Inwonerpeiling over verhogingen lokale belastingen Sittard-Geleen in 2021

In 2018 is het online platform Wat Vind Jij gelanceerd. Dit is een initiatief van de PvdA Sittard-Geleen om, los van de eigen website van de partij, inwoners mee te laten denken met de lokale politiek.

“Na de gemeenteraadsverkiezingen zijn er meer mogelijkheden gekomen voor inwoners om in te spreken, maar daarvoor moeten inwoners wel naar het gemeentehuis in Geleen komen. Nu de gedeeltelijke lockdown door de coronamaatregelen dat moeilijker heeft gemaakt, is het voor de PvdA van extra belang dat inwoners via digitale weg hun stem kunnen laten horen. Daar is het platform Wat Vind Jij uitermate geschikt voor”, laat Paul Kubben weten.

Begroting 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen heeft de begroting voor 2021 gepresenteerd. Als reactie hierop geeft Paul Kubben aan dat “in de periode 2018-2020 is er fors bezuinigd en zijn de lokale belastingen verhoogd. Dit alles om de financiële positie van Sittard-Geleen op orde te brengen. Volgens het college is deze nu op orde. Maar om de wensen uit het coalitieakkoord allemaal te realiseren, stelt het college een nieuwe verhoging van de lokale belastingen voor (op huizen, afval, riool, honden, etc). De lokale belastingen worden in 2021 gemiddeld 8% hoger ten opzichte van 2020.”

“Bij de eerdere verhogingen van de belastingen is afgesproken om bij een financieel gezonde positie de belastingen niet verder te verhogen. Dit omdat Sittard-Geleen al een van de duurste gemeenten van Nederland is om in te wonen of om een bedrijf te hebben. Door de coronacrisis staan de inkomens van vele mensen ook nog eens extra onder druk, waardoor een belastingverhoging tot extra financiële zorgen onder inwoners kan leiden.”

Nieuwe vraag

Tot en met 8 november kan via het platform Wat Vind Jij gestemd worden op de vraag: Vind jij een nieuwe verhoging van de lokale belastingen voor 2021 acceptabel of niet?

Paul Kubben sluit zijn pleidooi af met: “om goed geïnformeerd te kunnen stemmen, kan via het platform Wat Vind Jij de voorgestelde begroting worden geraadpleegd, net als een calculator waarmee een vergelijking met andere gemeenten gemaakt kan worden. De PvdA, en hopelijk ook andere partijen, nemen de inwonerpeiling mee in de behandeling van de begroting in de gemeenteraad van 11 en 12 november 2020.”

Meer informatie?

Neem contact op met Paul Kubben, fractievoorzitter van PvdA Sittard-Geleen, via 06 – 510 34 261 of raadslid.kubben@sittard-geleen.

2 Reacties

  1. Ongelooflijk om nu terwijl we allemaal in onzekerheid leven door de Corona en de daarbij behorende maatregelen, horeca op z’n gat, thuiswerken als dat gaat, geen evenementen etc de gemeentelijke belastingen te verhogen! Voor wat ! En dat terwijl de vorige x tijdens de vergadering geopperd is om de lasten juist te verlagen bij een meevaller. Of afschaffen zoals bv de hondenbelasting. Ik heb er geen woorden meer voor

  2. “Alle” partijen vinden de belastingvoorstellen onacceptabel. Echter de gemeenteraad is in grote meerderheid voor Unilocatie Grevenbicht-Obbicht. Voorbeeld van politiek gekonkeld en marchanderen, geldsmijterij, onnodige/ dure ambtenareninzet voor opzoeken/ overschrijden wetgeving, vriendjes- en dorpspolitiek. Twee riante tenniscomplexen met gebouwen als kapitaalvernietiging af te schrijven in ruil voor duur omwalde tenniscomplex op Unilocatie voor steeds minder leden. Tevens kapitaalvernietiging nog niet afgeschreven gymzalen/ scholencomplex en sportterreinen in Grevenbicht en Obbicht. Onbegrijpelijk dat politieke partijen/ burgers dit langer pikken.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*