Ennatuurlijk krijgt sterkere positie in Het Groene Net

Sittard-Geleen, 17 juni 2020 – Marktpartij Ennatuurlijk krijgt een sterkere positie in het warmtebedrijf Het Groene Net. Onderhandelingen tussen de gemeente Sittard-Geleen en Ennatuurlijk hebben geleid tot een nieuwe aandeelhoudersovereenkomst. Hierin is onder meer vastgelegd dat de investeringen in HGN Noord – het Noordelijke deel van Het Groene Net dat warmte levert vanuit de Biomassa Energiecentrale Sittard (BES) – voortaan worden gedaan door Ennatuurlijk. Daarmee straalt de markt vertrouwen uit in Het Groene Net.

Stefan Suurmond, financieel directeur Ennatuurlijk zegt hierover: “HGN Noord is een warmtenet met veel potentie. Het biedt volop mogelijkheden om de regio verder te verduurzamen. Ennatuurlijk heeft, dankzij een kapitaalkrachtige aandeelhouder, de slagkracht om te investeren in HGN Noord en zo verdere groei te realiseren. Samen met de gemeente is in de afgelopen jaren een mooie basis gelegd. As marktpartij pakken we samen de handschoen nu verder op.”

“Het college van B&W is er nog steeds van overtuigd dat het warmtenet de maatschappelijk beste en goedkoopste oplossing is voor verduurzaming en het ondersteunen van inwoners en bedrijven bij de energietransitie”

Wethouder Judith Bühler (Governance HGN): “Warmtenet Het Groene Net heeft geld nodig voor investeringen. We zien dat Het Groene Net hard groeit en steeds meer aansluitingen realiseert, zoals bijvoorbeeld het woonzorgcomplex aan de Odasingel en een appartementencomplex aan de Geallieerdenstraat. Daarom heeft de gemeente een partner gevonden, die in plaats van de gemeente, geld inbrengt. Sittard-Geleen krijgt (door verwatering van de aandelen) een minderheidsbelang in Het Groene Net” , zegt wethouder Bühler. “Het college van B&W is er nog steeds van overtuigd dat het warmtenet de maatschappelijk beste en goedkoopste oplossing is voor verduurzaming en het ondersteunen van inwoners en bedrijven bij de energietransitie”, licht Bühler verder toe.

Afspraken
In deze nieuwe fase brengt Ennatuurlijk kapitaal in, minimaliseert de gemeente haar risico’s, worden de openstaande vorderingen van beide aandeelhouders omgezet in aandelen en stort de gemeente geen extra kapitaal. In de hiervoor opgestelde aandeelhoudersovereenkomst, die dus alleen van toepassing is op het noordelijke warmtenet (HGN Noord), is onder meer vastgelegd dat de investeringen in HGN Noord kunnen worden gedaan door Ennatuurlijk. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de bescherming van de maatschappelijke belangen, zoals de mogelijk realisatie van de proeftuin Aardgasvrije Wijk Limbrichterveld Noord. Verder worden de openstaande vorderingen omgezet in aandelenkapitaal en worden HGN Noord en HGN Zuid gesplitst.

Raad
De gemeenteraad van Sittard-Geleen wordt in de raadsvergadering van juli gevraagd om de openstaande vorderingen op HGN BV om te zetten in aandelen HGN BV.

1 Trackback / Pingback

  1. Dossier: Warmtenetten en Het Groene Net – Platform 046

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*