De raad van Sittard-Geleen treedt samen op

Logo gemeente

28 september, Sittard-Geleen – In de gemeenteraadsvergadering van 26 september is een door PVV, 50Plus en SPA ingediende motie behandeld welke ging over de zorgbuurthuizen.

In de motie wordt gesteld dat veel ouderen noodgedwongen thuis blijven wonen, ook als ze dit eigenlijk niet meer kunnen, omdat de verzorgingstehuizen worden gesloten. Aan wethouder Van Ballegooij is daarom gevraagd om te onderzoeken of nieuwe woonzorgvormen binnen gemeente Sittard-Geleen mogelijk zijn.

De motie volgt hiermee de landelijke actielijn “Wonen en Zorg” die door ministers Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) is opgezet. Met de actielijn geven de ministers aan hoe ouderen zoveel mogelijk kunnen wonen op een voor hen passende plek, met of zonder passende ondersteuning.

Woordvoerder van de motie was fractievoorzitter Thijs Klaassen (PVV) die de motie met ondersteuning van de voltallige gemeenteraad heeft ingediend.

Aan wethouder Van Ballegooij is gevraagd om de raad binnen 6 maanden over de mogelijkheden te informeren.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*