Moties en amendementen Sittard-Geleen 2020-2021

In de gemeenteraadsvergaderingen worden onder andere moties en amendementen besproken.

Een motie is een uitspraak van de gemeenteraad over een onderwerp dat ter besluitvorming op de raadsagenda staat. Een motie kan een wens, een verzoek of een opdracht zijn.

Een amendement is een voorstel voor een tekstwijziging van een eerder besluit van de gemeenteraad.

Over elke motie en amendement wordt in de gemeenteraad vergaderd. Uit de betogen blijkt of de moties voor stemming worden doorgezet of dat deze alsnog vervallen of worden ingetrokken.

In totaal waren over de periode 9 juli 2020 tot en met 13 juli 2021 81 moties en amendementen voor de gemeenteraad van Sittard-Geleen geagendeerd. Hiervan waren 3 een motie van afkeuring, wantrouwen of treurnis en zijn  8 moties en amendementen uiteindelijk niet in stemming gebracht (deze zijn in dit artikel verder niet verder inzichtelijk gemaakt). Dit betekent dat de gemeenteraad van Sittard-Geleen uiteindelijk over 73 moties en amendementen een besluit heeft genomen.

Overzicht van moties en amendementen waarover is gestemd

In dit overzicht is geen rekening gehouden met andere partijen die de motie mede hebben ondersteund. De toewijzing heeft plaatsgevonden op basis van de hoofdindiener. In het overzicht zijn alleen de in stemming gebrachte moties en amendementen opgenomen.

50-Plus

50Plus heeft in de gecontroleerde periode geen amendementen of moties ingediend.

CDA

Ingediende amendementen:

 • 12-11-2020: Jeugdlintje. Resultaat: aangenomen.

Ingediende moties:

 • 09-07-2020: Waardering mantelzorgcompliment. Resultaat: aangenomen.
 • 08-10-2020: Sloop de sloopregeling. Resultaat: aangenomen.
 • 12-11-2020: Ruimte voor ondernemers en horeca-exploitanten. Resultaat: aangenomen.
 • 12-11-2020: Toetreding tot Euregio Rijn-Maas Noord. Resultaat: aangenomen.
 • 15-12-2020: Go / no-go moment Glanerbrook. Resultaat: aangenomen (unaniem).
 • 26-04-2021: Bezwaarschriften WOZ via No-Cure-No-Pay kosten de gemeenschap veel tijd en geld. Resultaat: aangenomen (unaniem).

Deze fractie heeft 9,6% van de totale hoeveelheid ingediend. Het CDA wordt in de gemeenteraad door 8 raadsleden vertegenwoordigd. Deze raadsleden hebben gemiddeld 0,88 bespreekstukken ingediend.

D66

Ingediende amendementen:

 • 11-11-2020: Reductie tariefverhoging OZB. Resultaat: verworpen.

Ingediende moties:

 • 08-10-2020: Beperken risico indieners planschadeclaims windturbines. Resultaat: aangenomen.
 • 11-11-2020: Actieprogramma vrijetijdseconomie Sittard-Geleen 2020-2022. Resultaat: aangenomen.

Deze fractie heeft 4,1% van de totale hoeveelheid ingediend. D66 wordt in de gemeenteraad door 2 raadsleden vertegenwoordigd. Deze raadsleden hebben gemiddeld 1,5 bespreekstukken ingediend.

DNA

Ingediende amendementen:

 • 11-11-2020: Jongerenparticipatie. Resultaat: verworpen.

Ingediende moties:

 • 12-11-2020: Duurzaamheidsprojecten. Resultaat: aangenomen.

Deze fractie heeft 2,7% van de totale hoeveelheid ingediend. DNA wordt in de gemeenteraad door 1 raadslid vertegenwoordigd, die alle bespreekstukken heeft ingediend.

Fractie Fredrix

Geen amendementen of moties ingediend.

Ingediende amendementen:

 • 12-11-2020: Verlenging proef parkeren centrum Geleen. Resultaat: verworpen.

Deze fractie heeft 1,4% van de totale hoeveelheid ingediend. Fractie Fredrix wordt in de gemeenteraad door 1 raadslid vertegenwoordigd, die alle bespreekstukken heeft ingediend.

Fractie Klein

Geen amendementen of moties ingediend.

Ingediende amendementen:

 • 12-11-2020: Plakpalen. Resultaat: verworpen.
 • 12-11-2020: Zorghelden. Resultaat: verworpen.
 • 12-11-2020: Stageplekken MBO. Resultaat: aangenomen (unaniem).
 • 12-11-2020: Jachthaven en dagstrand (Maasplas). Resultaat: verworpen.
 • 26-04-2021: Motie van treurnis over burgemeester Verheijen. Resultaat: verworpen.
 • 27-05-2021: BsGW. Resultaat: verworpen.

