Impulsen armoedebestrijding ondanks bezuinigingen

Logo gemeente

Sittard-Geleen, 8 oktober 2019 – Ondanks de grote financiële uitdagingen van de gemeente is het de afgelopen periode gelukt om enkele terreinen van Armoedebestrijding een impuls te geven en verbeteringen aan te brengen in de uitvoering van het huidige beleid. De verbeteringen zorgen ervoor dat inwoners die moeten leven van een minimuminkomen, meer besteedbaar inkomen overhouden.

“Door de bestaande regelgeving nogmaals goed onder de loep te nemen en grondig te kijken waar het nog efficiënter kan, kunnen we enkele verbeterslagen maken op het vlak van Armoedebestrijding”, zegt wethouder Kim Schmitz (o.a. Armoedebestrijding). “Ook in tijden dat er streng financieel beleid is en weinig geld voor nieuwe initiatieven. Bij die verbeteringen gaat het soms om een klein bedrag. Echter een substantieel bedrag voor mensen met een minimuminkomen.”

Vergoeding voor budgetbeheer

Mensen die aangewezen zijn op budgetbeheer, betalen hiervoor een vergoeding aan de budgetbeheerder die varieert van 30 euro tot 60 euro per maand. Gebleken is echter dat een groot deel van de rechthebbenden geen aanvraag doet voor deze vergoeding. Daardoor ontvangt de betrokkene geen tegemoetkoming in de kosten. Deze groep betaalt de bijdrage zelf en heeft maandelijks 30 euro tot 60 euro minder te besteden. Deze situatie wordt als onwenselijk beschouwd. Het voorstel aan de gemeenteraad is nu de vergoeding voor deze groep op voordracht van de Kredietbank Limburg automatisch te verstrekken. De raad neemt hierover in november van dit jaar een besluit bij de behandeling van de programmarapportage.

Individuele Inkomenstoeslag

Een soortgelijke situatie is van toepassing op inwoners die in aanmerking kunnen komen voor Individuele Inkomenstoeslag. Deze vorm van bijzondere bijstand biedt mensen die langdurig (in Sittard-Geleen betreft dit vijf jaar) leven van een inkomen rond de bijstandsnorm een financiële impuls. Afhankelijk van de leefsituatie gaat het om een bedrag van ongeveer 400 a 500 euro per jaar. Het is onduidelijk waarom sommige mensen niet overgaan tot een aanvraag. Daarom is de gemeente gestart met een actieve benadering van die specifieke groep waarvan bepaald is dat zij zeer waarschijnlijk recht hebben op Individuele Inkomenstoeslag. Met deze extra inzet hoopt de gemeente het bereik van de regeling te vergroten en mensen meer financiële ruimte te bieden.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*