Gemeenteraad geeft akkoord op krediet van € 10 miljoen

Het middengebied. (Foto: Platform 046)

In de gemeenteraadsvergadering van 8 juli 2020 is de raad akkoord gegaan met het gevraagde krediet van ruim € 10 miljoen voor de unilocatie Grevenbicht-Obbicht. Dit krediet is bedoeld om een start te maken met de voorbereidingen die tot een Integraal Kindcentrum (IKC) en sportvelden in het middengebied tussen Grevenbicht en Obbicht moeten leiden.

Tijdens de raadsvergadering werd levendig gediscussieerd. Een door PVV ingediend amendement om de opdracht uit te breiden om het krediet te verlagen en alternatieven voor te stellen werd alleen gesteund door D66, SPA en fractie Klein. Het amendement werd door een minderheid aan stemmen verworpen.

Behalve PVV, D66, SPA en fractie Klein waren alle andere partijen voor het toekennen van het krediet. In het najaar van 2020 wordt verder gediscussieerd over het bestemmingsplan.

Een door fractie Klein ingediende motie van treurnis tegen de wethouder werd alleen door SPA gesteund.

Zie ook:

1 Reactie

  1. Het ging niet om een voorbereidingskrediet (dat is in 2017 door de raad is gevoteerd), maar om een krediet van €10,1m en aanwending van het restant van het in 2017 gevoteerde voorbereidingskrediet.

1 Trackback / Pingback

  1. Dossier: Middengebied Grevenbicht-Obbicht – PLATFORM 046

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*