Deze fractie heeft 8,2% van de totale hoeveelheid ingediend. Fractie Klein wordt in de gemeenteraad door 1 raadslid vertegenwoordigd, die alle bespreekstukken heeft ingediend.

Gob

Ingediende amendementen:

 • 11-11-2020: Verlagen tarief rioolheffing. Resultaat: aangenomen.

Ingediende moties:

 • 08-10-2020: Windturbines zonder wieken (samen met D66 ingediend). Resultaat: aangenomen.
 • 12-11-2020: Heroverwegen lastenverhoging komende jaren. Resultaat: aangenomen.
 • 12-11-2020: Voorkomen verschraling SEH Zuyderland. Resultaat: aangenomen (unaniem).
 • 12-11-2020: Digitaal meldpunt voor verenigingen en stichtingen. Resultaat: aangenomen.
 • 12-11-2020: Brainstormsessie fiets parkeren centrum Sittard. Resultaat: aangenomen.
 • 12-11-2020: Vereenzaming en contactarmoede. Resultaat: aangenomen.

Deze fractie heeft 9,6% van de totale hoeveelheid ingediend. Het gob wordt in de gemeenteraad door 10 raadsleden vertegenwoordigd. Deze raadsleden hebben gemiddeld 0,7 bespreekstukken ingediend.

GroenLinks

Ingediende amendementen:

 • 09-07-2020: Opstallen en kwaliteitsverbetering Odaparking. Resultaat: verworpen.
 • 24-06-2021: Unilocatie Grevenbicht-Obbicht. Resultaat: aangenomen (unaniem).

Ingediende moties:

 • 09-07-2020: Kinderen uit vluchtelingenkampen. Resultaat: verworpen.
 • 12-11-2020: Campagne Waterklaar en groene groei. Resultaat: aangenomen.
 • 12-11-2020: Oplaten balonnen. Resultaat: aangenomen.
 • 12-11-2020: Aansluiting bij lokale lastenmeter. Resultaat: aangenomen (unaniem).
 • 12-11-2020: Gefaseerde afbouw hondenbelasting. Resultaat: aangenomen.
 • 28-01-2021: Red het Sterrebos. Resultaat: verworpen.

Deze fractie heeft 11,0% van de totale hoeveelheid ingediend. GroenLinks wordt in de gemeenteraad door 4 raadsleden vertegenwoordigd. Deze raadsleden hebben gemiddeld 2 bespreekstukken ingediend.

PvdA

PvdA heeft in de gecontroleerde periode geen amendementen ingediend.

Ingediende moties:

 • 09-07-2020: Mauritsmunt. Resultaat: aangenomen.
 • 09-07-2020: Kenniscentrum duurzaamheid. Resultaat: aangenomen.
 • 12-11-2020: Eenmalige bonus in 2020 voor BOA’s. Resultaat: verworpen.
 • 12-11-2020: Tijdelijke voorziening vrachtwagens Kampstraat Geleen. Resultaat: aangenomen.
 • 15-12-2020: Gemeentelijke persberichten Sittard-Geleen. Resultaat: aangenomen (unaniem).
 • 25-03-2021: Aansluiting bij coalitie naar minimumloon naar € 14,00. Resultaat: aangenomen.

Deze fractie heeft 8,2% van de totale hoeveelheid ingediend. De PvdA wordt in de gemeenteraad door 2 raadsleden vertegenwoordigd. Deze raadsleden hebben gemiddeld 3 bespreekstuk ingediend.

PVV

Ingediende amendementen:

 • 08-10-2020: Windpark Holtum Noord. Resultaat: verworpen.
 • 11-11-2020: Compensatie terrasgelden (precario). Resultaat: verworpen.
 • 11-11-2020: Mantelzorgcompliment. Resultaat: verworpen.
 • 11-11-2020: Verlaging hondenbelasting. Resultaat: verworpen.
 • 15-12-2020: Reddingsboei voor af te stoten accommodaties. Resultaat: verworpen.
 • 22-04-2021: Voorbereidingsbesluit Windpark Holtum Noord. Resultaat: verworpen.

Ingediende moties:

 • 09-07-2020: Horecastraatje. Resultaat: verworpen.
 • 09-07-2020: Draagvlak naamswijziging gemeente. Resultaat: aangenomen.
 • 12-11-2020: Zorgenvrije jeugd. Resultaat: verworpen.
 • 12-11-2020: Power to Gas. Resultaat: verworpen.
 • 12-11-2020: Aansluiting bij voorzieningenwijzer. Resultaat: verworpen.
 • 12-11-2020: Blije bijen. Resultaat: aangenomen (unaniem).
 • 12-11-2020: Geen energieproject zonder draagvlak. Resultaat: verworpen.
 • 12-11-2020: Normalisatie OZB. Resultaat: verworpen.
 • 15-12-2020: Parkeertarieven Sittard-Geleen. Resultaat: verworpen.
 • 25-03-2021: Zonnelader bindend verklaren in omgevingsvisie Sittard-Geleen. Resultaat: verworpen.
 • 26-04-2021: Motie van wantrouwen over Het Groene Net en wethouder Schmitz. Resultaat: verworpen.

