Dossier: openbare verkoop oude raadhuis Geleen

Op 28 november 2018 maakte de gemeente Sittard-Geleen middels een persconferentie bekend dat het oude raadhuis van Geleen zal worden verkocht. Het gemeentelijk monument uit 1922 aan de Markt 1 zou worden verkocht aan investeerders René Joosten en Karel Janssen, van Markt 1 Geleen BV, voor € 148.765.

Plannen en nieuwe functie oude raadhuis

De plannen en nieuwe functie van het oude raadhuis werden tijdens de persconferentie bekend gemaakt. Hierbij waren wethouder Jos Bessems (binnenstedelijke ontwikkeling), wethouder Pieter Meekels (vastgoed), René Joosten en Erik Thomas (architect) aanwezig. Voor de horeca-exploitatie zou in het pand bijna € 1 miljoen worden geïnvesteerd. In het voorstel aan het College van 2 november 2018 werd echter gesproken van een particuliere investering van € 686.000 excl. btw.

Op de begane grond zou een restaurant worden gerealiseerd, de mogelijkheden om feesten te organiseren op de eerste verdieping en flexibele werkplekken voor initiatieven vanuit de gemeenschap op de tweede en derde verdieping.

De oude raadszaal zou als trouwlocatie worden gebruikt. Verder bleef het historisch uurwerk in de klokkentoren eigendom van de gemeente, werd de loopbrug afgebroken en verhuisden de veertig ambtenaren die in het pand werkzaam waren zouden tijdelijk worden ondergebracht in het GGD-gebouw aan de Geleenbeeklaan.

Met deze nieuwe functie sloot de verkoop van het oude raadhuis aan bij de beoogde ontwikkeling van het horecaplein aan de Markt, ter vervanging van het vervallen “horecastraatje”. De ontwikkeling volgde conform het Actualisatie Centrumplan Geleen (red. raadsbesluit van 8 juli 2015) waarbij de gemeente al voornemens was om het oude raadhuis (gedeeltelijk) te laten herontwikkelen tot een nieuwe horecalocatie.

Het oude raadhuis moest een blikvanger worden aan het horecaplein en de Raadhuisstraat en een nieuwe impuls geven aan de verbetering van het centrum van Geleen. De gemeente maakte in januari 2019 bekend dat verschillende ondernemers een huisvesting aan de Raadhuisstraat onderzochten.

Het oude gedeelte van het raadhuis van Geleen met horecafunctie zoals gepresenteerd tijdens de persconferentie van 28 november 2018. Artist impression: Erik Thomas Architect.

Weerstand

Op het bericht van de verkoop van het oude raadhuis volgde al snel weerstand en onbegrip. Dit kwam niet alleen vanuit de inwoners, maar ook vanuit verschillende politieke partijen, waarbij met name vraagtekens werden gesteld bij de verkoopprijs van het pand en de extra kosten van € 500.000 die gemoeid waren met de verkoop die voor rekening van de gemeente kwamen. De grootste kostenposten waren het verwijderen van de loopbrug (€ 253.0000), de fysieke aanpassingen op de NUTS voorzieningen (€ 20.000) en onder andere het voor 2 jaar terug huren van twee ruimtes t.b.v. de gemeentelijke ICT-voorzieningen en telefooncentrale (€ 24.000) en de kosten van de tijdelijke personele huisvesting in het GGD-gebouw (€ 151.000). Hiernaast diende de nog aanwezige asbest door de investeerders te worden verwijderd. Voor de kosten van het verwijderen werd tussen de gemeente en de investeerders een korting op de koopprijs afgesproken (red. de oorspronkelijke vraagprijs van € 150.000 -/- de kosten van het verwijderen van de asbest 1.235 = de resterende vraagprijs € 148.765).

In het voorstel aan het College van 2 november 2018 ging het College er nog van uit dat het Provinciebestuur akkoord zou gaan met het overhevelen van € 500.000 uit de provinciale subsidiemiddelen van Sittard welke bestemd waren voor het Kloosterkwartier. De reactie van het provinciebestuur resulteerde in een herziening van dit besluit van het College. Vanuit de provinciale monumentensubsidie kon € 200.000 worden gebruikt. Het College diende de overige € 300.000 vanuit andere dekkingsmiddelen te financieren.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 20 december 2018 is over de verkoop flink gedebatteerd en werd door de oppositie gesuggereerd dat er sprake was van een renteloze lening voor de investeerders, de gemeente zou zelf te veel betalen en te weinig voor het pand vragen.

Het CDA diende een amendement in met de strekking om zowel besluitvorming als verkoop op te schorten totdat een tweede taxatie had plaatsgevonden. Dit amendement werd niet door de meerderheid in de gemeenteraad ondersteunt. Desondanks zegde de wethouder toe deze uit te voeren.

In de eerste taxatie, uitgevoerd door taxateur Van Rijt, VR-Taxaties Vastgoed (red. het rapport is uitgebracht op 19 maart 2018), werd uitgegaan van een waarde van € 140.000. Het pand had volgens het rapport geen boekwaarde meer (historische kostprijs minus de afschrijvingen), waardoor de waarde is bepaald op de grond waarop het oude raadhuis staat. De grondwaarde is vervolgens gebruikt om de verkoopwaarde van het oude raadhuis te bepalen.

De tweede taxatie is uitgevoerd door Dirkx Van Soest (red. het rapport is uitgebracht op 19 december 2018) waarbij niet alleen de verwachtingswaarde van het pand werd ingeschat op € 220.000, maar werden de saneringskosten van asbest vastgesteld op € 19.937,50.

Met betrekking tot de afwijkende taxatiewaarden gaf wethouder Meekels als verklaring dat de taxateurs bepaalde factoren anders wegen en dat de kapitaalcorrectie anders werd toegepast. Beide methodes waren volgens de wethouder niet fout en gebruikelijk.

Hoe nu verder?

In maart 2019 maakte De Limburger bekend dat de investeerders alsnog af zagen van de aankoop van het oude raadhuis. Vanuit de gemeente zouden aanvullende eisen en waarborgen zijn gesteld. Zelf gaven de investeerders als reden op dat zij na 30 maanden onderhandelen en 68 gesprekken het vertrouwen in de gemeente waren kwijtgeraakt en dat zij verder geen zaken meer wilden doen.

De investeerders stelden de gemeente Sittard-Geleen aansprakelijk voor de geleden schade en eisten 10% van de aankoopprijs. De advocaat van de gemeente liet daarop weten dat er geen daadwerkelijke verkoop had plaatsgevonden, omdat er geen ondertekende verkoopovereenkomst was.

Al snel maakte de gemeente bekend verder te willen onderhandelen met andere geïnteresseerden. Ook hierop kwam weerstand vanuit onder andere de politiek. Zo eiste de Stadspartij dat het verkoopproces per direct werd stilgelegd totdat een integrale heroverweging had plaatsgevonden.

Openbare verkoop

Wethouder Pieter Meekels maakte eind juli 2019 bekend dat het oude raadhuis middels openbare verkoop zal worden verkocht. Het is nog steeds de bedoeling dat het pand een horecabestemming krijgt. Eind september sprak Platform046 hierover met een woordvoerder van de gemeente. De datum van de openbare verkoop was nog niet bekend, er liepen nog diverse onderzoeken. Op zijn vroegst zal in november, en naar alle waarschijnlijkheid pas daarna, duidelijkheid volgen wanneer de openbare verkoop plaats zal vinden. Zodra dit bekend is, zal de gemeente dit bekend maken en zal de inschrijvingsprocedure voor de openbare verkoop bekend worden gemaakt.

Zie ook

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*