Coalitie en oppositie van Sittard-Geleen graven zich verder in

Tijdens de raadsvergadering van 22 april werd onder andere het rapport Berenschot rondom Het Groene Net (HGN) besproken. In de voorafgaande twee rondevergaderingen liepen de gemoederen over het rapport en HGN eerder flink op. Ook in de gemeenteraadsvergadering werd weer fel gedebatteerd, waarbij moties van wantrouwen en treurnis tegen de burgemeester en twee wethouders zijn ingediend. Ook is een motie van afkeuring tegen een gemeenteraadslid ingediend.

Moties

PVV diende een motie van wantrouwen in tegen wethouder Kim Schmitz, waarin via bestuurlijke verantwoording werd gevraagd om het aftreden van de wethouder. Ook SPA diende een motie van wantrouwen in tegen wethouder Pieter Meekels, waarin om hetzelfde werd gevraagd.

Sergio Klein (Fractie Klein) heeft zich meermalen uitgesproken tegen de burgemeester, het college en diverse raadsleden over de bestuurscultuur en over “diverse misstanden” binnen Sittard-Geleen. Het debat rondom het rapport Berenschot en HGN was voor de eenmansfractie de reden om een motie van treurnis tegen burgemeester Verheijen in te dienen.

Tegen het eind van de raadsvergadering diende de Stadspartij een motie van afkeuring in tegen Sergio Klein. Deze motie is mede ingediend -en daarmee gesteund- door gob, CDA en Groen Links. Via de motie spreken de partijen zich uit over de door raadslid Klein geuite beschuldigingen, niet constructieve samenwerking en de diverse berichten op social media.
Een motie van afkeuren tegen een raadslid is in Nederland op gemeenteniveau een enkele keer eerder ingediend, maar is niet gebruikelijk.

Thijs Klaassen (PVV) sprak zich uit tegen de motie van afkeuren aan het adres van een raadslid en noemde dit “schoolpleingedrag” omdat het niet over de materie gaat. Raadslid Klaassen gaf verder aan dat de gemeenteraad hiermee een mogelijk precedent schept naar zichzelf toe. “Een raadslid hoeft geen verantwoording af te leggen aan het college of aan andere raadsleden. Het is andersom. Het college legt verantwoording af aan de raad”, betoogt raadslid Klaassen.

Vertrouwen

Eerder in de raadsvergadering gaf Phil Boonen (DNA) aan dat “in het dossier HGN weer vooral is gegaan over verwijten van anderen en wat anderen niet goed hebben gedaan. Misschien moeten we het niet meer hebben over bestuurscultuur, maar over politieke cultuur”. Aansluitend haalt raadslid Boonen aan dat uit een recente enquête is gebleken dat nog maar 17% van de inwoners vertrouwen heeft in de politiek van de gemeente Sittard-Geleen.

Vervolg

Vandaag zullen de gemeenteraadsleden een formulier ontvangen waarop ze hun stem op de diverse moties in kunnen dienen. Het resultaat van deze stemronde, inclusief een eventuele uitgesproken stemverklaring, zal in een vervolg op de raadsvergadering op maandag 26 april worden besproken.

Zie ook

1 Trackback / Pingback

  1. Motie van afkeuren in dossier Het Groene Net wordt aangenomen – Platform 046

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*