Moties en amendementen Sittard-Geleen 2019-2020

In de gemeenteraadsvergaderingen worden onder andere moties en amendementen besproken.

Een motie is een uitspraak van de gemeenteraad over een onderwerp dat ter besluitvorming op de raadsagenda staat. Een motie kan een wens, een verzoek of een opdracht zijn.

Een amendement is een voorstel voor een tekstwijziging van een eerder besluit van de gemeenteraad.

Over elke motie en amendement wordt in de gemeenteraad vergaderd. Uit de betogen blijkt of de moties voor stemming worden doorgezet of dat deze alsnog vervallen of worden ingetrokken.

In totaal waren over de periode 1 juli 2019 tot en met 8 juli 2020 53 moties en amendementen voor de gemeenteraad van Sittard-Geleen geagendeerd. Hiervan was 1 een motie van afkeuring en waren 15 moties en amendementen die uiteindelijk niet in stemming zijn gebracht (deze zijn in dit artikel verder niet verder inzichtelijk gemaakt). Dit betekent dat de gemeenteraad van Sittard-Geleen uiteindelijk over 37 moties en amendementen een besluit heeft genomen.

Overzicht van moties en amendementen waarover is gestemd

In dit overzicht is geen rekening gehouden met andere partijen die de motie mede hebben ondersteund. De toewijzing heeft plaatsgevonden op basis van de hoofdindiener. In het overzicht zijn alleen de in stemming gebrachte moties en amendementen opgenomen.

50-Plus

50Plus heeft in de gecontroleerde periode geen amendementen ingediend.

Ingediende moties:

 • 12-11-2019: Senioreninformatie. Resultaat: aangenomen.
 • 07-05-2020: Windpark Holtum Noord. Resultaat: verworpen.

Deze fractie heeft 5,4% van de totale hoeveelheid ingediend. 50-Plus wordt in de gemeenteraad door 1 raadslid vertegenwoordigd, die alle bespreekstukken heeft ingediend.

CDA

Ingediende amendementen:

 • 07-11-2019: Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Resultaat: aangenomen.

Ingediende moties:

 • 03-07-2019: Regeling grote projecten. Resultaat: aangenomen.
 • 22-08-2019: Binnenstedelijke ontwikkeling en parkeren, nul-urentarief. Resultaat: verworpen.
 • 13-11-2019: Kengetallen. Resultaat: unaniem aangenomen.
 • 02-07-2020: Gemeentefonds. Resultaat: unaniem aangenomen.
 • 02-07-2020: Financiële gevolgen coronacrisis. Resultaat: unaniem aangenomen.

Deze fractie heeft 16,2% van de totale hoeveelheid ingediend. Het CDA wordt in de gemeenteraad door 8 raadsleden vertegenwoordigd. Deze raadsleden hebben gemiddeld 0,75 bespreekstukken ingediend.

D66

D66 heeft in de gecontroleerde periode geen amendementen ingediend.

Ingediende moties:

 • 14-11-2019: Onderzoek dag- en nachtopvang. Resultaat: unaniem aangenomen.
 • 11-06-2020: Gemeenschappelijke regelingen. Resultaat: unaniem aangenomen.

Deze fractie heeft 5,4% van de totale hoeveelheid ingediend. D66 wordt in de gemeenteraad door 2 raadsleden vertegenwoordigd. Deze raadsleden hebben gemiddeld 1 bespreekstuk ingediend.

DNA

Ingediende amendementen:

 • 03-07-2019: Binnenstedelijke ontwikkeling en parkeren. Resultaat: aangenomen.

Ingediende moties:

 • 14-11-2019: Jongerenparticipatie. Resultaat: unaniem aangenomen.
 • 14-11-2019: Straattheater. Resultaat: unaniem aangenomen.
 • 14-11-2019: Gemeentefonds. Resultaat: unaniem aangenomen.

