Gemeente Sittard-Geleen evalueert cameratoezicht

(Creative Commons)

Sittard-Geleen, 18-07-2019. De gemeente Sittard-Geleen heeft een tussenevaluatie uitgevoerd naar het gemeentelijk cameratoezicht in het kader van de openbare orde. Deze tussenevaluatie heeft het doel om een actueel beeld te krijgen van het effect van het huidige cameratoezicht, de wijze waarop het cameratoezicht nu operationeel is ingericht en de mogelijkheden om het camera toezicht in de toekomst verder te ontwikkelen.

Cameratoezicht is inmiddels niet meer weg te denken uit de samenleving en is ook in Sittard-Geleen van grote waarde voor de veiligheid. In 2014 is na een aantal zware geweldsincidenten tijdens uitgaansavonden gestart met gemeentelijk cameratoezicht in de centra van Sittard en Geleen. De camera’s hebben tot doel om het uitgaansgeweld te verminderen en het veiligheidsgevoel te verhogen. Met dezelfde doelstellingen zijn vervolgens camera’s geplaatst rondom het stadion van Fortuna.

Sinds de start van het cameratoezicht is het veiligheidsgevoel in de centra van de gemeente gestegen. Hoewel niet vast te stellen is welke bijdrage cameratoezicht hier concreet aan levert, geeft in ieder geval een groep bevraagde inwoners aan zich veiliger te voelen door de camera’s. Ook het aantal geweldsincidenten in de centra is sinds de start van het cameratoezicht verminderd. Cameratoezicht draagt bij aan die afname, omdat politie sneller kan ingrijpen bij opstootjes en overtreders die de openbare orde verstoren zoals wildplassers of vandalen. Doordat via de camera’s op meerdere plekken tegelijk toezicht gehouden kan worden, kan met minder personeel in een groter gebied gesurveilleerd worden.

Na een eerste positieve evaluatie in 2016 is besloten het cameratoezicht te continueren tot 2021 en worden ze ook ingezet om drugsoverlast tegen te gaan. Ook hier daalt de overlast. Uit de tussenevaluatie blijkt dat inwoners voor het merendeel voorstander zijn van cameratoezicht in de openbare ruimte en wordt er regelmatig om meer cameratoezicht verzocht. Op dit moment zijn er in de gemeente in totaal zo’n tachtig camera’s operationeel. Deze camera’s worden live uitgekeken op de momenten dat er veel publiek wordt verwacht in deze gebieden. Door extra camera’s de komende jaren te combineren met slim en flexibel cameratoezicht zal het cameratoezicht in de gemeente Sittard-Geleen efficiënter een bijdrage kunnen leveren aan de veiligheid in de centra. De komende twee jaar zal hier nader onderzoek naar gedaan worden, zodat de gewenste ontwikkelingen meegenomen kunnen worden in de aanbesteding van 2021.

_______________________________________________________________________

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*