Coronamaatregel: geen reclame- en precariobelasting in 2021

Sittard-Geleen, 3 maart 2021 – Sittard-Geleen gaat dit jaar geen reclame- en precariobelasting heffen. Een deel van de ondernemers in de gemeente die getroffen worden door de gevolgen van de coronamaatregelen krijgen op deze manier iets meer financiële armslag. Centrummanagement wordt dit jaar gefinancierd via het coronafonds.

Aanleiding voor de maatregel, die overigens nog moet worden goedgekeurd door de gemeenteraad, is een eerder verzoek vanuit de raad om te bekijken of de reclamebelasting dit jaar niet kan worden geheven. “We hebben als gemeentebestuur het uitgangspunt dat we ondernemers proberen te helpen om de gevolgen van de coronamaatregelen te verzachten,” aldus de wethouders Pieter Meekels (economie) en Judith Bühler (middelen). ,,Vandaar dat we het verzoek om reclamebelasting in 2021 niet te heffen, welwillend hebben bekeken”.

Een bijkomende, complicerende factor, is dat de opbrengst van de reclamebelasting rechtstreeks wordt doorgesluisd naar centrummanagement in Sittard en Geleen. ,,Daarom moesten we nagaan of we ergens anders geld konden vrijmaken voor deze organisaties, want we vinden het wel belangrijk dat centrummanagement met zijn werkzaamheden kan doorgaan,” aldus Pieter Meekels. Dat geld is nu gevonden in de corona-uitkering die de gemeente krijgt van het rijk.

De reclamebelasting wordt geheven in de centra van Sittard en Geleen. De hoogte is afhankelijk van de grootte van de reclame op de gevel van het pand. De totale opbrengst is dit jaar geraamd op 260.000 euro.

Precariobelasting

Ook stelt het college van B&W de raad voor om het hele jaar geen precariobelasting te heffen. Dat is de vergoeding die ondernemers (in de hele gemeente, niet alleen in de centra) moeten betalen voor het gebruik van gemeentegrond, bijvoorbeeld voor het exploiteren van een terras. Daarmee is naar schatting een bedrag van 67.000 euro gemoeid.

In afwachting van besluitvorming over de voorgestelde maatregelen door de gemeenteraad (naar verwachting op 22 april) is met de BSGW afgesproken dat de reclamebelasting en precariobelasting niet op het aanslagbiljet worden vermeld, dat rond deze tijd verstuurd wordt.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*