De nieuwe burgemeester: Menselijk, maar een diploma hoeft niet.

Foto: Ambtsketen Gemeente Sittard-Geleen.

Platform 046 vroeg de inwoners van Sittard-Geleen hoe zij de nieuwe burgemeester graag zien. Een kleine 200 mensen hebben de 16 vragen beantwoord en de resultaten delen we graag.

Gender

Hoe zit het met de voorkeur van geslacht voor de burgemeester? Man, vrouw, of misschien de eerste transseksuele burgemeester van het land? Sittard-Geleen maakt het niet zo veel uit.

“Als ik aan de nieuwe burgemeester van Sittard-Geleen denk, dan zie ik iemand die cultuurverschillen tussen wijken en centra begrijpt”

– Mening van een participant –

Achtergrond

Willen de inwoners van Sittard-Geleen een politicoloog of liever een socioloog? We legden enkele keuzes voor en daar kwam het volgende beeld uit.

De deelnemers aan de enquête kiezen met een ruime meerderheid voor een achtergrond in de bestuurskunde. Opvallend was ook dat bij ‘anders’ bijna uitsluitend ‘mens’ werd genoemd. Deze hebben we dan ook een eigen plekje gegeven op de grafiek.

Moet de burgemeester ‘plat kalle’?

Laten we onszelf niet voor de gek houden, deze gemeente is ondanks de verdeeldheid tussen de centra en wijken minstens zo chauvinistisch als de rest van Limburg. We zijn trots op onze identiteit en houden van Limburg, maar moet je perse een Limburgs dialect beheersen om burgemeester te kunnen worden? De meerderheid vindt van wel!

“Als ik aan de nieuwe burgemeester van Sittard-Geleen denk, dan zie ik iemand die boven alle partijen staat en GEEN politieke kleur heeft.”

– MENING VAN EEN PARTICIPANT –

Opleiding

Een burgemeester moet sterk in de schoenen staan en beslagen ten ijs komen. Welke opleiding hoort daar nu bij?

Een flink deel van de deelnemers kiest voor een academisch niveau, maar de overgrote meerderheid hecht geen waarde aan een diploma. Kortom, heb je geen universitaire opleiding, maar wil je toch burgemeester worden in Sittard-Geleen? Dan kan dat!

Ervaring als burgemeester

Besturen in Sittard-Geleen is in het huidige politieke en financiële klimaat een flinke uitdaging. Platform 046 vroeg zich dan ook af of daar geen ervaren burgemeester voor nodig is?

De meningen zijn verdeeld, maar slechts 14% spreekt uit dat een burgemeester hier onbeslagen ten ijs kan komen. Een kleine meerderheid maakt het niets uit en 42% denkt dat een burgemeester eerst al elders aan de slag moet zijn geweest in die functie.

Verstandig, hard waar nodig, in dialoog waar mogelijk…

– MENING VAN EEN PARTICIPANT –

Criminaliteit

Een van de verantwoordelijkheden van de nieuwe burgemeester is de veiligheid in de gemeente en de aanpak van criminaliteit. Als grensgemeente hebben we te kampen met de productie van drugs, maar ook de zogenoemde outlaw-motorclubs zijn erg actief in en rond Sittard-Geleen. Hoe gaat de burgemeester daarmee om? Treedt hij/zij hard op, of in dialoog bij moeilijke veiligheidsvraagstukken?

De meningen zijn verdeeld, maar een hard optreden kan op de steun van de meerderheid rekenen.

Denken of handelen?

Wat is wijsheid? We vroegen het publiek of de nieuwe burgemeester wijs en bedachtzaam moet zijn, of juist daadkrachtig en snel moet optreden. Of toch die middenweg?

Sittard-Geleen kiest voor de middenweg en ziet graag dat de nieuwe burgemeester het beste van beide kanten in zich heeft.

Eigenschappen

Wat waren het er veel, al die mogelijke eigenschappen die we van de nieuwe burgemeester kunnen verlangen. De top 3 (verbinder van de gemeente – 12%, eerlijk – 9%, integer 8%) is goed voor 28% van de stemmen.

