Impact corona op financiën gemeente ongewis

Logo gemeente

Sittard-Geleen, 9 april 2020 –  De eerste rapportage van de gemeente Sittard-Geleen heeft dit jaar alleen een signaalfunctie. In afwachting van de financiële impact van de coronacrisis op de gemeentelijke begroting, stelt het college de raad voor om nu nog geen maatregelen te nemen. Bij de tweede rapportage zullen die, indien nog noodzakelijk, nadrukkelijk wel aan de orde komen.

,,Het is duidelijk dat de coronacrisis ook voor de gemeente financiële gevolgen zal hebben,” constateert wethouder Ton Raven (middelen). ,,We hebben een aantal maatregelen genomen om de crisis voor onze inwoners, ondernemers en instellingen draaglijker te maken. Daarnaast verwacht ik sowieso dat we extra kosten of minder inkomsten hebben door corona. Denk bijvoorbeeld maar aan de extra gemeentelijke maatregelen zoals uitkeringen voor ondernemers en aan de vermindering van de parkeeropbrengsten. Maar het is nu te vroeg om hiervoor al een bedrag te reserveren.”

Ton Raven gaat er overigens van uit dat het Rijk in de loop van het jaar ook gemeenten zal compenseren. ,,Het rijk heeft hier tot op heden nog geen concrete toezeggingen over gedaan. Ik roep het Kabinet op ook hier zijn verantwoordelijkheid te nemen en de gemeenten financieel in staat te stellen de noodzakelijke crisismaatregelen te kunnen nemen”.

Naast de ongewisheid rondom coronamaatregelen vraagt ook de jeugdzorg extra aandacht. In de rapportage is sprake van een tekort 2 miljoen euro. ,,Dat is een signaal waar we nadrukkelijk rekening mee moeten houden, maar doordat we nu al vroeg in het jaar weten dat dit ons mogelijk raakt, hebben we de tijd om hiervoor een oplossing te zoeken,” stelt wethouder Raven.

Het college heeft afgesproken dat over twee maanden, als de tweede rapportage van 2020 klaar is, zowel de effecten van de coronacrisis en als de oplossingen en maatregelen voor de dreigende tekorten bij de jeugdzorg beschikbaar zijn. Dan wordt ook aangegeven op welke wijze de andere meerkosten worden opgelost. Opvallende zaken zijn de licentiekosten voor Microsoft, die met meer dan een ton zijn gestegen en de verwachte stijging van de uitgaven voor de Kredietbank met ruim twee ton.

Uitgangspunt is en blijft dat vastgehouden wordt aan de vastgestelde begrotingskaders en een structureel en reëel begrotingsevenwicht wordt geborgd.

De eerste programmabegroting is vandaag aan de gemeenteraad aangeboden. Behandeling vindt plaats in de loop van deze maand. Op welke wijze is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

De eerste programmarapportage is te downloaden via:  www.sittard-geleen.nl

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*