Begroting Beek opnieuw dik in orde

Gemeente Beek

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beek heeft vandaag een sluitende begroting 2022 aangeboden aan de gemeenteraad. Hoewel de uitdagingen in de jeugdzorg en Wmo onverminderd groot blijven, laat de begroting een sluitend meerjarenperspectief zien. Er wordt niet bezuinigd en ook de woonlasten voor inwoners en bedrijven blijven laag.

De begroting 2022 is relatief beleidsarm. Met gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht ligt de nadruk op het uitvoeren van bestaand beleid en het reeds in gang gezette corona herstelplan dat tot de zomer van 2022 doorloopt. Wethouder Ralph Diederen (financiën): “We maken lopende projecten af en laten Beek financieel gezond achter voor een volgende bestuursperiode.”

Desalniettemin blijven ook in het komende jaar de uitdagingen groot. Met name voor de jeugdzorg en Wmo stijgen de kosten. “Het bieden van noodzakelijke hulp en het beheersbaar houden van kosten blijft een punt van zorg en aandacht”, aldus Diederen. Ook de herverdeling van het Gemeentefonds baart de wethouder zorgen. “Als de gepresenteerde plannen doorgaan dan dreigt de Gemeente Beek jaarlijks € 640.000 te worden gekort. Het college zal zich hier met kracht tegen blijven verzetten.”

Tegen deze achtergrond presenteert het college met trots een sluitende meerjarenbegroting 2022-2025, zonder dat hiervoor een extra OZB-bijdrage van huiseigenaren en bedrijven wordt gevraagd.

De gemeenteraad debatteert op 11 november over de begroting 2022-2025.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*