College Sittard-Geleen positief over extra opvangplekken voor asielzoekers

 Sittard-Geleen, 1 april 2020 – Het college van B&W heeft aangegeven positief te staan tegenover de vraag van de Regietafel Limburg om extra opvang voor asielzoekers te realiseren. Ook is het college bereid mogelijke locaties te verkennen. Daarbij gaat het, zo geeft het college te kennen, om een locatie met maximaal 200 opvangplekken. Zodra meer concrete informatie bekend is wordt hierover overleg gevoerd met de gemeenteraad.

Opvangplekken ontoereikend

Het aantal opvangplekken in Nederland voor asielzoekers is ontoereikend. Dat stelt de Rijksoverheid. Om daar verandering in aan te brengen heeft de overheid alle provincies gevraagd in 2020 zo’n 417 extra opvangplekken te realiseren. Voor onze provincie Zuid-Limburg coördineert de Regietafel Limburg dit proces. Dat betekent in eerste aanzet dat de Regietafel alle Limburgse burgemeesters en verantwoordelijke wethouders heeft gevraagd mee te denken over dit thema en mogelijk al opvanglocaties aan te dragen.

1 Reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*