Gemeente brengt met quickscan concrete en potentiële woningbouwlocaties in beeld

Gemeente Beek

Beek, 28 januari 2022 – In Beek staat woningbouw hoog op de agenda. Om mogelijkheden tot het versnellen van woningbouw te onderzoeken heeft het college potentiële ontwikkellocaties met een quickscan in kaart gebracht. Daaruit zijn drie concrete ontwikkellocaties naar voren gekomen en maar liefst tien locaties met potentie.

De concrete locaties waarop de gemeente het komende jaar de ontwikkeling van woningbouw wil voorbereiden zijn:

 1. De voormalige Callistusschool in Neerbeek
 2. MFC in Spaubeek
 3. De voormalige Basisschool Spaubeek

Potentiële locaties

Van de overige locaties in de quickscan heeft het college enkel kennisgenomen. Deze worden het komende jaar (nog) niet in ontwikkeling gebracht omdat onduidelijk is of deze locaties op termijn beschikbaar komen en of de raad de ontwikkeling van woningbouw op deze locaties wenst.

De potentiële locaties zijn:

 1. Muziekschool Dr. Stassenstraat
 2. Basisschool Minkenbergstraat
 3. Stegen 35
 4. Basisschool Op de Windhaspel
 5. Perceel Eiken- en Iepenlaan
 6. Perceel Oranjesingel
 7. Perceel Oude Pastorie
 8. Perceel Op den Hoogen Boom
 9. Perceel Potterstraat
 10. Perceel Burgemeester Eussenlaan

Goed nieuws

Wethouder Ralph Diederen is blij met de uitkomsten van de quickscan: “De druk op de woningmarkt is hoog. De markt is momenteel overspannen, maar over enkele jaren voorzien we een overschot aan gezinswoningen en een oplopend tekort aan zorg- en levensloopbestendige woningen. Dat baart zorgen, want we willen dat iedereen in Beek een geschikte en betaalbare woning kan blijven vinden. Daarom is het belangrijk om nu bij te bouwen óf bestaande locaties een nieuwe bestemming te geven. De uitkomsten van de quickscan laten zien dat er in Beek nog voldoende ontwikkelpotentieel is.”

Callistusschool Neerbeek

Voor de plek van de voormalige Callistusschool in Neerbeek wordt de komende maanden onderzocht welke nieuwe woningen passend zijn en op welke manier het openbaar gebied het beste kan worden ingericht.

MFC Spaubeek

Voor de locatie van het MFC in Spaubeek gaan ZoWonen, Vivantes en de Gemeente Beek werken aan een woningbouwplan dat gaat voorzien in woon- en zorgappartementen.

Basisschool Spaubeek

Op de plek van de voormalige Basisschool Spaubeek wordt gekeken naar een onderscheidende invulling ten opzichte van de plannen voor het nabijgelegen MFC. Voor deze locatie ligt de realisatie van grondgebonden woningen voor de hand.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*