Evaluatie De Domijnen: streep onder verleden en vooruit kijken

Sittard-Geleen, 10 december 2020 – Zet een streep onder het verleden en geef het cultuurbedrijf De Domijnen een duidelijke opdracht. Schaal het merk De Domijnen af en geef de zes culturele instellingen die onder De Domijnen vallen weer een herkenbare eigen identiteit. Zorg er ook voor dat het cultuurbedrijf financieel minder afhankelijk is van de gemeente. Dat zijn de belangrijkste aanbevelingen uit het evaluatierapport van onderzoeksbureau BMC, dat in opdracht van de gemeente is gemaakt. Gemeente en De Domijnen nemen de aanbevelingen over.

In 2015 zijn de Stadsschouwburg, het toenmalige museum Het Domein, de bibliotheek, het Euregionaal Historisch Centrum en nadien Filmhuis (2016) en VOLT (2018) samengegaan in Cultuurbedrijf de Domijnen. De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het coalitieakkoord 2018-2022 afgesproken na vijf jaar te evalueren of het cultuurbedrijf naar behoren functioneert en of nog steeds de juiste koers wordt gevaren.

“We wisten dat het een lastig proces zou zijn om zowel bedrijfsmatig als qua programmering een hoog niveau te halen”, zegt wethouder Andries Houtakkers (cultuur). Daarbij speelde een rol dat het nieuwe cultuurbedrijf bij zijn oprichting de opdracht kreeg om te bezuinigen. Daarbij is teveel naar de financiën gekeken en te weinig naar het effect van de bezuinigingen op het cultuuraanbod, stellen de onderzoekers. “Nu zetten we een streep onder het verleden, maken we schoon schip en starten we met de inhaalslag die we volgens het rapport dienen te maken.”

Het rapport bevat concrete adviezen hoe die inhaalslag te maken. De gemeente en De Domijnen gaan daarmee snel aan de slag. Zo moet Sittard-Geleen veel duidelijker aangeven wat van het cultuurbedrijf en de instellingen die daaronder vallen, wordt verwacht. Op zijn beurt staat De Domijnen voor de uitdaging de bedrijfsvoering te versterken, de artistiek-inhoudelijke disciplines binnen De Domijnen scherper te profileren, meer sponsoren aan te trekken en de regionale samenwerking te intensiveren.

Volgens Odile Wolfs, voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) van De Domijnen, zijn de afgelopen twee jaar al flinke stappen vooruit gezet. “Met de aanbevelingen uit het rapport kunnen we nu doorpakken. Bovendien is het de komende periode belangrijk om in samenspraak met de gemeente, met andere stakeholders uit de regio en met de medewerkers toe te werken naar één vernieuwde instelling, een Domijnen 2.0. waarin samenwerking de norm en werkvreugde de regel is. Hoe deze verbeterwerkzaamheden precies vorm te geven, daarover gaan we ons als RvT de komende weken buigen.”

De gemeenteraad bespreekt het rapport tijdens de rondevergadering van 7 januari 2021.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*