Regio of eigen gemeente?

Wat gaat voor? De eigen gemeente of de regio? De meeste inwoners kiezen voor een burgemeester die de belangen van de eigen gemeente laat prevaleren boven die van de regio, als daar een conflict tussen zou ontstaan.

Een zakelijke of informele burgemeester?

Dat een burgemeester niet altijd en overal de ruimte heeft om informeel te zijn weet Platform 046 natuurlijk ook, maar we vroegen ons wel af wat de inwoners het liefste zien. Een hele zakelijke burgemeester, of een informelere burgemeester?

Twee derde van de participanten kiest voor een informele burgemeester.

Begaan is met mensen, ze serieus neemt, ego aan de kant zet, niet betrokken is bij een politiek partij. Nee durft te zeggen tegen bedrijven. Bedrijven ook belasting laat betalen. Burgers ontlast. Adequaat reageert, met respect voor natuur, mens en dier. Die niet bang is om drugs en criminaliteit aan te pakken. Gemakkelijk benaderbaar moet zijn voor de burger. Idem voor wethouders en raadsleden.

– mening van een participant –

Afkomst

Is Sittard-Geleen klaar voor een burgemeester met een andere etnische achtergrond dan alleen Nederlands? Dat blijkt toch gevoelig te liggen in de gemeente en 39% van de inwoners kiest voor een burgemeester met een autochtone achtergrond, 5% zou graag een burgemeester met een allochtone achtergrond zien en 56% maakt het niets uit.

Politieke kleur

Slechts 15 burgemeesters in Nederland zijn geen lid van een partij. Daarnaast leeft er een sterk sentiment dat burgemeestersposten verdeeld worden onder de grote partijen. Wij vroegen ons af wat de burgers daarvan vinden, zij hebben immers geen enkele inspraak in de keuze van hun burgemeester. De vraag luidde als volgt: “Is de politieke kleur van de nieuwe burgemeester belangrijk?”. De invullers van onze vragen bleken behoorlijk evenredig verdeeld te zijn.

Leeftijd

Wijsheid komt met de jaren zegt men wel eens. Hoe oud, of jong, is de ideale burgemeester? Sittard-Geleen denkt dat dit tussen de 40 en 50 jaar is. Tussen de 20 en de 30 en boven de 60 hoeft u niet te solliciteren als het aan de inwoners ligt.

Band met de gemeente

Sittard-Geleen kent een wethouder die buiten de gemeentegrenzen woont, dat leidt niet tot verontwaardiging, althans Platform 046 is niet op de hoogte van zulke geluiden, maar een burgemeester? Moet die niet een band hebben met de gemeente die zij/hij gaat besturen?

Maar liefst 38% van de deelnemers vindt van wel, tegenover 25% die dat niet van belang vindt. Tel daar de 37% bij op die het niets uitmaakt en wij komen tot de conclusie dat het voor de meerderheid niet van belang is.

Er één stad van maakt die aanzien heeft in de regio en op landelijk niveau. En niet zoals nu een gemeente die het lachertje is als paradijs voor criminelen.

– mening van een participant –

Burgervader, burgermoeder of een echte bestuurder?

Waar heeft Sittard-Geleen volgens de inwoners behoefte aan? Is dat een typische burgervader of moeder, zoals bijvoorbeeld Emile Roemer. Of is dat toch meer een wat zakelijkere bestuurder, zoals bijvoorbeeld de gewezen burgemeester Annemarie Jorritsma. Sittard-Geleen kiest dan toch duidelijk voor de echte burgervader of burgermoeder.

Conclusie

De vertrouwenscommissie rond de benoeming van de burgemeester zou er verstandig aan doen waarde te hechten aan een ‘menselijke’, integere en eerlijke burgemeester, die in staat is de gemeente te verbinden. Platform 046 kan zich daar helemaal in vinden en wenst de commissie veel wijsheid toe bij de ongetwijfeld strenge procedure.Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*