Miljoeneninvestering in binnensteden Sittard en Geleen

Logo gemeente

Sittard-Geleen, 11 maart 2021 – Het college van B&W van Sittard-Geleen vraagt de gemeenteraad om in totaal zeven miljoen euro beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van de binnensteden. In Sittard wordt daarmee het gebied bij Fort Sanderbout verder verfraaid en een start gemaakt met de realisatie van een groene verbindingszone tussen de binnenstad en de Kollenberg via het Sint Rosaterrein. De plannen voor Geleen hebben betrekking op wonen, leefbaarheid en veiligheid.

,,Met dit besluit wordt een nieuw onderdeel van Zitterd Revisted ontwikkeld. Het is een voorstel dat prima past bij de Toekomstvisie 2030, waarin voor het centrum van Sittard een toekomstbeeld geschetst is waarbij historische en culturele componenten een belangrijke rol spelen,” zegt wethouder Pieter Meekels (stedelijke ontwikkeling).
Zijn collega Andries Houtakkers vult aan: ,,Bovendien krijgen we nu de mogelijkheid om in Geleen stappen te zetten om het woon- en leefklimaat te verbeteren.”

De raad buigt zich in april over het plan om in het gebied bij Fort Sanderbout water terug te brengen. De kosten voor het project in het gebied tussen de Paardestraat en de Kennedysingel zijn 1,9 miljoen euro.

Ook kan, na besluitvorming, gestart worden met de groene verbindingszone St. Rosa, die komt te liggen tussen het centrum van Sittard en de Kollenberg. Voor de start is een bijdrage van € 2,3 miljoen euro nodig. Dat geld is bestemd voor verwerving van gronden in het gebied. Voor de uiteindelijke realisatie van de groene verbindingszone wordt op dit moment een plan ontwikkeld.

De raad heeft enkele jaren geleden besloten om voor de binnenstedelijke ontwikkeling van het centrum van Sittard ruim acht miljoen euro te reserveren. Dat geld is gebruikt voor onder meer voor het vernieuwen van winkelcentrum Den Tempel, de herinrichting van Fort Sanderbout en de openbare ruimte bij Ligne, de archeoroute en het evenemententerrein. Ook het verminderen van het aantal vierkante meters winkeloppervlak maakten deel uit van deze binnenstedelijke ontwikkeling. In samenspraak met de Provincie Limburg worden de nog niet benutte middelen gereserveerd voor (binnen)stedelijke ontwikkelingen in Geleen, waarbij met de provincie gesproken zal worden om dit bedrag te verdubbelen via het Bestuursakkoord. Concrete projecten moeten nog worden uitgewerkt waarbij niet alleen gedacht wordt aan het centrum van Geleen maar ook aan het verbeteren van de leefbaarheid en de veiligheid in Geleen-Zuid.

Gelijktijdig met het raadsvoorstel over de investeringen in de binnensteden krijgt de gemeenteraad ook de vierde (en laatste) voortgangsrapportage over Stedelijke Ontwikkeling in het centrum van Sittard, waarin onder meer bovenstaande ontwikkelingen zijn opgenomen.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*