Bestemmingsplan en exploitatieplan nieuw kindcentrum en sportlocatie vastgesteld

Middengebied Obbicht-Grevenbicht

Op 7 oktober heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan en het exploitatieplan voor de unilocatie Grevenbicht-Obbicht vastgesteld. Een belangrijke stap op weg naar de bouw van het nieuwe kindcentrum en de sportaccommodaties.

Het bestemmingsplan heeft daarnaast ook betrekking op de vrijvallende sportlocaties in beide dorpen. Beide plannnen liggen vanaf 9 november ter inzage. In de periode van 10 november tot en met 21 december 2021 is het mogelijk beroep in te stellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U kunt de plannen inzien via de website Ruimtelijke Plannen en in de Stadswinkel in Geleen.

Op naar de volgende fase

In de voorbije maanden zijn achter de schermen de nodige voorbereidingen getroffen voor de volgende fase van het project.

Onder regie van RO Groep, die het projectmanagement voor de realisatie van de unilocatie verzorgt, wordt gewerkt aan de visie over het gebruik van de gemeenschappelijke huisvesting. Dit gebeurt in nauw overleg met alle betrokken partners: Stichting Kindante, (Kindcentrum De Kingbeek,) Handj in Handj, Mik & PIW Groep, Sportstichting Sittard-Geleen, TC Bicht ’14, SV Argo en de gemeente. Zij werken hierbij samen vanuit een gezamenlijke, toekomstgerichte visie op kind, opvoeding, onderwijs, ontwikkeling, sport en beweging. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een programma van eisen voor de unilocatie. Hierin worden alle eisen, wensen en voorkeuren ten aanzien van het (gedeelde) gebruik van het kindcentrum en de sportfaciliteiten vastgelegd, zodat duidelijk wordt welke ruimtes en voorzieningen er nodig zijn om een toekomstbestendige locatie te realiseren.

Architectenselectie en eerste werkzaamheden

Ook zijn we gestart met een aanbestedingstraject om tot de keuze voor een architect te komen. Eind dit jaar wordt de winnende architect bekend gemaakt, daarna start de ontwerpfase. Het streven is om in de tweede helft van 2022 te beginnen met de bouw. Zoals het er nu uitziet, wordt in de loop van 2022 begonnen met de herinrichting van de Kempenweg en de verkeerskundige aanpassingen op de Kempenweg en Houtstraat.

Voorbereiding aanvraag omgevingsvergunning

In de afgelopen maanden hebben gesprekken plaatsgevonden met grondeigenaren over de aankoop van de benodigde gronden. Met één grondeigenaar is overeenstemming bereikt, met enkele andere grondeigenaren verwachten we op korte termijn overeenstemming. Dat betekent dat we voorbereidingen kunnen gaan treffen voor de aanvraag van de omgevingsvergunning (bouwvergunning).

Vrijvallende school- en sportlocaties

Daarnaast wordt er hard gewerkt aan de plannen voor de vrijkomende school- en sportlocaties in beide dorpen. De sportlocaties krijgen zoals bekend een natuur- en groenbestemming. Voor de vrijkomende schoollocaties in beide kernen wordt gedacht aan woningbouw.

Zie ook

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*