Deze fractie heeft 23,3% van de totale hoeveelheid ingediend. De PVV wordt in de gemeenteraad door 3 raadsleden vertegenwoordigd. Deze raadsleden hebben gemiddeld 5,7 bespreekstukken ingediend.

SPA

Ingediende amendementen:

 • 09-07-2020: European Circular Hub. Resultaat: verworpen.
 • 09-07-2020: Indirecte werkgelegenheid Chemelot. Resultaat: verworpen.
 • 22-04-2021: Het Groene Net (HGN) Outline. Resultaat: verworpen.

Ingediende moties:

 • 09-07-2020: Mantelzorg. Resultaat: verworpen.
 • 17-09-2020: Mondelinge afspraken Wehrerweg. Resultaat: verworpen.
 • 12-11-2020: Isolatie. Resultaat: verworpen.
 • 28-01-2021: Informatieverschaffing. Resultaat: verworpen.

Deze fractie heeft 9,6% van de totale hoeveelheid ingediend. SPA wordt in de gemeenteraad door 1 raadslid vertegenwoordigd, die alle bespreekstukken heeft ingediend.

Stadspartij

De Stadspartij heeft in de gecontroleerde periode geen amendementen ingediend.

Ingediende moties:

 • 12-11-2020: Reanimatielessen middelbare scholen. Resultaat: aangenomen.
 • 12-11-2020: Circulaire gemeente Sittard-Geleen. Resultaat: aangenomen.
 • 12-11-2020: Ontmoetingsplek veteranen. Resultaat: aangenomen.
 • 12-11-2020: App last minute aanbiedingen gemeentelijke activiteiten. Resultaat: aangenomen.
 • 26-04-2021: Motie van afkeuring over raadslid Klein. Resultaat: aangenomen. Zie: Motie van afkeuring in dossier Het Groene Net wordt aangenomen.

Deze fractie heeft 6,8% van de totale hoeveelheid ingediend. De Stadspartij wordt in de gemeenteraad door 2 raadsleden vertegenwoordigd. Deze raadsleden hebben gemiddeld 2,5 bespreekstukken ingediend.

VVD

Geen amendementen ingediend.

Ingediende moties:

 • 09-07-2020: Ruimte voor horeca en ambulante handel. Resultaat: aangenomen.
 • 12-11-2020: Met minder regels naar een duurzamer Sittard-Geleen. Resultaat: verworpen.
 • 12-11-2020: Afschaffing hondenbelasting eerste hond. Resultaat: verworpen.
 • 12-11-2020: Vorming schoolzones. Resultaat: verworpen.

Productiviteit

Qua indienen van het aantal bespreekpunten zijn de meest productieve fracties:

 1. PVV
 2. GroenLinks
 3. CDA, gob en SPA

De minst productieve:

 1. 50Plus
 2. Fractie Fredrix
 3. DNA

Per gemeenteraadslid zijn de meest productieve:

 1. SPA
 2. Fractie Klein
 3. PVV

De minst productieve:

 1. 50Plus
 2. gob
 3. CDA

Qua indienen van het aantal bespreekpunten, die daadwerkelijk zijn aangenomen, zijn de meest productieve fracties:

 1. CDA en gob
 2. GroenLinks, PvdA en Stadspartij
 3. D66 en PVV

De minst productieve qua aantal aangenomen bespreekpunten:

 1. Fractie Fredrix en SPA
 2. PVV
 3. Fractie Klein

Aangenomen en verworpen moties en amendementen door coalitie en oppositie:

 1. Coalitie: 88,9% van de ingediende moties en amendementen zijn aangenomen en 11,1% is verworpen.
 2. Oppositie: 26,1% van de ingediende moties en amendementen zijn aangenomen en 73,9% is verworpen.

Oneigenlijke moties

Soms worden moties (of amendementen) ingediend die niet bijdragen aan een punt waarover de gemeente mag oordelen of waar de gemeente geen (directe) invloed op heeft. Deze moties worden in verschillende politieke arena’s en op diverse politieke niveaus aangevoerd. In een aantal situaties worden deze moties sympathieke moties genoemd, waarmee ze gelijk worden gesteld met de net zo sympathieke moties die wél onder besluitvorming van de gemeenteraad vallen.

