Evenementenbeleid Sittard-Geleen koerst stevig door.

Logo gemeente

Sittard-Geleen, 5 september 2019 – De basis van het subsidiebeleid en de
organisatie van evenementen is op orde. Dat is een van de conclusies van een onderzoek naar het evenementenbeleid van de gemeente Sittard-Geleen, door adviesbureau Berenschot. Ook is vastgesteld dat evenementen van groot belang zijn voor de gemeente. De organisatie hiervan zal worden
gecontinueerd.

In de gemeente Sittard-Geleen vinden veel succesvolle evenementen plaats, zoals het Oktoberfeest, Sint Rosafestival en de Gelaender Kermis, die door het evenementenbureau van de gemeente worden georganiseerd. Afgelopen jaar is opdracht gegeven voor een evaluatie van het evenementenbeleid. De aanbevelingen van Berenschot richten zich op het
uitvoeren van bestaande beleidsregels en het afronden van een eerder ingezet verbeterplan dat sinds 2018 wordt uitgevoerd. Het betreft hier onder meer financiën beheer en transparantie in de bedrijfsvoering.

Berenschot concludeert dat het een goede zaak is dat de gemeente Sittard-Geleen het organiseren van evenementen voortzet. Ze beveelt onder meer aan dat de kosten en inkomsten per evenement transparant moeten zijn. Ook dienen bestaande subsidieregels consequent te worden toegepast en nageleefd. Wethouder Berry van Rijswijk (Evenementen) is tevreden met de uitkomst van het onderzoek: “Evenementen zijn niet meer weg te denken uit onze gemeente. Ze zijn van essentieel belang voor de identiteit en aantrekkelijkheid van onze stadskernen. Omdat onze evenementen klein zijn begonnen en sommigen zijn uitgegroeid tot internationale events, is
het goed geweest om ons beleid opnieuw te bekijken. Met de aanbevelingen gaan we aan de slag om onze activiteiten nog meer op de kaart te zetten.”

Om de kwetsbaarheid van het huidige evenementenbureau te voorkomen, is het bureau structureel uitgebreid met anderhalf fte waarbij de kosten worden gedragen vanuit evenementen (voornamelijk Oktoberfeest).
In 2023 wordt opnieuw bekeken of de gekozen constructie en verbeteringen van het evenementenbeleid passen bij de ontwikkelingen van de gemeente Sittard-Geleen op dat moment.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*