Deze fractie heeft 10,8% van de totale hoeveelheid ingediend. DNA wordt in de gemeenteraad door 1 raadslid vertegenwoordigd, die alle bespreekstukken heeft ingediend.

Fractie Fredrix

Geen amendementen of moties ingediend.

De Fractie Fredrix is in augustus 2019 ontstaan, door een breuk met DNA.

Fractie Klein

Geen amendementen of moties ingediend.

De Fractie Klein is in mei 2020 ontstaan, door een breuk met de Stadspartij.

Gob

Het gob heeft in de gecontroleerde periode geen amendementen ingediend.

Ingediende moties:

 • 14-11-2019: Onderzoek verhogen beheerniveau. Resultaat: unaniem aangenomen.
 • 14-11-2019: Parkeertarief Zuyderland ziekenhuis. Resultaat: unaniem aangenomen.
 • 14-11-2019: Intercity naar Aken. Resultaat: unaniem aangenomen.

Deze fractie heeft 8,1% van de totale hoeveelheid ingediend. Het gob wordt in de gemeenteraad door 10 raadsleden vertegenwoordigd. Deze raadsleden hebben gemiddeld 0,3 bespreekstukken ingediend.

GroenLinks

GroenLinks heeft in de gecontroleerde periode geen amendementen ingediend.

Ingediende moties:

 • 08-07-2020: Herontwikkeling V&D locatie. Resultaat: aangenomen.

Deze fractie heeft 2,7% van de totale hoeveelheid ingediend. GroenLinks wordt in de gemeenteraad door 4 raadsleden vertegenwoordigd. Deze raadsleden hebben gemiddeld 0,25 bespreekstukken ingediend.

PvdA

PvdA heeft in de gecontroleerde periode geen amendementen ingediend.

Ingediende moties:

 • 14-11-2019: Evaluatie cultuurbedrijf De Domijnen. Resultaat: unaniem aangenomen.
 • 18-02-2020: Voedselbos. Resultaat: aangenomen.

Deze fractie heeft 5,4% van de totale hoeveelheid ingediend. De PvdA wordt in de gemeenteraad door 2 raadsleden vertegenwoordigd. Deze raadsleden hebben gemiddeld 1 bespreekstuk ingediend.

PVV

Ingediende amendementen:

 • 07-05-2020: Opschorten besluitvorming windpark Holtum Noord. Resultaat: verworpen.

Ingediende moties:

 • 26-09-2019: Zorgbuurthuizen. Resultaat: aangenomen.
 • 14-11-2019: Omgevingswet integraler. Resultaat: unaniem aangenomen.
 • 14-11-2019: Sociale coöperatie. Resultaat: unaniem aangenomen.
 • 14-02-2020: Handhaving bij Al-Houda Moskee. Resultaat: verworpen.

Deze fractie heeft 15,2% van de totale hoeveelheid ingediend. De PVV wordt in de gemeenteraad door 3 raadsleden vertegenwoordigd. Deze raadsleden hebben gemiddeld 1,7 bespreekstukken ingediend.

SPA

Ingediende amendementen:

 • 14-11-2019: Noodplan centrum Geleen. Resultaat: verworpen.
 • 11-06-2020: Indirecte werkgelegenheid Chemelot. Resultaat: verworpen.

Ingediende moties:

 • 03-07-2019: Vrije keuze inwoners. Resultaat: verworpen.
 • 03-07-2019: Ondoelmatige subsidie. Resultaat: aangenomen.
 • 03-08-2019: Kleine uurtjes motie. Resultaat: verworpen.
 • 14-11-2019: Besluit school- en sportvoorziening Obbicht-Grevenbicht. Resultaat: verworpen.
 • 14-11-2019: Opbrengst Oktoberfeest. Resultaat: verworpen.
 • 14-11-2019: Het Groene Net. Resultaat: verworpen.
 • 28-01-2020: Onderzoekscommissie inzake aanbesteding evenementen. Resultaat: verworpen.