Een reden voor het indienen van een oneigenlijke motie kan zijn:

 • Een stelling te bekrachtigen waar de gemeente achter staat, maar waar de gemeente verder geen invloed op heeft. Een motie die de gemeenteraad behandelt die gericht is op een punt voor de landelijke politiek wordt ook wel postzegelmotie genoemd.
 • In sommige situaties gaat het om promotie van een standpunt van de landelijke politieke partijen door de lokale partij of voor de eigen lokale partij.
 • Een motie wordt ingediend om een reactie te geven over een punt dat reeds verankerd is in de Nederlandse wet- en regelgeving.

Een vaak voorkomend probleem bij een dergelijke “sympathieke” motie is dat veelal de makkelijkere onderwerpen, die geen directe lokale invloed hebben, worden behandeld. De meer complexere en vaak meer beladen lokale punten worden veelal niet in zo’n “sympathieke” motie opgenomen.

In de afgelopen periode is een postzegelmotie verworpen. Het betrof een door GroenLinks op 9 juli 2020 ingediende motie voor kinderen uit vluchtelingenkampen, welke door D66, PvdA, Stadspartij en DNA werd gesteund. Het onderwerp in de motie dient door Den Haag te worden behandeld. De gemeenteraad van Sittard-Geleen heeft geen directe bevoegdheid om op dit punt te stemmen.

Dit gold ook voor de door de PvdA op 25 maart 2021 ingediende motie om bij de nieuwe coalitie in Den Haag aansluiting te zoeken om het minimumloon naar € 14,00 te verhogen.

Ook voor de komende periode zal Platform 046 de ingediende moties en amendementen blijven volgen.

2 Reacties

 1. Niet alle moties en amendementen zijn even belangrijk.
  Sommige moties worden (door andere partijen) ook als ‘voor de buhne’ gezien.

  Moties worden vaak door meerdere partijen ‘mede ingediend’ waarbij doorgaans de grootste partij als eerste indiener wordt genoemd en die vaak ook (grotendeels) schrijft daarbij rekening houdend met de inbreng van mede-indieners.

  Heel duidelijk is dat moties ingediend door de oppositie in het algemeen weinig kans maken om te worden aangenomen.
  Dat heeft te maken met de politieke standpunten maar ook met de bestuursstijl.

  Vanwege het haast categorisch verwerpen van door de oppositie ingediende moties en amendementen door de coalitie heb ik me de afgelopen jaren beperkt tot het indienen van slechts enkele moties en amendementen die m.i. echt belangrijk zijn.
  Deze werden ‘uiteraard’ verworpen, iets wat me op voorhand al duidelijk was.
  Als recent voorbeeld noem ik ene motie van wantrouwen tegen wethouder Meekels tijdens het debat over het Berenschotrapport inzake HGN. De coalitie had heel duidelijk gemaakt alleen maar te willen ‘vooruitkijken’ en zittende politici niet te willen afrekenen op hun daden. Toch was dit een heel belangrijke politieke motie.

  Tenslotte wijs ik erop dat ik bij de begrotingsbehandeling 2019 maar liefst 22 moties en amendementen had ingediend maar deze grotendeels heb ingetrokken nadat er overeenstemming was bereikt over de ‘kleine uurtjes motie’.

  Het gaat dus niet alleen om het aantal moties en amendementen dat wordt ingediend of wordt aangenomen maar vooral over de inhoud daarvan.

  • Bedankt voor de reactie.
   Het artikel is met name bedoelt om de lezer te informeren welke moties en amendementen afgelopen jaar zijn ingediend en hoe daarover is gestemd (aangenomen of verworpen) en zijn (indien meerdere partijen deze hebben ingediend of ondersteunen) opgenomen onder de hoofdindiener. Ingetrokken en aangehouden items zijn niet opgenomen. Ook wordt in deze analyse niet nader ingezoomd op items over eenzelfde onderwerp die als beslisstuk door verschillende politieke partijen voor een raadsvergadering zijn ingediend. Dit hoeft niet perse in dezelfde raadsvergadering te zijn geweest. Het mantelzorgcompliment en de hondenbelasting zijn voor deze periode hier een voorbeeld van.
   De productiecijfers geven hierbij aan welke politieke partijen het meest / minst actief zijn geweest met het indienen van moties en amendementen. Deze cijfers worden per gemiddeld raadslid doorberekend. In ons artikel over de periode 2019-2020 was SPA bijvoorbeeld de partij die de meeste items ter stemming had aangeboden. Deze cijfers geven echter geen zicht op hoe anders productief een politieke partij is op een ander vlak dan moties en amendementen.
   Daarbij ondersteunen de cijfers je stelling dat moties en amendementen van de coalitiepartijen sneller worden aangenomen (bijna 89%) dan die van de oppositie partijen (ruim 26%).

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*