Negentiende wijziging APV gemeente Sittard-Geleen

Logo gemeente

Sittard-Geleen, 21 februari 2020 – Naar aanleiding van recente maatschappelijke ontwikkelingen, wijzigingen in wetgeving, jurisprudentie en gewijzigde inzichten wordt door het college van B&W van gemeente Sittard-Geleen het voorstel aan de gemeenteraad gedaan om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te wijzigen.

Het overgrote deel van de voorgestelde wijzigingen is tekstueel of wetstechnisch van aard.  Het voorstel tot de negentiende wijziging van de APV Sittard-Geleen wordt met name gedaan in verband met een aantal nieuwe artikelen, die aan de APV Sittard-Geleen worden toegevoegd. Dit zijn onder andere de volgende toevoegingen:

  • Aan de APV is een artikel toegevoegd dat betrekking heeft op zichtbare uitingen van verboden organisaties. Het doel daarvan is ontbonden en verboden Outlaw Motor Gangs (OMG’s) te weren uit de publieke ruimte, zodat de intimidatie die daarvan uitgaat een halt wordt toegeroepen en de openbare orde niet wordt verstoord. Om dat doel te bereiken wordt in de APV een zogenaamd “OMG-artikel” opgenomen. Het verbod geldt niet alleen ten aanzien van ontbonden en verboden OMG’s, maar ten aanzien van alle organisaties die bij rechterlijke uitspraak of bestuurlijk besluit verboden zijn verklaard of zijn ontbonden vanwege een werkzaamheid of doel in strijd met de openbare orde. Omdat de APV Sittard-Geleen ook een artikel kent dat gaat over ordeverstoringen bij evenementen wordt aan dat betreffende artikel eenzelfde tekst toegevoegd.
  • Bij risicowedstrijden betaald voetbal verzoekt de politie de burgemeester regelmatig om een noodbevel vast te stellen. De Limburgse gemeenten met een BVO (betaald voetbal organisatie) hebben in onderling overleg aanvullende voetbalbepalingen opgesteld om in de APV op te nemen. Hierdoor kan de noodzaak van inzet van noodbevoegdheden van de burgemeester bij risicowedstrijden tot een minimum worden beperkt. Als zaken een terugkerend karakter hebben moeten deze op een structurele wijze worden geregeld. Door de voorgestelde uitbreiding van de voetbalbepalingen in de APV zal het in veel gevallen niet meer nodig zijn om een noodbevel te laten vaststellen.
  • Ter bescherming van het milieu, de openbare orde en veiligheid en om overlast en hinder tegen te gaan, is er in de hernieuwde APV opgenomen dat het gebruik van lachgas op openbare plaatsen is verboden.
  • In het artikel over gevaarlijke honden is uitdrukkelijker aangegeven dat de eigenaar of houder van de hond zich moet houden aan een opgelegd aanlijn- en muilkorfgebod.

Het bestaande artikel is niet in alle gevallen voldoende om bijtincidenten te voorkomen. Om bijtincidenten op privéterrein te voorkomen is een aanvullend artikel opgenomen waarin is bepaald dat het de eigenaar of houder van een gevaarlijke hond verboden is die hond zonder muilkorf op zijn terrein los te laten lopen. Deze bepaling is gericht op de veiligheid in de openbare ruimte en voorkomt dat gevaarlijke honden op de openbare weg komen doordat ze van het terrein ontsnappen.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*