Deze fractie heeft 24,4% van de totale hoeveelheid ingediend. SPA wordt in de gemeenteraad door 1 raadslid vertegenwoordigd, die alle bespreekstukken heeft ingediend.

Stadspartij

Ingediende amendementen:

 • 03-07-2019: Inzetten overschotten voor nieuw beleid. Resultaat: verworpen.
 • 03-07-2019: Het Groene Net. Resultaat: aangenomen.
 • 03-07-2019: Inzetten lagere tekort voor nieuw beleid. Resultaat: verworpen.

De Stadspartij heeft in de gecontroleerde periode geen moties ingediend.

Deze fractie heeft 8,1% van de totale hoeveelheid ingediend. De Stadspartij wordt in de gemeenteraad vanaf mei 2020 door 2 raadsleden vertegenwoordigd, hiervoor waren het 3 raadsleden. Omdat alle amendementen in de periode zijn ingediend dat er drie raadsleden waren, wordt in de berekening van een waarde 3 uitgegaan. Deze drie raadsleden hebben gemiddeld 1 bespreekstuk ingediend.

VVD

Geen amendementen of moties ingediend.

Productiviteit

Qua indienen van het aantal bespreekpunten zijn de meest productieve fracties:

 1. SPA
 2. CDA
 3. PVV

De minst productieve:

 1. VVD
 2. Fractie Fredrix
 3. Fractie Klein (sinds mei 2020 actief. Indien geen rekening gehouden wordt met deze fractie, zou GroenLinks op de 3e plaats hebben gestaan)

Per gemeenteraadslid zijn de meest productieve:

 1. SPA
 2. PVV
 3. D66, PvdA, Stadspartij

De minst productieve:

 1. VVD (over de gehele gemeten periode actief)
 2. Fractie Fredrix  (sinds augustus 2019 actief)
 3. Fractie Klein (sinds mei 2020 actief. Indien geen rekening gehouden wort met deze fractie, zou GroenLinks op de 3e plaats hebben gestaan)

Qua indienen van het aantal bespreekpunten, die daadwerkelijk zijn aangenomen, zijn de meest productieve fracties:

 1. D66, DNA, gob, GroenLinks, PvdA
 2. CDA
 3. PVV

De minst productieve qua aantal aangenomen bespreekpunten:

 1. SPA
 2. Stadspartij
 3. 50-Plus

Oneigenlijke moties

Soms worden moties (of amendementen) ingediend die niet bijdragen aan een punt waarover de gemeente mag oordelen of waar de gemeente geen (directe) invloed op heeft. Deze moties worden in verschillende politieke arena’s en op diverse politieke niveaus aangevoerd. In een aantal situaties worden deze moties sympathieke moties genoemd, waarmee ze gelijk worden gesteld met de net zo sympathieke moties die wél onder besluitvorming van de gemeenteraad vallen.

Een reden voor het indienen van een oneigenlijke motie kan zijn:

 • Een stelling te bekrachtigen waar de gemeente achter staat, maar waar de gemeente verder geen invloed op heeft. Een motie die de gemeenteraad behandelt die gericht is op een punt voor de landelijke politiek wordt ook wel postzegelmotie genoemd.
 • In sommige situaties gaat het om promotie van een standpunt van de landelijke politieke partijen door de lokale partij of voor de eigen lokale partij.
 • Een motie wordt ingediend om een reactie te geven over een punt dat reeds verankerd is in de Nederlandse wet- en regelgeving.

Een vaak voorkomend probleem bij een dergelijke “sympathieke” motie is dat veelal de makkelijkere onderwerpen, die geen directe lokale invloed hebben, worden behandeld. De meer complexere en vaak meer beladen lokale punten worden veelal niet in zo’n “sympathieke” motie opgenomen.

Afgelopen jaar heeft Platform 046 niet specifiek stilgestaan of deze moties en amendementen ook binnen de gemeentelijke politiek van Sittard-Geleen voor zijn gekomen. Platform 046 zal hier wel meer alert naar kijken in de toekomst.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*