GGD Zuid Limburg en de GGD Limburg-Noord presenteren de Thermometer Seksuele Gezondheid Jongeren 2019

thermometer on medical pills
Photo by Pixabay on Pexels.com

De GGD Zuid Limburg en de GGD Limburg-Noord presenteren de Thermometer Seksuele Gezondheid Jongeren 2019. Deze Thermometer geeft een beeld van de seksuele gezondheid van de 4574 jongeren (onder de 25 jaar) die in 2019 het Centrum voor Seksuele Gezondheid Limburg (CSG Limburg) bezochten. Met name theoretisch hoog opgeleide jongeren weten het CSG Limburg goed te vinden en in veel mindere mate de praktisch en middelbaar opgeleide jongeren. De HIV-preventiepil PrEP heeft de interesse van jonge mannen die seks hebben met mannen (MSM) en anticonceptie en zwangerschap blijven essentiële thema’s voor jonge vrouwen.

Doelgroep weet CSG Limburg onvoldoende te vinden

Met name theoretisch opgeleide jongeren tussen de 20 en 24 jaar oud bezoeken het CSG Limburg, terwijl onder praktisch en middelbaar opgeleide jongeren tot 20 jaar het soa-vindpercentage het hoogst is. Ondanks extra inspanningen blijft het moeilijk om juist deze groep te bereiken. De komende periode zal de focus liggen op het vergroten van de bekendheid van het CSG Limburg bij specifiek deze doelgroep. Verder wordt er nader verkend welke belemmeringen jongeren onder de 20 jaar ervaren ten aanzien van de dienstverlening van het CSG Limburg zodat hier gerichter op kan worden ingespeeld.

Jonge MSM hebben duidelijk interesse in PrEP

MSM-jongeren in de regio tonen belangstelling in de HIV-preventiepil PrEP. Waarschijnlijk is daardoor het aantal MSM-bezoekers onder de 25 jaar in 2019 toegenomen. Bijna alle jongeren die een PrEP-startconsult hebben gehad zijn ook daadwerkelijk gestart met PrEP. Gezien de ernst van het virus en de impact van HIV op het dagelijks leven is het zeer belangrijk om (jonge) MSM nader te informeren over de meerwaarde van PrEP als preventiemiddel.

Voorlichting over anticonceptie en zwangerschap is essentieel

Uit cijfers van Sense-spreekuren, het programma Nu Niet Zwanger (NNZ) en het onderzoek Seks onder je 25e blijkt dat anticonceptie en onbedoelde zwangerschap belangrijke thema’s zijn waarover jonge vrouwen meer kennis en vaardigheden dienen te verkrijgen.
NNZ maakt onderdeel uit van het programma Kansrijke Start. Een programma dat in heel Limburg wordt uitgevoerd en afgelopen jaar al succesvol is gebleken in Zuid-Limburg. Doel van Kansrijke start is om zoveel mogelijk kinderen en jongeren veilig, gezond en kansrijk op te laten groeien. Belangrijk, want ook delen van Limburg kennen hardnekkige gezondheidsachterstanden die vaak van generatie op generatie worden doorgegeven.

Om daadwerkelijk de achterstanden in te lopen en een trendbreuk te realiseren is het belangrijk om jonge vrouwen tijdig voor te lichten over seksualiteit en anticonceptie. Het prioriteren van preventieve activiteiten is daarbij essentieel.

De thermometer kan hier gedownload worden.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*