De fractie gob vraagt B&W Sittard-Geleen om voortrekkersrol WAS-palen


Politiek groepering gob acht het WAS-palen systeem -dat voor de inwoners de 1e maandag van de maand om 12.00 uur duidelijk hoorbaar wordt getest- een absoluut noodzakelijk onderdeel en niet te missen alarmeringssysteem naast het smartphone NL-alert systeem.

Het in stand houden van het WAS-palensysteem is volgens gob cruciaal voor de snelle communicatie naar inwoners toe, in het geval van rampen op en rondom het Chemelot terrein. Ook het college van B&W vindt het belangrijk dat de alarmering behouden blijft voor onze gemeente en regio.

Daarom zal de gob-fractie Sittard-Geleen tijdens de behandeling van de gemeentelijke begroting aan B&W verzoeken om een voortrekkersrol bij de Veiligheidsregio te nemen inzake het in standhouden of vernieuwen van de WAS-palen rondom het Chemelot terrein. Ook zal de gob-fractie bij de behandeling van de meerjaren begroting vragen daarin voldoende middelen op te nemen voor het WAS-vernieuwingsproject.

Fred Vroomen, burgerraadslid voor gob, zal namens gob optreden als woordvoerder in deze kwestie.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*