Aanbod maatschappelijke dienstverlening in Beekdaelen per 1 juli 2021 verder onder de naam ‘Grib’: Groeien in Beekdaelen

Grib is een onderdeel van CMWW, MeanderGroep Zuid-Limburg en MIK & PIW Groep

In de gemeente Beekdaelen zijn drie organisaties voor maatschappelijke dienstverlening werkzaam: CMWW, MIK & PIW Groep en MeanderGroep Maatschappelijke Dienstverlening. Zij hebben de afgelopen twee jaar in nauw overleg met elkaar en met de gemeente, de nodige stappen gezet om te komen tot een uniforme (gelijke) maatschappelijke dienstverlening binnen Beekdaelen. Per 1 juli 2021 wordt deze dienstverlening aangeboden onder een nieuw en gezamenlijk label: Grib, Groeien in Beekdaelen.

Maatschappelijke dienstverlening is bijvoorbeeld algemeen maatschappelijk werk, ouderenwerk en jeugd- en jongerenwerk. De gemeenten die in de fusiegemeente Beekdaelen opgingen, hadden eigen contracten voor maatschappelijke dienstverlening. Het was de bedoeling van de gemeente om deze gelijkvormig te maken, zodat alle inwoners gebruik kunnen maken van dezelfde diensten, ongeacht waar ze binnen de gemeente wonen.

Een uniform beleid voor de maatschappelijke dienstverlening in Beekdaelen

Geen fusies maar wel een intensieve samenwerking voor de gemeenschap van Beekdaelen. De verschillende organisaties hebben samen een team gevormd dat actief is in Beekdaelen. Het is de bedoeling dat burgers binnen de gemeente geen hinder hebben van de zogenoemde organisatiegrenzen. Er zal een breed interdisciplinair team gereed staan voor het sociaal werk in Beekdaelen. Hierbij staat het woord ‘samen’ centraal.

Door de samenwerking kunnen alle burgers van de gemeente Beekdaelen gebruik maken van het totale dienstenaanbod van CMWW, MIK & PIW Groep en MeanderGroep Maatschappelijke Dienstverlening.

Eigen naam en logo voor gezamenlijk aanbod

De maatschappelijke dienstverlening in Beekdaelen wordt ‘achter de schermen’ uitgevoerd door de drie organisaties. Het totale pakket aan dienstverlening wordt vanaf 1 juli 2021 aangeboden onder één herkenbaar en gezamenlijk label: ‘Grib, Groeien in Beekdaelen’.

In de maatschappelijke dienstverlening staat het stimuleren van zelfredzaamheid centraal: het vermogen van mensen om zichzelf te redden op alle levensterreinen met zo min mogelijk professionele ondersteuning en zorg. ‘Grip’ krijgen op je leven en je eigen toekomst vormgeven is een wezenlijk onderdeel hiervan. Door de schrijfwijze ‘Grib’, wordt met de letter ‘b’ de link naar Beekdaelen gelegd.

Maar daarnaast ook naar ‘Groeien in Beekdaelen’. Door het bundelen van eigen kracht, groepskracht en buurtkracht wordt een persoonlijke groei gerealiseerd bij individuele burgers, binnen gezinnen en in de wijken.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*