 3 december hierover neemt. De communicatie over deze specifieke regeling start elk jaar in februari. 

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*